Patronat nad działem
objęła marka ActiveJet
tusze i tonery dla każdego


Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Przegląd informacji naukowych

Europa obejmuje prowadzenie w budowaniu odporności miast
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu pomagają miastom stawić bez obaw czoło przyszłości poprzez przeciwdziałanie zmianie klimatu, ponowne wprowadzanie zieleni do miast i zapobieganie niekontrolowanemu rozrastaniu się miast na nowe i ciekawe sposoby.
NCBJ uczestniczy w badaniach kosmicznych wybuchów
Aparatura opracowana i wyprodukowana przez naukowców i inżynierów z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) przyczyni się do bliższego poznania natury jednych z najpotężniejszych wybuchów we Wszechświecie. Urządzenia, w których budowie pomagali Polacy, zamontowane na wystrzelonej dziś (15.09.2016) chińskiej stacji kosmicznej „Tiangong-2” (TG-2), będą badać polaryzację promieniowania gamma rozbłysków gamma. Wysłanie w kosmos detektora POLAR jest jednym z efektów współpracy polsko-szwajcarskiej.
Jak chodzić po wodzie: zgłębianie sekretów ewolucji owadów lądowych w owady chodzące po wodzie
Nad każdym jeziorem lub sadzawką można obserwować ewolucyjny cud tych wyjątkowych owadów, które bez problemu biegają po wodzie tak, jak po stałym lądzie. W ramach unijnego projektu naukowcy z uczelni ENS de Lyon badają cechy genetyczne odpowiadające za tę zdolność.
Kurczak w sosie korma curry pomaga naukowcom badać warianty genetyczne stojące za wyborami żywieniowymi
W ramach nowych badań, które uzyskały wsparcie finansowanych ze środków UE projektów STILTS i NEUROFAST, odkryto, że osoby będące nosicielami wariantów określonego genu wykazują podwyższoną preferencję dla żywności z wysoką zawartością tłuszczu i obniżoną – dla słodkiej.
Holonomia i foliacje singularne
Holonomia sprawdza się jako skuteczne narzędzie w badaniu ruchu nieswobodnego, w którym obiekt ma poruszać się w większej liczbie wymiarów, niż jest to dozwolone. Matematycy korzystający ze wsparcia środków unijnych rozszerzyli zastosowanie holonomii z foliacji regularnych na foliacje singularne.
Europa obejmuje prowadzenie w budowaniu odporności miast
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu pomagają miastom stawić bez obaw czoło przyszłości poprzez przeciwdziałanie zmianie klimatu, ponowne wprowadzanie zieleni do miast i zapobieganie niekontrolowanemu rozrastaniu się miast na nowe i ciekawe sposoby.
Pomóc Europie w przygotowaniach na wypadek klęski żywiołowej
Unijni naukowcy opracowali narzędzie do oceny oddziaływania klęsk żywiołowych na infrastrukturę transportową z myślą o bezpieczeństwie ludzi i oszczędnościach.

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
220_300_pol.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Inauguracja roku akademickiego
miniatura
miniatura