Nauki fizyczne i o środowisku

Naukowcy ustalili, że zmniejszanie się zasięgu zimnych regionów nazywanych strefami peryglacjalnymi jest obecnie nieuniknione. Nawet według optymistycznych szacunków przyszłych emisji dwutlenku węgla, prognozowane w ramach badań skurczenie się strefy peryglacjalnej sięgnie 72% na północy Europy.
Wedle badań opisanych niedawno w »The Lancet Planetary Health«, do roku 2100 skutki globalnego ocieplenia mogą dotknąć około dwóch trzecich populacji Europy rocznie, czyli 351 milionów ludzi, powodując 152 000 ofiar śmiertelnych każdego roku.
Modele dynamiki populacji ryb to niezbędne narzędzia stosowane do szacowania wpływu połowów i źródło kluczowych wskaźników eksploatacji. W ramach finansowanego ze środków UE projektu powstanie nowa generacja modeli wykorzystujących postępy poczynione w monitoringu, opierająca się na danych in situ oraz satelitarnych.
Wyniki finansowanego ze środków UE projektu ALP-AIR wskazują, że obecne szacunki zanieczyszczenia tlenkiem azotu pochodzącym z ruchu ulicznego mogą być nawet czterokrotnie zaniżone.
Podzwrotnikowe ruchy wirowe znane są jako strefy akumulacji dryfujących odpadów plastikowych. Tymczasem akumulacja na polarnych szerokościach geograficznych nie została tak dokładnie zbadana. Niedawno opublikowane sprawozdanie relacjonuje zakrojone na szeroką skalę pobieranie próbek dryfujących odpadów z Oceanu Arktycznego, które przyniosło pewne interesujące ustalenia.
Najnowsza broszura research*eu RESULTS PACK – zbiór artykułów poświęconych finansowanym ze środków UE projektom prowadzonym w określonej dziedzinie badań naukowych – jest już dostępna bezpłatnie w formacie PDF. To wydanie poświęcone jest temu, jak innowacyjne badania dofinansowane ze środków unijnych zapewniają innowacyjne rozwiązania wspomagające ekologiczny wzrost poprzez efektywne gospodarowanie zasobami i przesuwanie się w kierunku gospodarki o prawdziwie zamkniętym obiegu.
Obniżenie emisji i kosztów eksploatacji – to tylko dwie spośród wielu korzyści, jakie przyniosą pierwsze dalekobieżne i w 100% elektryczne promy pasażerskie i samochodowe. Majowa zapowiedź jednego z partnerów finansowanego ze środków UE projektu, dotycząca wprowadzenia na rynek modułowego systemu akumulatorów litowo-jonowych do promów, przybliża tę wizję do rzeczywistości.
Mówi się, że Morze Śródziemne jest „w stanie oblężenia” z powodu silnych presji wynikających z różnych działań człowieka. Potrzebnych jest jednak więcej informacji, aby poznać wpływ tych działań na ekosystem i jego zasoby. W ramach finansowanego ze środków UE projektu opublikowano raport, który pomoże tę lukę w wiedzy wypełnić.
Zapory na europejskich rzekach mogą ułatwiać wędkarstwo, być źródłem energii oraz ograniczać przepływ inwazyjnych gatunków, ale mogą także stwarzać zagrożenie powodziowe, zakłócać wzorce migracji oraz doprowadzać do fragmentacji siedlisk. Jakie zatem podejście do ponownego połączenia naszych rzek byłoby najlepsze? Finansowany ze środków UE projekt udziela w tej kwestii pewnych odpowiedzi.
Pogłębiając wiedzę na temat biogeochemicznych cykli pierwiastków śladowych w Arktyce, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu ARCTIC GEOTRACES rzucają więcej światła na odporność Oceanu Arktycznego na globalne zmiany i określają jednocześnie jego prawdopodobną przyszłość.
Dwa kolejne lata masowego bielenia koralowców znacznie osłabiły 1500 km australijskiej Wielkiej Rafy Koralowej. Naukowcy obawiają się, że szkody są nieodwracalne.
W obliczu nasilającej się konkurencji o zasoby leśne, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu DIABOLO postanowili wprowadzić efektywniejsze metody śledzenia zakłóceń i degradacji.
Chociaż finansowany ze środków UE projekt CARBAZYMES dobiega zaledwie półmetka, jego partnerzy już złożyli wniosek patentowy. Zidentyfikowali obiecujące enzymy biokatalityczne, które mogą potencjalnie przekształcić przemysłowe procesy chemiczne z korzyścią dla przemysłu, konsumentów i środowiska.
Naukowcy wspomagani przez finansowany ze środków UE projekt CLIM-AMAZON, poświęcony osadom rzecznym, ujawnili, że Amazonka jest znacznie starsza niż dotychczas sądzono.
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu opracowali komplet narzędzi mających zapewnić dokładniejszy obraz bieżącej bioróżnorodności, wspomagając wysiłki na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi.
Opierając się na wynikach wcześniejszych badań nad uranem finansowanych ze środków UE, naukowcy ustalili możliwe podejście do bezpiecznego usuwania pierwiastków promieniotwórczych z odpadów powstających w sektorze energetyki jądrowej.
Rozpoznawanie regionów, w których ma miejsce poszerzająca się samoistnie utrata lasów może pomóc w utrzymaniu bioróżnorodności i wspomaganiu łagodzenia zmiany klimatu wedle wyników badań przeprowadzonych przy wsparciu dwóch projektów finansowanych ze środków UE.
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu XF-ACTORS informują o swoich pracach nad modelowaniem choroby, które są kluczem do zintegrowanej strategii kontrolowania procesu rozprzestrzeniania się patogenu Xylella fastidiosa (XF), stwarzającego poważne zagrożenie dla sadów oliwnych w południowych Włoszech.
Uruchomiona przez firmę Shell nowa stacja w Cobham, przy autostradzie M25, została wyposażona w ATM w ramach finansowanego ze środków UE projektu HYFIVE. To pierwsza z trzech stacji tankowania wodoru, które firma Shell zamierza otworzyć w 2017 r. w Zjednoczonym Królestwie.
Jedna rzecz to świadomość, że Ziemia przechodziła już w przeszłości nagłe zmiany klimatu – zwane zdarzeniami typu Dansgaard-Oeschger (D-O). Jednak ustalenie przyczyn tych dramatycznych i raczej krótkoterminowych zmian, to już inna historia, którą dr Rachael Rhodes z Uniwersytetu w Cambridge rekonstruuje za pomocą danych chemicznych z rdzeni lodowych pobranych na Grenlandii.
Wiadomo, że sprzężenie zwrotne między lodem a albedo Ziemi w wyniku topnienia lodu morskiego, głównie w Arktyce, nasila globalne ocieplenie. Mniej powszechna jest wiedza o skutkach braku lodu latem dla ambicji świata, by utrzymać globalne ocieplenie na poziomie poniżej 2°C do roku 2100. Badania prowadzone w ramach projektu TRANSRISK kreślą raczej ponury obraz, kładąc nacisk na potrzebę lepszego poznania skutków szybkiej zmiany klimatu w regionie.
Radzenie sobie ze zmianą klimatu będzie już wystarczająco trudne bez martwienia się o zdarzenia Dansgaard-Oeschger (D-O), które mogą jej towarzyszyć. Jednakże nie można ich wykluczyć. Powinniśmy wiedzieć więcej o tych zdarzeniach: jak wpływały na naszą planetę w przeszłości i jak mogą na nią wpływać w przyszłości. Najlepiej zachowane rdzenie lodowe na świecie mogą dostarczyć informacji, które pozwolą udoskonalić modele klimatyczne.
Niedawno paleoklimatolog, William Ruddiman, zasugerował, że ludzie mogą wywierać znaczny wpływ na klimat Ziemi już od tysięcy lat – poprzez emisje dwutlenku węgla i metanu ze spalania biomasy i deforestacji związanych z wczesnym rolnictwem. Partnerzy projektu EARLYHUMANIMPACT postanowili tę hipotezę zweryfikować.
W tym ostatnim wydaniu serii „Wyznaczanie trendów w nauce” w 2016 r. (kiedy będziecie to czytać, autor będzie już cieszyć się świętami w domowych pieleszach), przedstawiamy trzy związane ze świętami Bożego Narodzenia relacje, które w tym świątecznym okresie trafiły na czołówki doniesień w mediach.
Finansowany ze środków UE zespół, pracujący pod kierunkiem szkockiej uczelni, wykorzystuje wirtualne larwy koralowców do przetestowania w jakim stopniu rezerwaty morskie są w stanie przeciwstawić się zmianie klimatu.
Następne
Kanał RSS dla tej listyPrzegląd uczelni
w Polsce
220_300_pol.jpg
Uniwersytet___l__ski_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Inauguracja roku akademickiego
miniatura
miniatura