Gospodarka cyfrowa

Jak możemy zwiększyć konkurencyjność europejskich MŚP? Drugie zaproszenie do składania wniosków w ramach finansowanego ze środków UE projektu daje innowacyjnym MŚP możliwość dostępu do technologii w zakresie obliczeń o wysokiej wydajności (ang. high-performance computing, HPC).
W obecnych metodach prognozowania nie jest uwzględniany postęp technologiczny w dziedzinie technologii energetycznych, dlatego przewidywane koszty są wyższe od rzeczywistych.
W marsjańskim kraterze Gale naukowcy znaleźli dowody w postaci minerałów ilastych, które wskazują na to, że na czerwonej planecie występowała niegdyś woda w warunkach umożliwiających istnienie życia.
W tym miesiącu przyglądamy się bliżej projektowi LINKS, który właśnie świętuje swoją pierwszą rocznicę. Wśród najważniejszych osiągnięć jego zespołu można wymienić trzy kompleksowe badania obejmujące trzy podstawowe dziedziny wiedzy, koncentrujące się na społecznym, instytucjonalnym i technicznym wymiarze znaczenia mediów społecznościowych i crowdsourcingu w czasie katastrof. Wnioski i wyniki tych badań, które naukowcy postanowili udostępnić wszystkim zainteresowanym, zostaną wykorzystane w czasie prac terenowych, których rozpoczęcie zostało zaplanowane na listopad 2021 roku.
Innowacyjny mobilny system kontroli przepływu energii elektrycznej zainstalowany w bułgarskiej sieci przesyłowej zwiększa wykorzystanie energii odnawialnej i usprawnia przepływy transgraniczne między Bułgarią i Rumunią.
Badacze pracują nad strategią automatycznego planowania tras i unikania kolizji rojów dronów na europejskim niebie.
Mieszkańcy Cardiff, zaniepokojeni dużym natężeniem ruchu na swojej ulicy mieszkaniowej, wykorzystali dostarczone w ramach finansowanego ze środków UE projektu czujniki, aby zwrócić uwagę lokalnych władz na poważny problem.
Odkrycie nowego półmetalu o rzadkich naturalnych właściwościach tworzy podwaliny pod nową klasę materiałów kwantowych, która umożliwi opracowanie nowych, zaawansowanych technologii kwantowych.
Zespół finansowanego ze środków UE projektu stawia sprawę jasno: baterie muszą mieć większą żywotność niż urządzenia internetu rzeczy (IoT), które zasilają. Badacze przedstawili swoje stanowisko w dokumencie opisującym kluczowe działania, które należy podjąć, by zapewnić niezawodne i zrównoważone zasilanie urządzeń IoT.
Pewien masowiec posłużył ostatnio za stanowisko testowe zróżnicowanych technik zdalnej kontroli, które pozwoliło na sprawdzenie, w jaki sposób rozwiązania z zakresu robotyki mogą zostać wykorzystane do przeprowadzania szybszych, bezpieczniejszych i skuteczniejszych kontroli statków.
Jak prowadzić prace przy morskich turbinach wiatrowych w niekorzystnych warunkach pogodowych? Naukowcy twierdzą, że połączenie inteligentnego oprogramowania z konserwacją wykonywaną przez roboty może wydłużyć czas pracy statków obsługujących fermy wiatrowe o 35 %.
W czasach pandemii komunikacja cyfrowa rozkwitła w niebywałym stopniu. Zaakceptowaliśmy nowe metody utrzymywania kontaktu, często wręcz przyjmując je z radością, choć wielu z nas były one obce. Czy to oznacza, że czekamy niecierpliwie na kolejny krok w komunikacji cyfrowej? Czy czeka nas rewolucja związana z wprowadzeniem rzeczywistości wirtualnej? W tym odcinku CORDIScovery zapraszamy na wyprawę do nowego świata pełnego wirtualnych możliwości…
Eliminacja nierówności w miastach i na przedmieściach stanowi główny cel zespołu projektu UPLIFT. Ogromne znaczenie tym działaniom nadaje fakt, że w ciągu ostatnich kilku dekad, a szczególnie od kryzysu finansowego z lat 2008–2009, nierówności społeczne i gospodarcze w najbogatszych krajach stale się pogłębiają. Skupiając się na młodych ludziach znajdujących się w trudnej sytuacji, zespół projektu chce opracować zrównoważoną agendę polityczną, która może przyczynić się do powstania bardziej elastycznych i adaptacyjnych polityk, poprzez współtworzenie.
Projekt BEYOND4.0, którego nazwa nawiązuje do Przemysłu 4.0, czyli tak zwanej czwartej rewolucji przemysłowej, stawia sobie za cel opracowywanie opartych na badaniach naukowych wskazówek dla decydentów politycznych i interesariuszy na temat wyzwań oraz możliwości związanych z błyskawicznym rozwojem cyfrowych technologii, a także ich wpływu na przyszłość pracy oraz dobrobyt pracowników.
Spółki Ericsson i Volvo Cars zademonstrowały pierwsze udane przełączenie połączonych samochodów pomiędzy dwiema sieciami 5G działającymi w różnych krajach.
Jeżeli supermarkety mają konkurować ze sklepami internetowymi czy nawet stanowić uzupełnienie ich oferty, potrzebują rozwiązań umożliwiających radzenie sobie z codziennymi problemami logistycznymi. W projekcie REFILLS wypróbowano różne rozwiązania automatyzacyjne, które pozwoliłyby na dokładne sprzątanie supermarketów.
Nie wszystkie sklepy stać na wysyłanie produktów do innych krajów europejskich. Wśród głównych czynników utrudniających ekspansję na zagraniczne rynki wymienia się skomplikowaną logistykę, wysokie koszty oraz niski poziom zaufania konsumentów. Ale czy sytuacja ta mogłaby się zmienić, gdyby sklepy tworzyły międzynarodowe sojusze? Potencjał tego rodzaju partnerstw przeanalizowano w ramach projektu DSMFACIL.
Naukowcy opracowali układ scalony akceleratora komputerowego nowej generacji, który wykorzystuje światło do przetwarzania danych w tempie szybszym niż kiedykolwiek, zużywając przy tym mniej energii.
W produkcjach filmowych wykorzystujących obrazy generowane przy pomocy komputerów, aktorzy grają przed zielonym ekranem w strojach mocap (motion capture), dzięki którym kamery mogą rejestrować każdy, nawet najmniejszy ruch. Celem projektu WEARTUAL jest wykorzystanie podobnego podejścia, by rzeczywistość wirtualna stała się bardziej wciągająca. Metoda opracowana przez zespół opiera się na użyciu urządzeń ubieralnych do śledzenia ruchów całego ciała, przekształcania ciał w interfejsy, a nawet generowania częściowo wirtualnych ubrań.
W jaki sposób podmioty działające na rynku rzeczywistości poszerzonej mogą wyróżnić się na rynku? To pytanie dało początek projektowi XR4ALL, którego celem było wzmocnienie przemysłu dzięki wprowadzeniu platformy społecznościowej i udostępnieniu finansowania dla innowacyjnych start-upów.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności