Inteligentne urządzenie wykrywa zanieczyszczenia żywności w czasie rzeczywistym

Szybkie, dokładne i niedrogie testy bezpieczeństwa żywności są teraz możliwe. Dzięki przenośnemu skanerowi rolnicy, producenci żywności i handlowcy mogą teraz sami przeprowadzać testy na polu, bez potrzeby wykonywania drogich i czasochłonnych badań laboratoryjnych.

Konsumenci zwracają uwagę na różne aspekty spożywanej żywności. Dla jednych ważne jest, aby żywność była ekologiczna lub produkowana lokalnie. Inni chcą, aby kupowane przez nich produkty dobrze wyglądały i dobrze smakowały. Są także osoby, dla których liczą się niskie ceny. Jednak bez względu na oczekiwania konsumentów, prawdopodobnie każdy z nich chciałby, aby spożywana żywność była wolna od zanieczyszczeń. Tym bardziej niepokojący jest fakt, że ponad 97 % europejskich produktów spożywczych zawiera pozostałości pestycydów. Problem w tym, że stosowane obecnie procesy wykrywania zanieczyszczeń bywają często długotrwałe i kosztowne, a ich wykonywaniem może zajmować się wyłącznie wykwalifikowany personel.Nowe urządzenie opracowane przez zespół projektowy INSPECTO może teraz zaoferować niedrogie, szybkie i niezawodne rozwiązanie tego problemu. W ramach koordynowanego przez firmę Inspecto Solutions Ltd i współfinansowanego ze środków UE projektu opracowano przenośne urządzenie, które identyfikuje chemiczne zanieczyszczenia żywności w czasie rzeczywistym.Skaner ten wykrywa poziomy stężenia środków chemicznych określone przez organy regulacyjne. Umożliwia on także firmom dostosowanie testów do ich potrzeb poprzez skanowanie żywności w poszukiwaniu określonych zestawów płynnych lub stałych zanieczyszczeń. Możliwość wykonywania wielokrotnych skanów jednego dnia oznacza, że nie trzeba czekać na wyniki. Co więcej, osoba obsługująca urządzenie nie musi być wykwalifikowanym chemikiem ani technikiem, co oznacza brak konieczności wykonywania kosztownych i długotrwałych testów laboratoryjnych. Rolnicy mogą mierzyć poziom pozostałości pestycydów w swoich uprawach, a producenci żywności – sprawdzać, czy kupowane przez nich produkty zawierają zanieczyszczenia. Dodatkowo supermarkety mogą przeprowadzać testy przed wprowadzeniem owoców i warzyw do dystrybucji, a kontrolerzy jakości – egzekwować politykę dotyczącą zanieczyszczeń na polu.„Opracowaliśmy przenośne urządzenie, aby zapewnić bezpieczeństwo produktów od »pola do stołu« oraz pomóc producentom żywności w kontrolowaniu łańcuchów dostaw”, mówi Yair Moneta, wiceprezes Inspecto Solutions Business Development, w informacji prasowej opublikowanej w serwisie Cision PR Newswire. „Narzędzie to może całkowicie zmienić sposób, w jaki zanieczyszczenia są obecnie badane, zmniejszając ryzyko wycofywania produktów, marnowania żywności i potencjalnych pozwów sądowych”.Jak działa przenośne urządzenie?Próbka produktu, który ma zostać zbadany, umieszczana jest w jednorazowej kapsułce przeznaczonej dla zanieczyszczenia, które ma być wykryte. Kapsułka jest następnie umieszczana w urządzeniu, które po naciśnięciu przycisku skanuje próbkę i przetwarza ją automatycznie w zaledwie kilka minut. Wynik testu pokazuje ilościowy pomiar wybranego zanieczyszczenia.Technologia, dzięki której jest to możliwe, nazywa się powierzchniowo wzmocnioną spektroskopią Ramana. Powoduje ona, że cząsteczki zanieczyszczeń przylegają do cząsteczek wzmacniających. W ten sposób urządzenie odczytuje sygnały o zanieczyszczeniu. Poziom osiąganej diagnozy mieści się w zakresie cząsteczek na miliard. Jest to czułość testu diagnostycznego wymagana w przypadku badań żywności.„W związku z tym, że każdy skan przeprowadzany jest w czasie rzeczywistym, a wyniki przechowywane są w chmurze, firma Inspecto może zaoferować swoim klientom dodatkowe usługi, które były dotychczas dla nich niedostępne”, wyjaśnia dyrektor generalny Inspecto Solutions, Avner Avidan. „Na przykład, urządzenie umożliwia naszym klientom natychmiastowe przyjęcie lub odrzucenie dostawy na podstawie wyników. Mogą oni również skorzystać z łańcucha bloków, dzięki któremu przechowywanie informacji jest bezpieczniejsze”. Projekt INSPECTO (INSPECTO: A disruptive portable device with an innovative Method for Pesticides and contaminants Detection in Food) zakończył się w 2018 roku, ale zespół projektowy kontynuuje swoją pracę w celu podnoszenia standardów bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym. Obecnie koncentruje się on na zagwarantowaniu, by najczęściej uprawiane rośliny na świecie były wolne od zanieczyszczeń. Więcej informacji: strona projektu INSPECTO

data ostatniej modyfikacji: 2019-08-27 23:15:02
Komentarze
Polityka Prywatności