Gospodarka cyfrowa

Co mają ze sobą wspólnego łopaty turbiny górujące wysoko nad taflą oceanu i ciasne wnętrza statku towarowego? Inspekcja niezbędna do zapewnienia ich bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania może być niebezpieczna. Miejsca te są często niedostępne, a prowadzenie w tych warunkach działań jest zawsze skomplikowane. Jak zatem mogą pomóc w tym drony?
Opublikowane niedawno sprawozdanie pozwala prześledzić proces rozwoju innowacji w dziedzinie technologii energii odnawialnej. Dzięki zawartej w nim analizie kosztów, patentów i standardów stanowi ono niezwykle cenne źródło informacji dla decydentów.
Partnerzy wspierani ze środków UE rozpoczęli pierwszą serię próbnych lotów dronów autonomicznych na kampusie holenderskiego Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven (HTCE).
Wykorzystując technologie uczenia głębokiego, naukowcy zmierzyli zmiany w ludzkiej świadomości podczas snu, znieczulenia ogólnego i poważnego urazu mózgu.
Naukowcy korzystający ze wsparcia UE wykorzystali uproszczone miniaturowe modele ludzkiego mózgu, aby zrozumieć, w jaki sposób mutacje genu odpowiadającego za wysokie ryzyko wystąpienia autyzmu wpływają na rozwój mózgu.
Zestaw rewolucyjnych narzędzi pomaga zarządcom, planistom i decydentom zajmującym się energetyką wodną w efektywnym zarządzaniu osadami.
Pewne przesłanki wskazują na to, że w przypadku niejednorodnych przestrzennie systemów ziemskich zmiany klimatyczne niekoniecznie prowadzą do realizacji katastrofalnych scenariuszy. Według najnowszych badań przekroczenie punktu bez powrotu może prowadzić do znacznie mniej poważnych konsekwencji niż dotychczas sądzono.
Opracowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej sprawozdanie opisuje wpływ istniejących przepisów, zasad oraz inicjatyw na działalność i funkcjonowanie lokalnych społeczności energetycznych w Europie podkreślając potrzebę przyjęcia bardziej holistycznego podejścia do tego zagadnienia.
W lokalizacji testowej na terenie północnej Szwecji działa innowacyjny system ciepłowniczy i chłodzący, który nie wykorzystuje paliw kopalnych. Znajduje się tam także zasilane ogniwami paliwowymi centrum danych odzyskujące ciepło odpadowe.
Nowy zbiór danych zawierający informacje na temat aktualnego rozmieszczenia 67 europejskich gatunków drzew oraz prognozy oparte na dwóch scenariuszach zmian emisji gazów cieplarnianych może stanowić bezcenne źródło wiedzy dla decydentów odpowiedzialnych za różnorodność biologiczną oraz biogospodarkę.
Niedawno uruchomiony w Polsce nowy program finansowania wspiera renowację energetyczną w budynkach, która poprawia warunki życia i obniża emisje przez co najmniej 20 lat.
Mózgi muszek owocowych są zdolne do rzeczy, które zwykle przypisujemy wyłącznie ssakom. Według nowego badania te niewielkie insekty posiadają świadomość i pamięć roboczą oraz są zdolne do skupiania uwagi.
To koniec opóźnionych wypłat tantiem i niejasnych zasad ich przekazywania. Technologia blockchain opracowana przez wspierany przez UE start-up pozwala zautomatyzować i przyspieszyć przepływ strumienia przychodów z filmów oraz zwiększyć jego przejrzystość.
Wspierani przez UE badacze próbują przekształcić informacje z niejednorodnych europejskich źródeł danych o opiece zdrowotnej w wiarygodne dowody na temat skutków użycia leków w czasie ciąży i karmienia piersią.
Nowe narzędzie o otwartym kodzie źródłowym zapewnia internautom większą kontrolę nad danymi, a jednocześnie pomaga firmom w przejrzystym wykorzystywaniu danych osobowych potrzebnych do realizacji ich celów biznesowych.
Dzięki nowemu narzędziu Voyage Energy Planner wspierany przez UE projekt pomaga armatorom statków żeglugi śródlądowej w planowaniu bezemisyjnych rejsów przy użyciu innowacyjnych, wymiennych akumulatorów kontenerowych.
Decydenci przygotowujący się do wdrożenia technologii dronów w swoich miastach mają teraz możliwość wizualizowania miejskich przestrzeni powietrznych w trzech wymiarach, a wszystko to dzięki nowemu narzędziu geoinformatycznemu.
Za pomocą dwóch innowacyjnych narzędzi finansowany ze środków UE projekt wykorzystuje operę do zdefiniowania nowych form twórczości artystycznej, które promują integrację społeczną i rozwój społeczności.
Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu OPERANDUM prezentuje rozwiązania oparte na zasobach przyrody, które pozwalają na ograniczanie zagrożeń związanych z klimatem, inspirując ludzi do podejmowania działań.
Rozpoczynający się 28 lutego 2022 roku konkurs architektoniczny Switch2save Architectural Design Competition daje studentom i młodym architektom możliwość zaprezentowania lekkich rozwiązań z inteligentnego szkła, dopasowanych do potrzeb energooszczędnych szklanych budynków.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności