Społeczeństwo

Zespół naukowców bada zauważalną utratę zaufania do wiedzy eksperckiej i podkreśla wpływ mediów społecznościowych oraz nowych platform komunikacyjnych.
Dzięki inicjatywie finansowanej z funduszy Unii Europejskiej, strategie opierające się na dziedzictwie kulturowym i naturalnym wspierają obszary wiejskie dotknięte klęskami.
Zespół naukowców analizuje wpływ gospodarki dzielenia się na zrównoważony charakter miast i ich rozwój.
Dzięki jednej z inicjatyw finansowanych przez Unię Europejską udało się przyspieszyć tempo opracowywania innowacji w świecie mediów w celu promowania pluralizmu mediów i wolności wypowiedzi.
Unijna inicjatywa pomaga nauczycielom zainteresować uczniów naukami przyrodniczymi, technologią, inżynierią i matematyką (STEM).
W jaki sposób można motywować ludzi, by wydajniej wykorzystywali energię? Sfinansowane przez UE wielokulturowe badanie ma na celu analizę tego, w jaki sposób ludzie wykorzystują technologie w budynkach do kontrolowania ich środowiska wewnętrznego.
Badania pokazują, że MŚP zatrudniające absolwentów mają większe szanse na wprowadzanie innowacji, a tym samym na odniesienie sukcesu.
Badacze zaprosili do współpracy grupę młodych ludzi o odmiennych poglądach, żeby dowiedzieć się, jak postrzegają ideologie islamistów i skrajnej prawicy.
Polityka jest często tak dobra, jak mechanizm jej monitorowania. Jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, elektroniczna platforma usług publicznych RECAP łączy otwarte dane z obserwacji Ziemi (openEO) z danymi generowanymi przez użytkowników, zapewniając ręczne lub w pełni automatyczne rozwiązanie hybrydowe dla lepszej zgodności.
Naukowcy przeanalizowali unijne mechanizmy reagowania na kryzysy i konflikty, chcąc uczynić je mniej obojętnymi, a bardziej wydajnymi i zrównoważonymi.
Czy zdrowy proces starzenia się jest możliwy zarówno w przypadku bogatych, jak i ubogich osób? Aby ustalić odpowiedź na to pytanie, finansowani przez Unię Europejską naukowcy zajęli się badaniem procesów sprzyjających starzeniu się w dobrym zdrowiu, zachodzących w ciągu całego życia człowieka.
Uniwersytet z RPA przyjął globalny kodeks opracowany w ramach inicjatywy UE, mający na celu zapobieganie eksportowi nieetycznych praktyk badawczych do krajów o niskich i średnich dochodach.
Pewna unijna inicjatywa pomaga obywatelom zaangażować się w procesy rozbudowy sieci elektroenergetycznych w celu przyczynienia się do rozwijania bardziej ekologicznej gospodarki.
Badacze wykorzystują dziedzictwo kulturowe do rewitalizacji miast oraz do napędzania ich zrównoważonego i gospodarczego rozwoju.
Nowe badanie dowodzi, że włoski geniusz nie był w stanie ukończyć wielu prac z powodu zaburzeń uwagi.
W ramach pewnej inicjatywy unijnej przyjęto kartę praw, która ma promować równość płci i pomagać zwiększać uczestnictwo kobiet w badaniach.
Carlos Moedas, europejski komisarz ds. badań, nauki i innowacji, otworzył 1 lipca 2019 r. w Lozannie 11. Światową Konferencję Dziennikarzy Naukowych (World Conference of Science Journalists, WCSJ). Ponieważ jego ojciec był dziennikarzem w targanej niepokojami społecznymi Portugalii, rozpoczął swoje pasjonujące i inspirujące przemówienie od refleksji na temat tego, dlaczego dziennikarze muszą „opowiadać historię”.
Nowe cyfrowe forum będzie gromadzić dane na temat sposobów korzystania z mediów społecznościowych w ramach otwartej debaty.
Badanie wykazało, że dzieci imigrantów wchodzące na rynek pracy spotykają się z wysokim poziomem dyskryminacji.
Wraz z odchodzeniem od modelu kapitalizmu opartego na produktywności, wzrost gospodarczy staje się coraz bardziej uzależniony od rynków finansowych.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni - 1
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności