Nauki fizyczne i o środowisku

Opierając się na wynikach wcześniejszych badań nad uranem finansowanych ze środków UE, naukowcy ustalili możliwe podejście do bezpiecznego usuwania pierwiastków promieniotwórczych z odpadów powstających w sektorze energetyki jądrowej.
Rozpoznawanie regionów, w których ma miejsce poszerzająca się samoistnie utrata lasów może pomóc w utrzymaniu bioróżnorodności i wspomaganiu łagodzenia zmiany klimatu wedle wyników badań przeprowadzonych przy wsparciu dwóch projektów finansowanych ze środków UE.
Znane jako najbogatsze i najważniejsze stanowisko mezolityczne w Zjednoczonym Królestwie, Star Carr nadal skrywa wiele sekretów, które archeologowie chcą odkryć Zjednoczonym Królestwie, zanim będzie za późno. Wysychanie torfowisk, wahania poziomu wód gruntowych i niespotykane poziomy kwasowości niszczą to stanowisko w niepokojącym tempie.
Innowacyjna metoda suchego trawienia opracowana przez finansowanych ze środków UE naukowców może obniżyć koszty produkcji ogniw fotowoltaicznych aż o 25%.
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu XF-ACTORS informują o swoich pracach nad modelowaniem choroby, które są kluczem do zintegrowanej strategii kontrolowania procesu rozprzestrzeniania się patogenu Xylella fastidiosa (XF), stwarzającego poważne zagrożenie dla sadów oliwnych w południowych Włoszech.
Uruchomiona przez firmę Shell nowa stacja w Cobham, przy autostradzie M25, została wyposażona w ATM w ramach finansowanego ze środków UE projektu HYFIVE. To pierwsza z trzech stacji tankowania wodoru, które firma Shell zamierza otworzyć w 2017 r. w Zjednoczonym Królestwie.
Nowa maszyna o nazwie Watly oferuje rozwiązanie trzech najważniejszych wyzwań, z którymi boryka się społeczeństwo – zapewnienie dostępu do czystej wody, zrównoważone wytwarzanie energii elektrycznej i korzystanie z owoców trwającej rewolucji cyfrowej. Wspomagane z budżetu programu „Horyzont 2020” innowacyjne MŚP pracujące nad projektem są niemal gotowe do zaprezentowania pierwszej maszyny Watly w pełnej skali.
Rok 2017 rozpoczęliśmy wiadomością o nowym organie w naszym organizmie. Teraz dowiadujemy się, że Ziemia wzbogaciła się (prawdopodobnie) o nowy, ósmy kontynent. W nowym artykule, opublikowanym w czasopiśmie »Geological Society of America«, zespół naukowców argumentuje, że rozległa, nieprzerwana połać skorupy kontynentalnej okalająca Nową Zelandię na tyle się odróżnia, że może być sklasyfikowana jako odrębny kontynent.
Wraz z powiększaniem się obszarów dennych o niskim stężeniu tlenu na świecie, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu HYPOX wskazują na sygnały ostrzegawcze wysyłane przez ekosystemy morskie.
Dostępne są już wyniki zakrojonego na szeroką skalę badania dawców krwi na Martynice, prowadzonego podczas wybuchu w 2016 r. epidemii wirusa Zika, którym wedle danych państwowej służby zdrowia zakażonych zostało 568 ciężarnych kobiet. Nie tylko precyzyjnie opisują obserwację przypadków zachorowań oraz seroprewalencję, ale dają także cenny wgląd w problematykę zarządzania systemem krwiodawstwa oraz w naturalną historię zakażeń wirusem ZIKA wśród dorosłych.
Następne
Kanał RSS dla tej listyPrzegląd uczelni
w Polsce
Uniwersytet___l__ski_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura