Klimat i środowisko

W ramach jednego z wydarzeń partnerskich realizowanego w czasie Europejskiego Zielonego Tygodnia przyglądamy się bliżej rozwiązaniom opartym na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym, które sprawią, że przemysł lotniczy stanie się bardziej zrównoważony.
Zespół finansowanego ze środków UE projektu stawia sprawę jasno: baterie muszą mieć większą żywotność niż urządzenia internetu rzeczy (IoT), które zasilają. Badacze przedstawili swoje stanowisko w dokumencie opisującym kluczowe działania, które należy podjąć, by zapewnić niezawodne i zrównoważone zasilanie urządzeń IoT.
Grecka wyspa Tilos zajęła trzecie miejsce w unijnym konkursie nagradzającym osiągnięcia w dziedzinie produkcji energii odnawialnej i zdobyła nagrodę pieniężną w wysokości 100 000 euro za swój innowacyjny model systemu energetycznego.
Nowe partnerstwo utworzone przez trzy projekty finansowane przez UE zajmuje się problemem zatorów komunikacyjnych europejskich miast poprzez kształtowanie ich miejskich przestrzeni powietrznych.
Jak prowadzić prace przy morskich turbinach wiatrowych w niekorzystnych warunkach pogodowych? Naukowcy twierdzą, że połączenie inteligentnego oprogramowania z konserwacją wykonywaną przez roboty może wydłużyć czas pracy statków obsługujących fermy wiatrowe o 35 %.
Wspierani przez UE naukowcy opracowali rozwiązanie, które może zwiększyć plony przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia zasobów, co umożliwi w przyszłości bardziej zrównoważoną produkcję żywności.
Finansowani ze środków UE naukowcy twierdzą, że ciecierzyca, bób, soczewica i komosa ryżowa idealnie nadają się do uprawy w Europie i mogą pomóc w przejściu na system żywnościowy o bardziej odżywczym, przyjaznym dla środowiska i zrównoważonym charakterze.
Badacze korzystający z unijnego dofinansowania stawiają hipotezę zakładającą, że zmiany globalnych siedlisk nietoperzy spowodowane zmianą klimatu mogą być przyczyną niedawnego wybuchu epidemii choroby wywoływanej przez koronawirusa.
Według wyników najnowszego badania zbiorowiska roślin zmieniają się dziś w tempie porównywalnym z okresem wychodzenia planety z ostatniej epoki lodowcowej około 11 000 lat temu.
Jest nadzieja dla pacjentów z dużymi ubytkami kostnymi. Naukowcy opracowali biomateriał pozwalający naprawiać ubytki kości, które nie poddają się naturalnemu procesowi leczenia.
Nowa praca naukowa rzuca światło na wpływ obecnego zużycia piasku na całym świecie na zrównoważony rozwój i proponuje rozwiązania pozwalające uzyskać bardziej zrównoważony globalny system wykorzystania piasku.
W ramach projektu APA opracowano nowy system redukcji zanieczyszczeń powietrza. Wyróżniają go ogromne możliwości w zakresie usuwania substancji zanieczyszczających znajdujących się w powietrzu, którym oddychamy. W całej Europie uruchomiono wiele instalacji pilotażowych, które potwierdziły, że technologia ta przewyższa alternatywne rozwiązania oparte na filtrach.
W ramach projektu D-NOSES powstaje nowa aplikacja, która pozwoli obywatelom na monitorowanie i identyfikowanie źródeł zanieczyszczeń wonią. Prace realizowane w ramach projektu stanowią ważny krok naprzód w dziedzinie, którą zdaniem wielu osób już od lat trapiły bezczynność i niechęć do podjęcia jakichkolwiek działań.
Badanie finansowane ze środków UE wykazało, że zdalne monitorowanie z wykorzystaniem satelitów i dronów może sprawić, że rozwiązania oparte na zasobach przyrody będą skuteczniej chronić społeczności przed destrukcyjnymi zagrożeniami naturalnymi.
Dzięki wsparciu Unii Europejskiej udało się zakończyć budowę pływającej turbiny pływowej o mocy 2 MW. Po zainstalowaniu na Orkadach będzie to najpotężniejsza turbina pływowa uruchomiona na świecie.
W ramach finansowanego ze środków UE projektu opublikowano raport opisujący zautomatyzowane rozwiązanie do handlu energią oraz platformę stworzoną do jego obsługi.
Zgodnie z zaleceniami wspieranego przez UE zespołu naukowców, zwiększenie upraw warzyw strączkowych może ograniczyć wpływ produkcji żywności na środowisko.
Biorący udział w finansowanym ze środków unijnych projekcie naukowcy badają związek między wahaniami prądu równikowego a zmianami zawartości tlenu. Odkryli oni, że silniejsze powierzchniowe prądy oceaniczne doprowadziły do podwyższenia stężeń tlenu w równikowym Atlantyku.
W ramach pewnego sfinansowanego przez Unię Europejską badania przeanalizowano sposoby na poprawę jakości prognoz dotyczących ekstremalnych opadów deszczu w regionie Morza Śródziemnego. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, największe opady odnotowywane są jesienią na zachodzie oraz zimną na wschodzie.
Zanieczyszczenia w powietrzu, w wodzie i w żywności mają negatywny wpływ na nas wszystkich, a ponadto są jedną z najważniejszych przyczyn środowiskowych wielu chorób psychicznych i fizycznych, a także przedwczesnych zgonów. W najnowszym odcinku podcastu CORDIScovery spotykamy się z trojgiem badaczy realizujących projekty zwalczające zanieczyszczenia przy pomocy innowacyjnych rozwiązań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności