Klimat i środowisko

Naukowcy wykorzystali cechę, która zwykle utrudnia projektowanie lekkich i niezawodnych konstrukcji stalowych, przekształcając ją w mechanizm, dzięki któremu metal stał się bardziej odporny na pękanie spowodowane wodorem.
W obecnych metodach prognozowania nie jest uwzględniany postęp technologiczny w dziedzinie technologii energetycznych, dlatego przewidywane koszty są wyższe od rzeczywistych.
Naukowcy szacują, że działania mające na celu ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2 °C spowodowałyby do roku 2050 wzrost zatrudnienia w sektorze energetycznym z 18 do 26 milionów osób.
Innowacyjny mobilny system kontroli przepływu energii elektrycznej zainstalowany w bułgarskiej sieci przesyłowej zwiększa wykorzystanie energii odnawialnej i usprawnia przepływy transgraniczne między Bułgarią i Rumunią.
Mieszkańcy Cardiff, zaniepokojeni dużym natężeniem ruchu na swojej ulicy mieszkaniowej, wykorzystali dostarczone w ramach finansowanego ze środków UE projektu czujniki, aby zwrócić uwagę lokalnych władz na poważny problem.
Czy Europejczycy pamiętają o myciu rąk przed przygotowaniem potraw z kurczaka i po nim? Finansowane przez Unię Europejską badanie miało na celu dokładniejsze przyjrzenie się temu, jak o higienę w kuchni dbają obywatele z pięciu krajów europejskich.
W ramach jednego z wydarzeń partnerskich realizowanego w czasie Europejskiego Zielonego Tygodnia przyglądamy się bliżej rozwiązaniom opartym na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym, które sprawią, że przemysł lotniczy stanie się bardziej zrównoważony.
Zespół finansowanego ze środków UE projektu stawia sprawę jasno: baterie muszą mieć większą żywotność niż urządzenia internetu rzeczy (IoT), które zasilają. Badacze przedstawili swoje stanowisko w dokumencie opisującym kluczowe działania, które należy podjąć, by zapewnić niezawodne i zrównoważone zasilanie urządzeń IoT.
Grecka wyspa Tilos zajęła trzecie miejsce w unijnym konkursie nagradzającym osiągnięcia w dziedzinie produkcji energii odnawialnej i zdobyła nagrodę pieniężną w wysokości 100 000 euro za swój innowacyjny model systemu energetycznego.
Nowe partnerstwo utworzone przez trzy projekty finansowane przez UE zajmuje się problemem zatorów komunikacyjnych europejskich miast poprzez kształtowanie ich miejskich przestrzeni powietrznych.
Jak prowadzić prace przy morskich turbinach wiatrowych w niekorzystnych warunkach pogodowych? Naukowcy twierdzą, że połączenie inteligentnego oprogramowania z konserwacją wykonywaną przez roboty może wydłużyć czas pracy statków obsługujących fermy wiatrowe o 35 %.
Wspierani przez UE naukowcy opracowali rozwiązanie, które może zwiększyć plony przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia zasobów, co umożliwi w przyszłości bardziej zrównoważoną produkcję żywności.
Finansowani ze środków UE naukowcy twierdzą, że ciecierzyca, bób, soczewica i komosa ryżowa idealnie nadają się do uprawy w Europie i mogą pomóc w przejściu na system żywnościowy o bardziej odżywczym, przyjaznym dla środowiska i zrównoważonym charakterze.
Badacze korzystający z unijnego dofinansowania stawiają hipotezę zakładającą, że zmiany globalnych siedlisk nietoperzy spowodowane zmianą klimatu mogą być przyczyną niedawnego wybuchu epidemii choroby wywoływanej przez koronawirusa.
Według wyników najnowszego badania zbiorowiska roślin zmieniają się dziś w tempie porównywalnym z okresem wychodzenia planety z ostatniej epoki lodowcowej około 11 000 lat temu.
Jest nadzieja dla pacjentów z dużymi ubytkami kostnymi. Naukowcy opracowali biomateriał pozwalający naprawiać ubytki kości, które nie poddają się naturalnemu procesowi leczenia.
Nowa praca naukowa rzuca światło na wpływ obecnego zużycia piasku na całym świecie na zrównoważony rozwój i proponuje rozwiązania pozwalające uzyskać bardziej zrównoważony globalny system wykorzystania piasku.
W ramach projektu APA opracowano nowy system redukcji zanieczyszczeń powietrza. Wyróżniają go ogromne możliwości w zakresie usuwania substancji zanieczyszczających znajdujących się w powietrzu, którym oddychamy. W całej Europie uruchomiono wiele instalacji pilotażowych, które potwierdziły, że technologia ta przewyższa alternatywne rozwiązania oparte na filtrach.
W ramach projektu D-NOSES powstaje nowa aplikacja, która pozwoli obywatelom na monitorowanie i identyfikowanie źródeł zanieczyszczeń wonią. Prace realizowane w ramach projektu stanowią ważny krok naprzód w dziedzinie, którą zdaniem wielu osób już od lat trapiły bezczynność i niechęć do podjęcia jakichkolwiek działań.
Badanie finansowane ze środków UE wykazało, że zdalne monitorowanie z wykorzystaniem satelitów i dronów może sprawić, że rozwiązania oparte na zasobach przyrody będą skuteczniej chronić społeczności przed destrukcyjnymi zagrożeniami naturalnymi.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności