Klimat i środowisko

Badacze opracowują technologię zdalnego wykrywania mającą posłużyć wykrywaniu emisji z przejeżdżających samochodów bez zakłócania przepustowości ruchu.
W ramach unijnej inicjatywy w kilku miastach podejmowane są różne nowatorskie działania związane z energetyką, mobilnością i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT), których celem jest poprawa jakości życia obywateli. Miasta te staną się w przyszłości wzorem dla innych ośrodków, które będą zainteresowane powieleniem innowacyjnych rozwiązań.
Wstępne testy przeprowadzone w belgijskiej cementowni potwierdzają skuteczność innowacyjnej technologii wychwytywania dwutlenku węgla.
Podczas tegorocznej konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego dotyczącej odzyskiwania zasobów (IWARR 2019) ponad 300 ekspertów i praktyków zaprezentuje pomysły i innowacje mające pomóc środowisku. Tematem przewodnim będzie odzyskiwanie zasobów ze ścieków miejskich i rolniczych.
Naukowcy przeprowadzili badanie dotyczące reakcji ryb na gwałtowne zmiany w otoczeniu, posługując się metodami obserwacji biologicznej i innowacyjną technologią sensoryczną.
Pewna unijna inicjatywa pomaga obywatelom zaangażować się w procesy rozbudowy sieci elektroenergetycznych w celu przyczynienia się do rozwijania bardziej ekologicznej gospodarki.
Naukowcy finansowani przez Unię Europejską opisują przyczyny zwiększonego zanieczyszczenia powietrza w Afryce Zachodniej i proponują sposoby rozwiązania tego problemu.
Czy jest możliwe wykrywanie wycieków dwutlenku węgla (CO2) składowanego pod dnem oceanu? Jakie są praktyczne skutki takich wycieków dla środowiska? Odpowiedzi na te pytania poszukuje zespół badawczy finansowany przez Unię Europejską.
W ramach badań naukowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej opracowano system, który pomaga hodowcom ryb w Jeziorze Wiktorii, a jednocześnie wspomaga działania ukierunkowane na ochronę środowiska.
Naukowcy finansowani przez UE opracowali platformę opartą na chmurze w celu ograniczenia zużycia energii w budynkach, a także systemy magazynowania energii wykorzystujące akumulatory, które przyniosą korzyści użytkownikom końcowym i dostawcom mediów.
W ramach unijnej inicjatywy osiągnięto znaczące zyski pod względem wydajności paliwa w statkach ze śrubą napędową o skoku nastawnym.
Badacze prowadzący badania naukowe finansowane ze środków UE uruchomili narzędzie internetowe, które zapewnia wiarygodne prognozy pogody dla przemysłu produkcyjnego opartego na energii odnawialnej. Z rozwiązania tego mogą skorzystać także inne sektory.
W ramach unijnej inicjatywy osiągnięto znaczące zyski pod względem wydajności paliwa w statkach ze śrubą napędową o skoku nastawnym.
Naukowcy finansowani przez UE opracowali platformę opartą na chmurze w celu ograniczenia zużycia energii w budynkach, a także systemy magazynowania energii wykorzystujące akumulatory, które przyniosą korzyści użytkownikom końcowym i dostawcom mediów.
W ramach badań naukowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej opracowano system, który pomaga hodowcom ryb w Jeziorze Wiktorii, a jednocześnie wspomaga działania ukierunkowane na ochronę środowiska.
Czy jest możliwe wykrywanie wycieków dwutlenku węgla (CO2) składowanego pod dnem oceanu? Jakie są praktyczne skutki takich wycieków dla środowiska? Odpowiedzi na te pytania poszukuje zespół badawczy finansowany przez Unię Europejską.
Naukowcy finansowani przez Unię Europejską opisują przyczyny zwiększonego zanieczyszczenia powietrza w Afryce Zachodniej i proponują sposoby rozwiązania tego problemu.
Pewna unijna inicjatywa pomaga obywatelom zaangażować się w procesy rozbudowy sieci elektroenergetycznych w celu przyczynienia się do rozwijania bardziej ekologicznej gospodarki.
Enevo, fińska firma z segmentu MŚP, podbija rynek europejski swoją technologią, która pozwala obniżyć koszty zbierania odpadów i zmniejszyć wpływ gospodarowania odpadami na środowisko. Tym samym firma oferuje bardzo przydatne rozwiązanie, które może pomóc w utrzymaniu czystości naszych miast, pozytywnie wpływając na zdrowie ich mieszkańców.
Usprawnienie transportu publicznego nie jest łatwym zadaniem. A gdyby tak miasta mogły skorzystać z nieograniczonego potencjału dużych zbiorów danych (ang. Big Data), żeby podejmować lepsze decyzje? Dzięki projektowi SIADE SaaS miasta mogą teraz poznawać nie tylko wzorce mobilności pasażerów, ale także mocne i słabe strony obecnych lub planowanych sieci transportu miejskiego.
Następne

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności