Klimat i środowisko

Opublikowane niedawno sprawozdanie pozwala prześledzić proces rozwoju innowacji w dziedzinie technologii energii odnawialnej. Dzięki zawartej w nim analizie kosztów, patentów i standardów stanowi ono niezwykle cenne źródło informacji dla decydentów.
Partnerzy wspierani ze środków UE rozpoczęli pierwszą serię próbnych lotów dronów autonomicznych na kampusie holenderskiego Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven (HTCE).
Ocieplenie klimatu naszej planety doprowadzi do częstszego występowania ekstremalnie gorących lub suchych warunków pogodowych. Jednak co sprawia, że susze i fale upałów występują razem i jaki wpływ mają na to opady atmosferyczne? Najnowsze badanie wyjaśnia tę kwestię.
Zestaw rewolucyjnych narzędzi pomaga zarządcom, planistom i decydentom zajmującym się energetyką wodną w efektywnym zarządzaniu osadami.
Opracowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej sprawozdanie opisuje wpływ istniejących przepisów, zasad oraz inicjatyw na działalność i funkcjonowanie lokalnych społeczności energetycznych w Europie podkreślając potrzebę przyjęcia bardziej holistycznego podejścia do tego zagadnienia.
Dzięki wsparciu ze strony UE zwiększono skalę produkcji nowego szczepu mikroglonu, który cechuje się wyższą zawartością białka i lepszymi właściwościami organoleptycznymi niż szczep typu dzikiego.
W lokalizacji testowej na terenie północnej Szwecji działa innowacyjny system ciepłowniczy i chłodzący, który nie wykorzystuje paliw kopalnych. Znajduje się tam także zasilane ogniwami paliwowymi centrum danych odzyskujące ciepło odpadowe.
Wykorzystując prezentacje szkolne i akcje sprzątania plaż, pewna organizacja pozarządowa ogranicza zanieczyszczenia plastikiem na niderlandzkiej wyspie wchodzącej w skład Karaibów – Sint Maarten.
Nowy zbiór danych zawierający informacje na temat aktualnego rozmieszczenia 67 europejskich gatunków drzew oraz prognozy oparte na dwóch scenariuszach zmian emisji gazów cieplarnianych może stanowić bezcenne źródło wiedzy dla decydentów odpowiedzialnych za różnorodność biologiczną oraz biogospodarkę.
Niedawno uruchomiony w Polsce nowy program finansowania wspiera renowację energetyczną w budynkach, która poprawia warunki życia i obniża emisje przez co najmniej 20 lat.
Badacze opracowali pierwsze jak dotąd prognozy erozji wybrzeża całej Arktyki do końca obecnego stulecia. Według ich ustaleń ocieplenie się klimatu nawet o jeden stopień powoduje utratę ogromnych mas ziemi.
Europa i Afryka łączą siły w ramach wspieranej przez Unię Europejską inicjatywy, której celem jest sfinansowanie 13 nowych projektów badawczych i innowacyjnych dotyczących energii odnawialnej na kontynencie afrykańskim.
Zespół wspieranego przez UE projektu pracuje nad stworzeniem narzędzia o nazwie e-Market Environment, łączącego interesariuszy w łańcuchu dostaw biomasy na potrzeby grzewcze. Jest to jedno z narzędzi projektu, których celem jest promowanie rozpowszechniania technologii grzewczych wykorzystujących bioenergię w Europie.
Dążąc do wykorzystania w przyszłych urządzeniach elektromechanicznych bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów, wspierani przez UE naukowcy znaleźli nowy sposób wywoływania efektu piezoelektrycznego w materiałach, których zwykle nie uważa się za piezoelektryczne.
Dzięki nowemu narzędziu Voyage Energy Planner wspierany przez UE projekt pomaga armatorom statków żeglugi śródlądowej w planowaniu bezemisyjnych rejsów przy użyciu innowacyjnych, wymiennych akumulatorów kontenerowych.
Decydenci przygotowujący się do wdrożenia technologii dronów w swoich miastach mają teraz możliwość wizualizowania miejskich przestrzeni powietrznych w trzech wymiarach, a wszystko to dzięki nowemu narzędziu geoinformatycznemu.
Czy istnieje niedroga i ekologiczna alternatywa dla stosowanej obecnie technologii ogniw słonecznych? Całkiem możliwe, że jest nią dużo bardziej wydajne ogniwo opracowane przez badaczy wspieranych przez UE.
Zespół jednego z finansowanych przez UE projektów wykonał ważny krok w kierunku osiągnięcia większego stopnia zrównoważenia przemysłu oponiarskiego dzięki opracowaniu pierwszego na świecie materiału na bazie zrównoważonej sadzy (ang. sustainable carbon black, sCB) w prawdziwie zamkniętym procesie.
Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu OPERANDUM prezentuje rozwiązania oparte na zasobach przyrody, które pozwalają na ograniczanie zagrożeń związanych z klimatem, inspirując ludzi do podejmowania działań.
Agencja ratingowa Fitch przewiduje szybki rozwój energetyki odnawialnej (słonecznej i wiatrowej) w Egipcie.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności