Klimat i środowisko

W ramach inicjatywy finansowanej z funduszy Unii Europejskiej powstaje strategia badawcza, której celem jest reakcja na wyzwania dotyczące środowiska naturalnego i która przyniesie wielorakie korzyści.
Pewna unijna inicjatywa znacząco przyczynia się do ograniczenia użycia zasobów kopalnych i złagodzenia efektu cieplarnianego dzięki wykorzystaniu dwutlenku węgla (CO2) jako surowca w szerokiej gamie produktów.
Naukowcy opracowali innowacyjną metodę pozwalającą na rozkład politereftalanu etylenu (PET) występującego w plastikowych butelkach i tkaninach w celu jego ponownego wykorzystania w różnych produktach.
Finansowana przez UE inicjatywa pomoże w lepszym dopasowaniu dostaw energii do zapotrzebowania na nią dzięki kooperacyjnemu rozwiązaniu w zakresie zarządzania zapotrzebowaniem na energię.
Naukowcy opracowali metodę, dzięki której mogą mapować przyrost masy lodowców w okresach zimowych oraz ich topnienie w cieplejszych okresach. Dane te mogą zostać wykorzystane do przewidywania wzrostu poziomu mórz i oceanów.
Proces przejścia na niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarkę nabiera tempa dzięki różnym finansowanym przez UE inicjatywom wdrażanym na obszarach miejskich.
W ramach unijnej inicjatywy naukowcy pracują nad rozwiązaniami dotyczącymi energooszczędnych remontów, mobilności i zintegrowanej infrastruktury, dzięki którym Europa może stać się bardziej inteligentna i bardziej ekologiczna.
Naukowcom udało się znaleźć nowy sposób na wychwytywanie emitowanego dwutlenku węgla, a przekształcenie go w minerały węglanowe składowane głęboko pod powierzchnią ziemi zajęło im niecałe 2 lata.
Odnawialne płynne paliwo transportowe produkowane w nowej fabryce paliw słonecznych w Hiszpanii stanowi klucz do ekologicznej przyszłości lotnictwa.
Naukowcy odkryli wpływ morskich gąbek na ekologiczne funkcjonowanie oceanów na całym świecie.
Podczas konferencji Power ON Gas 2019 uczestnicy zapoznają się z kompleksowym przeglądem rynków produkcji biogazu i przetwarzania energii elektrycznej w gaz.
W jaki sposób można motywować ludzi, by wydajniej wykorzystywali energię? Sfinansowane przez UE wielokulturowe badanie ma na celu analizę tego, w jaki sposób ludzie wykorzystują technologie w budynkach do kontrolowania ich środowiska wewnętrznego.
Badacze opracowują technologię zdalnego wykrywania mającą posłużyć wykrywaniu emisji z przejeżdżających samochodów bez zakłócania przepustowości ruchu.
W ramach unijnej inicjatywy w kilku miastach podejmowane są różne nowatorskie działania związane z energetyką, mobilnością i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT), których celem jest poprawa jakości życia obywateli. Miasta te staną się w przyszłości wzorem dla innych ośrodków, które będą zainteresowane powieleniem innowacyjnych rozwiązań.
Wstępne testy przeprowadzone w belgijskiej cementowni potwierdzają skuteczność innowacyjnej technologii wychwytywania dwutlenku węgla.
Podczas tegorocznej konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego dotyczącej odzyskiwania zasobów (IWARR 2019) ponad 300 ekspertów i praktyków zaprezentuje pomysły i innowacje mające pomóc środowisku. Tematem przewodnim będzie odzyskiwanie zasobów ze ścieków miejskich i rolniczych.
Naukowcy przeprowadzili badanie dotyczące reakcji ryb na gwałtowne zmiany w otoczeniu, posługując się metodami obserwacji biologicznej i innowacyjną technologią sensoryczną.
Pewna unijna inicjatywa pomaga obywatelom zaangażować się w procesy rozbudowy sieci elektroenergetycznych w celu przyczynienia się do rozwijania bardziej ekologicznej gospodarki.
Naukowcy finansowani przez Unię Europejską opisują przyczyny zwiększonego zanieczyszczenia powietrza w Afryce Zachodniej i proponują sposoby rozwiązania tego problemu.
Czy jest możliwe wykrywanie wycieków dwutlenku węgla (CO2) składowanego pod dnem oceanu? Jakie są praktyczne skutki takich wycieków dla środowiska? Odpowiedzi na te pytania poszukuje zespół badawczy finansowany przez Unię Europejską.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności