Nauki fizyczne i o środowisku

Zapory na europejskich rzekach mogą ułatwiać wędkarstwo, być źródłem energii oraz ograniczać przepływ inwazyjnych gatunków, ale mogą także stwarzać zagrożenie powodziowe, zakłócać wzorce migracji oraz doprowadzać do fragmentacji siedlisk. Jakie zatem podejście do ponownego połączenia naszych rzek byłoby najlepsze? Finansowany ze środków UE projekt udziela w tej kwestii pewnych odpowiedzi.
Pogłębiając wiedzę na temat biogeochemicznych cykli pierwiastków śladowych w Arktyce, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu ARCTIC GEOTRACES rzucają więcej światła na odporność Oceanu Arktycznego na globalne zmiany i określają jednocześnie jego prawdopodobną przyszłość.
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu DEEPEGS zeszli na głębokość 4659 metrów na polu geotermalnym, co opisywane jest jako osiągnięcie „znaczącego kamienia milowego” w sektorze geotermalnym.
Czy będziemy mieć wystarczająco żyznej gleby, aby uprawiać żywność, której potrzebuje nasza rosnąca populacja? Czy możliwe jest dostosowanie produkcji żywności do zmiany klimatu? Jak definiować odpowiedzialne badania naukowe i innowacje w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego? W ramach finansowanego ze środków UE projektu, który ma zachęcić obywateli do udziału w debacie i wyrażania swoich poglądów, udostępniono właśnie zestaw narzędzi nakreślający etapy maksymalizowania oddolnego zaangażowania.
Polska w ramach udziału w Astana EXPO 2017 zamierza aktywnie uczestniczyć w inicjatywach o charakterze naukowym, podejmowanym przez Organizatora Wystawy: Forum Energii Przyszłości oraz Platformie Najlepszych Praktyk Energetycznych.
Naukowcy dokonali przypadkowego odkrycia, że larwy barciaka mniejszego, hodowane komercyjnie na przynętę wędkarską, potrafią biodegradować polietylen, co zasadniczo oznacza, że mogą zjadać nasze odpady. Odkrycie budzi nadzieję, że te małe stworzenia mogą stać się potężną bronią w walce z zanieczyszczeniem środowiska.
Dwa kolejne lata masowego bielenia koralowców znacznie osłabiły 1500 km australijskiej Wielkiej Rafy Koralowej. Naukowcy obawiają się, że szkody są nieodwracalne.
Najnowsze badania rzucają nowe światło na atmosferę wczesnej Ziemi, zdominowaną przez gęste obłoki metanu. Obłoki te wymusiły ulatnianie się wodoru z atmosfery, umożliwiając powstanie dzisiejszego, bogatego w tlen powietrza.
Obecne techniki monitorowania wulkanów polegają głównie na obserwacjach geofizycznych. Opierając się na konsensusie, że gazy wulkaniczne są kolejnym czynnikiem determinującym erupcje wulkaniczne – którego nie można pominąć – partnerzy projektu BRIDGE postanowili opracować technologie monitorowania gazów, których połączenie z geofizyką powinno pomóc w doskonaleniu prognoz.
W obliczu nasilającej się konkurencji o zasoby leśne, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu DIABOLO postanowili wprowadzić efektywniejsze metody śledzenia zakłóceń i degradacji.
Naukowcy analizujący przyczyny rekordowej burzy pyłowej, która nawiedziła Bliski Wschód i Cypr w 2015 r., wskazali na jeden kluczowy czynnik, który nasila wojna tocząca się w Syrii i Iraku. Mimo iż burza była rekordowa, nie udało się jej przewidzieć, bo tego typu zdarzenia są nadal trudne do prognozowania.
Chociaż finansowany ze środków UE projekt CARBAZYMES dobiega zaledwie półmetka, jego partnerzy już złożyli wniosek patentowy. Zidentyfikowali obiecujące enzymy biokatalityczne, które mogą potencjalnie przekształcić przemysłowe procesy chemiczne z korzyścią dla przemysłu, konsumentów i środowiska.
Niedawno opublikowany artykuł opisuje nowy gatunek Tyranozaura i przekonuje, że owe przerażające gady z okresu kredy miały nieprawdopodobnie wrażliwe pyski, jak opuszka palca człowieka. Jak sugerują naukowcy, jeden z wniosków płynących z tego odkrycia jest taki, że samice i samce tego gatunku lubiły pocierać się pyskami w okresie godowym.
„Ukrywające się na widoku” – tak opisano pięć nowo odkrytych cząstek, których zauważenie wymagało niemniej wyjątkowej czułości Wielkiego Zderzacza Hadronów CERN. CERN opisuje zaobserwowanie pięciu nowych stanów jednocześnie jako „raczej wyjątkowe”.
Naukowcy wspomagani przez finansowany ze środków UE projekt CLIM-AMAZON, poświęcony osadom rzecznym, ujawnili, że Amazonka jest znacznie starsza niż dotychczas sądzono.
W Światowym Dniu Meteorologii świat zaczyna wkraczać na niezbadany obszar, zważywszy na fakt, że rok 2016 był najcieplejszym w historii pomiarów, a trend ten ma się utrzymać w roku 2017. Od paryskiego porozumienia klimatycznego nie upłynęło jeszcze 18 miesięcy i co dalej?
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu opracowali komplet narzędzi mających zapewnić dokładniejszy obraz bieżącej bioróżnorodności, wspomagając wysiłki na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi.
Opierając się na wynikach wcześniejszych badań nad uranem finansowanych ze środków UE, naukowcy ustalili możliwe podejście do bezpiecznego usuwania pierwiastków promieniotwórczych z odpadów powstających w sektorze energetyki jądrowej.
Rozpoznawanie regionów, w których ma miejsce poszerzająca się samoistnie utrata lasów może pomóc w utrzymaniu bioróżnorodności i wspomaganiu łagodzenia zmiany klimatu wedle wyników badań przeprowadzonych przy wsparciu dwóch projektów finansowanych ze środków UE.
Znane jako najbogatsze i najważniejsze stanowisko mezolityczne w Zjednoczonym Królestwie, Star Carr nadal skrywa wiele sekretów, które archeologowie chcą odkryć Zjednoczonym Królestwie, zanim będzie za późno. Wysychanie torfowisk, wahania poziomu wód gruntowych i niespotykane poziomy kwasowości niszczą to stanowisko w niepokojącym tempie.
Innowacyjna metoda suchego trawienia opracowana przez finansowanych ze środków UE naukowców może obniżyć koszty produkcji ogniw fotowoltaicznych aż o 25%.
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu XF-ACTORS informują o swoich pracach nad modelowaniem choroby, które są kluczem do zintegrowanej strategii kontrolowania procesu rozprzestrzeniania się patogenu Xylella fastidiosa (XF), stwarzającego poważne zagrożenie dla sadów oliwnych w południowych Włoszech.
Uruchomiona przez firmę Shell nowa stacja w Cobham, przy autostradzie M25, została wyposażona w ATM w ramach finansowanego ze środków UE projektu HYFIVE. To pierwsza z trzech stacji tankowania wodoru, które firma Shell zamierza otworzyć w 2017 r. w Zjednoczonym Królestwie.
Nowa maszyna o nazwie Watly oferuje rozwiązanie trzech najważniejszych wyzwań, z którymi boryka się społeczeństwo – zapewnienie dostępu do czystej wody, zrównoważone wytwarzanie energii elektrycznej i korzystanie z owoców trwającej rewolucji cyfrowej. Wspomagane z budżetu programu „Horyzont 2020” innowacyjne MŚP pracujące nad projektem są niemal gotowe do zaprezentowania pierwszej maszyny Watly w pełnej skali.
Rok 2017 rozpoczęliśmy wiadomością o nowym organie w naszym organizmie. Teraz dowiadujemy się, że Ziemia wzbogaciła się (prawdopodobnie) o nowy, ósmy kontynent. W nowym artykule, opublikowanym w czasopiśmie »Geological Society of America«, zespół naukowców argumentuje, że rozległa, nieprzerwana połać skorupy kontynentalnej okalająca Nową Zelandię na tyle się odróżnia, że może być sklasyfikowana jako odrębny kontynent.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listyPrzegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura