Żywność i zasoby naturalne

Otwarte zaproszenie ogłoszone w ramach pewnego unijnego projektu daje firmom z sektora MŚP i innym podmiotom działającym na rynku szansę na przygotowanie opracowanych przez siebie technologii i rozwiązań pochodzenia biologicznego do wprowadzenia na rynek.
Nowo otwarte centrum ENRICH in Africa oferuje szeroki zakres usług, które wychodzą naprzeciw potrzebom afrykańskich i europejskich inkubatorów i akceleratorów innowacji.
W nowej pracy naukowej nakreślono możliwości, wyzwania i strategie polityczne związane z usługami ekosystemów leśnych Europy.
Z nowej analizy politycznej wynika jasny wniosek – poprawa sytuacji w zakresie różnorodności biologicznej jest możliwa tylko wówczas, gdy praktyki przekładające się na jej wzrost w gospodarstwach rolnych zaczną przynosić korzyści finansowe rolnikom.
Nie wszystko zależy od genetyki. Nowe badanie dostarcza informacji na temat czynników środowiskowych, na które wystawiani jesteśmy we wczesnych latach naszego życia, oraz ich wpływu na nasze zdrowie.
W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu ogłoszono pierwsze z dwóch otwartych konkursów dla przedsiębiorstw zainteresowanych opracowaniem materiałów biopochodnych. Jedną z korzyści dla zwycięzców będzie dostęp do najnowocześniejszych technologii, które pomogą im dbać o innowacyjność i opracowywać nowatorskie produkty.
Aby sprostać wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu, utratą różnorodności biologicznej i degradacją gleby, potrzebne są nowe podejścia do rolnictwa, a także badań i innowacji. Finansowany ze środków UE projekt ALL-Ready pokazuje, w jaki sposób można przystosować praktyki agroekologiczne do różnych europejskich klimatów i siedlisk.
W ramach finansowanego ze środków UE projektu SUPER-G rolnicy, decydenci i naukowcy połączyli siły, aby wspólnie stworzyć podstawy dla zrównoważonych i opłacalnych systemów użytków zielonych w całej Europie.
Projekty agroekologiczne zakorzeniają się na terenie całej Europy. Celem finansowanego ze środków UE projektu AE4EU jest rozpowszechnianie najlepszych praktyk poprzez udoskonalenie sieci i infrastruktury.
Finansowany ze środków UE projekt ECOBREED zrzesza partnerów z Europy, Australii, Chin i Stanów Zjednoczonych w celu zwiększenia zaopatrzenia w ekologiczne nasiona pszenicy, ziemniaków, soi i gryki.
Które odmiany ziemniaków są odporne na warunki zmieniającego się klimatu? Odpowiedzi dostarczają badania terenowe prowadzone w głównych regionach uprawy ziemniaków w Austrii.
Globalne ocieplenie oznacza duże kłopoty dla naszych najważniejszych upraw. W tej sytuacji nasuwa się jedno pytanie – czy naukowcom uda się wyhodować nowe odmiany odporne na zmienne warunki, czy raczej już teraz powinniśmy zacząć przyzwyczajać się do nowych diet? Etienne Bucher, genetyk zajmujący się roślinami, oddziela ziarno od plew.
Uczestnicy wspieranej przez UE inicjatywy nawiązali współpracę z innymi podobnymi projektami, aby promować korzyści płynące z różnorodności biologicznej w rolnictwie i opracowywać rozwiązania pozwalające na skuteczniejsze włączenie jej do praktyk rolniczych i środków politycznych.
W ramach wspieranego przez UE projektu poszukiwane są innowacyjne rozwiązania, które sprawią, że miejskie systemy żywnościowe będą bardziej zrównoważone.
Dzięki badaniom doktora Sławomira Janakowskiego i doktora Mirosława Sobczaka z Katedry Botaniki Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego łatwiej będzie wyhodować odmiany roślin uprawnych odpornych lub tolerancyjnych na porażenie nicieniami pasożytniczymi.
W ramach projektu finansowanego ze środków UE naukowcy zewnętrzni mają możliwość korzystania z najwyższej jakości europejskich instalacji do badania trzody chlewnej. Drugie zaproszenie do składania wniosków jest już otwarte.
Badacze wspierani przez UE badają potencjał zasobów pokarmowych znajdujących się na głębokości do 1000 metrów pod powierzchnią morza, aby ustalić, czy będzie można je wykorzystać w sposób zrównoważony.
W ramach nowego badania naukowcy przyjrzeli się bliżej planom 15 państw członkowskich dotyczącym wdrożenia nowych unijnych systemów dopłat, których celem jest przekonanie rolników do stosowania zrównoważonych praktyk.
Przemysł włókienniczy i spożywczy należą do sektorów najbardziej dochodowych, ale i szkodliwych dla środowiska. Zastosowanie architektury blockchain do tworzenia skalowalnej, elastycznej platformy umożliwiającej bezpieczne przetwarzanie danych o produktach może pomóc w rozwiązaniu tego problemu.
Najnowszy system diagnostyczny ogranicza rozprzestrzenianie się chorób w nowoczesnych systemach produkcji zwierzęcej przy użyciu biosensorów fotonicznych, promując bezpieczeństwo zwierząt i żywności.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności