Klimat i środowisko

Mokradła stanowią ważny element krajobrazów miejskich, rolniczych i leśnych. Hasło tegorocznego Światowego Dnia Mokradeł – It’s time for wetlands restoration – nawiązuje do aktualnej potrzeby poprawy stanu bagien całego świata. Większość mokradeł została bowiem osuszona i przekształcona w celach prowadzenia gospodarki wolnej i leśnej. Wiele torfowisk „zniknęło” w workach z podłożem ogrodniczym, a w niektórych krajach obszary osuszonych bagien przeznaczono nawet pod zabudowę.
Otwarte zaproszenie ogłoszone w ramach pewnego unijnego projektu daje firmom z sektora MŚP i innym podmiotom działającym na rynku szansę na przygotowanie opracowanych przez siebie technologii i rozwiązań pochodzenia biologicznego do wprowadzenia na rynek.
Od wyzwań dla studentów do wykonywanych w technologii druku 3D miedzianych komponentów akceleratorów cząstek – oto działania, które realizuje unijny projekt I.FAST.
W nowej pracy naukowej nakreślono możliwości, wyzwania i strategie polityczne związane z usługami ekosystemów leśnych Europy.
Z nowej analizy politycznej wynika jasny wniosek – poprawa sytuacji w zakresie różnorodności biologicznej jest możliwa tylko wówczas, gdy praktyki przekładające się na jej wzrost w gospodarstwach rolnych zaczną przynosić korzyści finansowe rolnikom.
W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu ogłoszono pierwsze z dwóch otwartych konkursów dla przedsiębiorstw zainteresowanych opracowaniem materiałów biopochodnych. Jedną z korzyści dla zwycięzców będzie dostęp do najnowocześniejszych technologii, które pomogą im dbać o innowacyjność i opracowywać nowatorskie produkty.
Zespół pewnego finansowanego przez UE projektu zarezerwował dwa stanowiska testowe na otwartych wodach, aby zaprezentować wybrane prototypy konwerterów energii fal (ang. wave energy converter, WEC) w 2025 roku.
Zespół wspieranego przez Unię Europejską projektu przygotowuje się do przetestowania nowego rozwiązania hybrydowej mikrosieci energetycznej w Hiszpanii.
Błysk aluminium towarzyszy nam na każdym kroku – wykorzystujemy ten materiał do wytwarzania wielu produktów codziennego użytku, od puszek na napoje, aż po samochody. Zapytaliśmy metalurga Caspera van der Eijka, co sprawia, że glin – bowiem taka jest chemiczna nazwa aluminium – jest na wagę złota.
W ramach wspieranego przez UE projektu poszukiwane są innowacyjne rozwiązania, które sprawią, że miejskie systemy żywnościowe będą bardziej zrównoważone.
W opublikowanym niedawno raporcie na temat instrumentów polityki przyjrzano się obecnym praktykom i ich znaczeniu w kontekście przechodzenia na zrównoważony przemysł wydobywczy.
Nowe badanie dowodzi, że hałas komunikacyjny w pobliżu szkół ma negatywny wpływ na rozwój pamięci roboczej i uwagi u uczniów szkół podstawowych.
Udane loty demonstracyjne pokazują, jak system wykrywania i unikania (ang. detect and avoid, DAA) na pokładzie bezzałogowego pojazdu powietrznego (ang. uncrewed aerial vehicle, UAV) sprawdza się w rzeczywistych scenariuszach kolizji.
Zbiornik do przechowywania ciekłego wodoru (LH2), opracowany w ramach projektu finansowanego ze środków UE, przeszedł kluczowe testy wibracji i szczelności, co jest ważnym krokiem na drodze do wykonania bezemisyjnego lotu komercyjnego.
Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC) skupia europejskie zespoły i zasoby, by zapewnić Europie czołową pozycję w światowym wyścigu w dziedzinie superkomputerów. W najnowszej broszurze CORDIS Projects Info Pack przedstawiamy dziewięć projektów mających na celu promowanie energooszczędnych i ekologicznych komputerów oraz wspieranie dążeń do niezależności technologicznej Europy.
Unijny projekt wspiera gminy w ich wysiłkach na rzecz zapewnienia obywatelom w całej Europie bezpiecznej, odnawialnej i niedrogiej energii. Rozpoczęto drugi nabór wniosków.
Nowe narzędzie pozwoli na obniżenie kosztów operacyjnych i poprawę wydajności pływających morskich farm wiatrowych.
Jeśli chodzi o usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery, Kari Helgason z projektu CarbFix2 mówi, że nie istnieje jedno magiczne rozwiązanie tego problemu. Sadzenie drzew jest ważne, ale muszą mu towarzyszyć także inne działania.
Obserwowane z lotu ptaka największe rzeki na świecie wiją się niczym wąż. Jak jednak powstają te kształty? Czy z czasem się zmieniają? I czy ma to znaczenie? Chcąc uzyskać odpowiedzi na te pytania, zwróciliśmy się do naszego specjalisty w zakresie systemów rzecznych, Carmelo Jueza.
Upalne lato dało się we znaki ludziom na całym świecie ze względu na rekordowo wysokie temperatury. Pytamy naszego specjalistę, Markusa Donata, czy zjawisko to ma jakiś limit.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności