Klimat i środowisko

W ramach badań naukowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej opracowano system, który pomaga hodowcom ryb w Jeziorze Wiktorii, a jednocześnie wspomaga działania ukierunkowane na ochronę środowiska.
Czy jest możliwe wykrywanie wycieków dwutlenku węgla (CO2) składowanego pod dnem oceanu? Jakie są praktyczne skutki takich wycieków dla środowiska? Odpowiedzi na te pytania poszukuje zespół badawczy finansowany przez Unię Europejską.
Naukowcy finansowani przez Unię Europejską opisują przyczyny zwiększonego zanieczyszczenia powietrza w Afryce Zachodniej i proponują sposoby rozwiązania tego problemu.
Pewna unijna inicjatywa pomaga obywatelom zaangażować się w procesy rozbudowy sieci elektroenergetycznych w celu przyczynienia się do rozwijania bardziej ekologicznej gospodarki.
Enevo, fińska firma z segmentu MŚP, podbija rynek europejski swoją technologią, która pozwala obniżyć koszty zbierania odpadów i zmniejszyć wpływ gospodarowania odpadami na środowisko. Tym samym firma oferuje bardzo przydatne rozwiązanie, które może pomóc w utrzymaniu czystości naszych miast, pozytywnie wpływając na zdrowie ich mieszkańców.
Usprawnienie transportu publicznego nie jest łatwym zadaniem. A gdyby tak miasta mogły skorzystać z nieograniczonego potencjału dużych zbiorów danych (ang. Big Data), żeby podejmować lepsze decyzje? Dzięki projektowi SIADE SaaS miasta mogą teraz poznawać nie tylko wzorce mobilności pasażerów, ale także mocne i słabe strony obecnych lub planowanych sieci transportu miejskiego.
Naukowcy przeprowadzili badanie dotyczące reakcji ryb na gwałtowne zmiany w otoczeniu, posługując się metodami obserwacji biologicznej i innowacyjną technologią sensoryczną.
Europejscy inżynierowie opracowali nowatorski generator, który może zapewnić zasilanie tysiącom domów.
Naukowcy wspierani przez UE wykazali, że likaony z Parku Narodowego Serengeti nie były ofiarami naukowców pełnych dobrych intencji, ale opuściły ten obszar z powodu konkurencji, np. lwów.
Naukowcy opracowują narzędzia, które mają pozwolić na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji farm wiatrowych. W 2020 r. te nowatorskie narzędzia zostaną przetestowane na trzech europejskich farmach wiatrowych.
Naukowcy robią krok w kierunku przewidywania zagrożeń związanych z erupcjami wulkanicznymi. Opracowali nową technikę, która łączy skład powierzchniowy cząstek popiołu z różną aktywnością wulkaniczną.
Według najnowszych badań, mniejsza dostępność wody w ocieplającym się klimacie prowadzi do zahamowania przyrostu drzew.
Komisja Europejska wspiera działania stowarzyszenia World Alliance for Efficient Solutions. Szwajcarska fundacja Solar Impulse wspólnie z World Alliance dąży do celu jakim jest zebranie 1 000 Skutecznych Rozwiązań (ang. Efficient Solutions) dla pięciu celów zrównoważonego rozwoju: czystej wody czystej energii zrównoważonego rozwoju miast odpowiedzialnego zużycia i produkcji oraz przemysłu i infrastruktury. Portfolio 1 000 Skutecznych Rozwiązań ma na celu zachęcenie decydentów do przyjmowania ambitnych celów środowiskowych i innowacyjnych regulacji prawnych oraz podejmowania właściwych decyzji politycznych.
Aby pomóc krajom w skuteczniejszej ochronie lasów, naukowcy opracowali lepszy sposób pomiaru dwutlenku węgla składowanego w lasach, wykorzystujący drony i sygnały satelitarne.
W oczyszczaniu ścieków nie chodzi już tylko o ponowne wykorzystanie wody. Naukowcy pokazują, w jaki sposób ze ścieków można pozyskiwać energię, składniki odżywcze i produkty uboczne o wartości dodanej.
Badacze po raz pierwszy w Europie natrafili na populację osy z gatunku Trissolcus japonicus, uważanej za obiecującą broń w ekologicznej walce z Halyomorpha halys.
Unijna inicjatywa pomoże stworzyć bardziej spójny, interdyscyplinarny i interoperacyjny klaster infrastruktur badawczych zajmujących się ochroną środowiska.
W czwartek, 6 grudnia 2018 r., firma Gr3n (czyt. jak ang. wyraz „green”) zdobyła nagrodę w konkursie Radar Innowacji przyznaną w ramach zorganizowanego przez Komisję Europejską ważnego wydarzenia ICT 2018 w Wiedniu w Austrii. Ta niezwykle prestiżowa nagroda została temu przedsiębiorstwu przyznana za opracowanie technologii DEMETO, która zwiększa zarówno proporcję PET/poliestru, które można poddać recyklingowi, jak i ogólną jakość wytwarzanych w ten sposób tworzyw plastikowych. Było to możliwe dzięki uczestnictwu firmy Gr3n w finansowanym przez UE projekcie SYMBIOPTIMA.
Nowe badanie szacuje, że w 2018 r. światowe emisje związane ze spalaniem paliw kopalnych wzrosły o prawie 3 %.
Istnieje bardziej opłacalny sposób, który pozwoli na ponowne otwarcie zamkniętych i zalanych kopalń znajdujących się na terenie Europy. Naukowcy zaprezentowali nowatorską metodę wykorzystującą nowoczesny, zrobotyzowany podwodny system wydobycia kopalin.
Polityka Prywatności