Żywność i zasoby naturalne

Rośliny ostrzegają się o niebezpieczeństwie. Komunikują się między sobą elektrycznie stykającymi się liśćmi.
Ocieplenie klimatu naszej planety doprowadzi do częstszego występowania ekstremalnie gorących lub suchych warunków pogodowych. Jednak co sprawia, że susze i fale upałów występują razem i jaki wpływ mają na to opady atmosferyczne? Najnowsze badanie wyjaśnia tę kwestię.
Dzięki wsparciu ze strony UE zwiększono skalę produkcji nowego szczepu mikroglonu, który cechuje się wyższą zawartością białka i lepszymi właściwościami organoleptycznymi niż szczep typu dzikiego.
Wykorzystując prezentacje szkolne i akcje sprzątania plaż, pewna organizacja pozarządowa ogranicza zanieczyszczenia plastikiem na niderlandzkiej wyspie wchodzącej w skład Karaibów – Sint Maarten.
Nowy zbiór danych zawierający informacje na temat aktualnego rozmieszczenia 67 europejskich gatunków drzew oraz prognozy oparte na dwóch scenariuszach zmian emisji gazów cieplarnianych może stanowić bezcenne źródło wiedzy dla decydentów odpowiedzialnych za różnorodność biologiczną oraz biogospodarkę.
Owady nie mają czasu na obijanie się – prawdopodobnie stąd wzięło się powiedzenie „pracowity jak pszczoła”. Czy jednak przejadający się i mało aktywny owad mógłby przybrać na wadze jak człowiek? To pytanie zadaliśmy specjaliście w dziedzinie owadów Erlendowi Sildowi.
Na świecie można znaleźć rośliny o naprawdę różnych kształtach i rozmiarach – nawet potężny dąb można skłonić do tego, by wysokością dorównywał przeciętnemu kotu domowemu. Robert Sablowski zdradza nam tajemnicę, czy hodowane w naszych domach drzewka bonsai to uśpione giganty, czekające na okazję do przebudzenia.
Zespół wspieranego przez UE projektu pracuje nad stworzeniem narzędzia o nazwie e-Market Environment, łączącego interesariuszy w łańcuchu dostaw biomasy na potrzeby grzewcze. Jest to jedno z narzędzi projektu, których celem jest promowanie rozpowszechniania technologii grzewczych wykorzystujących bioenergię w Europie.
Woda pokrywa dwie trzecie powierzchni Ziemi, a jej ilość spokojnie wystarczyłaby do zaspokojenia potrzeb każdego człowieka, gdyby tylko nie była tak słona. Zmiana klimatu i wzrost liczby ludności zwiększają obciążenie tradycyjnych źródeł wody, jednak odsalanie wody morskiej to wciąż mrzonka – nasz ekspert wyjaśnia dlaczego.
W ramach wspólnych wysiłków opartych na badaniach naukowych oraz innowacjach Komisja Europejska łączy wszystkie zasoby niezbędne do poprawienia stanu oceanu, europejskich mórz, a także wód przybrzeżnych i śródlądowych. Pakiet informacji Synergy Info Pack opublikowany w serwisie CORDIS przedstawia projekty realizowane w całej Europie, których celem jest przyspieszanie prac w zakresie odtwarzania naszych oceanów i zasobów wodnych.
Jak poprawić rentowność rodzinnych gospodarstw w Irlandii? W jaki sposób można zachęcić młodsze pokolenie do zaangażowania się w rozwijanie rodzinnego interesu? Zespół, który zrealizował pewne finansowane przez UE badanie, znalazł odpowiedź na te pytania – rolnictwo ekologiczne.
Wspierani przez UE naukowcy zbadali różne ekologiczne praktyki zarządzania w szkockich gospodarstwach hodowlanych i ustalili, że zastosowanie takich praktyk może przyczynić się do zwiększenia zysków gospodarstw nawet o 7 %.
W ramach projektu CATTLECHAIN 4.0 powstały nowatorskie rozwiązania dla rolników, którzy mogą dzięki nim zajmować się znacznie większą liczbą zwierząt przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej przejrzystości łańcucha dostaw. Nowe produkty mogą trafić na rynek już w przyszłym roku.
Niedawno przeprowadzone badania dowodzą, że do 2050 roku ponad połowa infrastruktury zlokalizowanej na wybrzeżu Arktyki pokrytym wieczną zmarzliną może ulec uszkodzeniu.
Zespół pewnego unijnego projektu promuje dyskusję na temat odpowiedzialnej robotyki, aby zwiększyć akceptację społeczną opartych na sztucznej inteligencji (SI) technologii robotycznych w czterech ważnych obszarach.
W ramach jednego z projektów finansowanych ze środków UE naukowcy po raz pierwszy hodują razem soliród i cefale w eksperymencie z zakresu akwaponiki. Badają też wzrost serioli olbrzymiej hodowanej w klatkach morskich.
Z przeprowadzonego niedawno badania wynika, że przenoszone przez wiatr aerozole żelaza z pożarów, które dotknęły Australię w latach 2019–2020, mają związek z zakwitem planktonu na olbrzymią skalę, jaki zaobserwowano na Ocenie Południowym. Odkrycie to rodzi nowe pytania dotyczące absorpcji węgla przez oceany.
Dzięki wsparciu Unii Europejskiej zespół naukowców i badaczy opracowuje innowacyjny czujnik fotoniczny, który pozwoli na szybką i niezawodną kontrolę bezpieczeństwa żywności w europejskich łańcuchach produkcji i dystrybucji owoców i warzyw.
Autorzy nowego badania przeanalizowali korzyści dla klimatu i jakości powietrza wynikające z usuwania metanu z atmosfery – jest to istotne podejście uzupełniające obecne działania na rzecz ograniczenia emisji CO2.
Blisko pięć milionów ton żywności marnują Polacy w ciągu roku. Więcej niż połowa zmarnowanej żywności pochodzi z gospodarstw domowych – wynika z badań przeprowadzonych przez naukowczynie ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Światowy Dzień Żywności to doskonała okazja, żeby się uczyć w jaki sposób ograniczyć wyrzucanie żywności do śmietników.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności