Społeczeństwo

Naukowcy wykorzystali cechę, która zwykle utrudnia projektowanie lekkich i niezawodnych konstrukcji stalowych, przekształcając ją w mechanizm, dzięki któremu metal stał się bardziej odporny na pękanie spowodowane wodorem.
Analiza DNA pochodzącego z próbek gleby pobranych w Denisowej Jaskini w Rosji sugeruje, że denisowianie, neandertalczycy i współcześni ludzie mogli tam mieszkać w tym samym czasie.
Naukowcy szacują, że działania mające na celu ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2 °C spowodowałyby do roku 2050 wzrost zatrudnienia w sektorze energetycznym z 18 do 26 milionów osób.
Czasami język może nam zdradzić więcej na temat intencji i nastroju danej osoby niż o typie społeczeństwa, w którym żyjemy. Spostrzeżenie to stanowi punkt wyjściowy dla projektu Language Use, którego celem jest opracowanie nowej metasemantycznej teorii.
Innowacyjny mobilny system kontroli przepływu energii elektrycznej zainstalowany w bułgarskiej sieci przesyłowej zwiększa wykorzystanie energii odnawialnej i usprawnia przepływy transgraniczne między Bułgarią i Rumunią.
Czy w epoce brązu istniał samoregulujący się rynek? Odpowiedzi na to pytanie miały dostarczyć badania nad rozpowszechnieniem technologii ważenia w zachodniej Eurazji.
Mieszkańcy Cardiff, zaniepokojeni dużym natężeniem ruchu na swojej ulicy mieszkaniowej, wykorzystali dostarczone w ramach finansowanego ze środków UE projektu czujniki, aby zwrócić uwagę lokalnych władz na poważny problem.
Czy Europejczycy pamiętają o myciu rąk przed przygotowaniem potraw z kurczaka i po nim? Finansowane przez Unię Europejską badanie miało na celu dokładniejsze przyjrzenie się temu, jak o higienę w kuchni dbają obywatele z pięciu krajów europejskich.
Ludzie każdego dnia podejmują w pośpiechu szereg natychmiastowych decyzji, kierując się intuicją. To działania ekonomiczne, szybkie, instynktowne i wynikające z ewolucyjnych uwarunkowań każdego człowieka.
Czy istnieje związek między patriotyzmem a stosunkiem do obostrzeń, mających zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa? Zbadał to międzynarodowy zespół naukowców z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Grecka wyspa Tilos zajęła trzecie miejsce w unijnym konkursie nagradzającym osiągnięcia w dziedzinie produkcji energii odnawialnej i zdobyła nagrodę pieniężną w wysokości 100 000 euro za swój innowacyjny model systemu energetycznego.
Nowe partnerstwo utworzone przez trzy projekty finansowane przez UE zajmuje się problemem zatorów komunikacyjnych europejskich miast poprzez kształtowanie ich miejskich przestrzeni powietrznych.
Weź udział w wirtualnych Europejskich Dniach Badań i Innowacji, które odbędą się 23–24 czerwca 2021 roku, aby dowiedzieć się więcej na temat nowych możliwości zdobywania finansowania w ramach programu „Horyzont Europa” – nowego europejskiego programu w dziedzinie badań i innowacji na lata 2021–2027, a także nawiązać kontakty z ekspertami oraz innymi uczestnikami w Wiosce poświęconej temu wyjątkowemu działaniu.
Eliminacja nierówności w miastach i na przedmieściach stanowi główny cel zespołu projektu UPLIFT. Ogromne znaczenie tym działaniom nadaje fakt, że w ciągu ostatnich kilku dekad, a szczególnie od kryzysu finansowego z lat 2008–2009, nierówności społeczne i gospodarcze w najbogatszych krajach stale się pogłębiają. Skupiając się na młodych ludziach znajdujących się w trudnej sytuacji, zespół projektu chce opracować zrównoważoną agendę polityczną, która może przyczynić się do powstania bardziej elastycznych i adaptacyjnych polityk, poprzez współtworzenie.
Projekt BEYOND4.0, którego nazwa nawiązuje do Przemysłu 4.0, czyli tak zwanej czwartej rewolucji przemysłowej, stawia sobie za cel opracowywanie opartych na badaniach naukowych wskazówek dla decydentów politycznych i interesariuszy na temat wyzwań oraz możliwości związanych z błyskawicznym rozwojem cyfrowych technologii, a także ich wpływu na przyszłość pracy oraz dobrobyt pracowników.
Nowa praca naukowa rzuca światło na wpływ obecnego zużycia piasku na całym świecie na zrównoważony rozwój i proponuje rozwiązania pozwalające uzyskać bardziej zrównoważony globalny system wykorzystania piasku.
Niemal co trzecia kobieta na świecie doświadczyła przemocy ze strony partnera lub partnerki. W numerze 88 magazynu „Research*eu” wydanego w grudniu 2019/styczniu 2020 roku zaprezentowaliśmy projekt VRespect.Me – fascynujące rozwiązanie wykorzystujące możliwości oferowane przez rewolucję cyfrową, pozwalające na walkę z przemocą domową w wyjątkowo innowacyjny sposób. Dziś ponownie spotykamy się z Charlie’m Pearmundem, dyrektorem generalnym koordynującej projekt firmy Virtual Bodyworks SL, aby dowiedzieć się więcej o dalszych działaniach zespołu i najnowszych osiągnięciach.
Właśnie ukazał się trzeci odcinek naszego podcastu CORDIScovery. Trzech finansowanych ze środków UE badaczy spotkało się z nami, aby pomówić na temat przyszłości zakupów – czynności, która dla większości z nas jest koniecznością, a dla niektórych również przyjemnością. Nasza dyskusja toczy się wokół nurtujących pytań dotyczących tego, czy potężna machina handlu elektronicznego jest naprawdę nie do zatrzymania i co to oznacza dla sklepów stacjonarnych w świecie po pandemii. Podcast jest już dostępny do pobrania za darmo z Twojej ulubionej platformy.
Badacz korzystający z grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) wniósł kluczowy wkład w prace zespołu, który dokonał zaskakującego odkrycia w samym sercu kolumbijskich lasów deszczowych Amazonii. Odkryta przez badaczy kolekcja składa się z dziesiątków tysięcy obrazów przedstawiających ludzi i zwierzęta namalowanych na ścianach klifów rozciągających się na przestrzeni 12-13 kilometrów rozbudziła zbiorową wyobraźnię ludzi na całym świecie.
Magazyn Research*eu jest jedną z najważniejszych pozycji w dorobku wydawniczym CORDIS już od 10 lat, dlatego z okazji naszego setnego wydania wybraliśmy się na małą wycieczkę w przeszłość, na którą zapraszamy również naszych drogich czytelników.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności