Społeczeństwo

Czy istnieje związek między patriotyzmem a stosunkiem do obostrzeń, mających zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa? Zbadał to międzynarodowy zespół naukowców z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Grecka wyspa Tilos zajęła trzecie miejsce w unijnym konkursie nagradzającym osiągnięcia w dziedzinie produkcji energii odnawialnej i zdobyła nagrodę pieniężną w wysokości 100 000 euro za swój innowacyjny model systemu energetycznego.
Nowe partnerstwo utworzone przez trzy projekty finansowane przez UE zajmuje się problemem zatorów komunikacyjnych europejskich miast poprzez kształtowanie ich miejskich przestrzeni powietrznych.
Weź udział w wirtualnych Europejskich Dniach Badań i Innowacji, które odbędą się 23–24 czerwca 2021 roku, aby dowiedzieć się więcej na temat nowych możliwości zdobywania finansowania w ramach programu „Horyzont Europa” – nowego europejskiego programu w dziedzinie badań i innowacji na lata 2021–2027, a także nawiązać kontakty z ekspertami oraz innymi uczestnikami w Wiosce poświęconej temu wyjątkowemu działaniu.
Eliminacja nierówności w miastach i na przedmieściach stanowi główny cel zespołu projektu UPLIFT. Ogromne znaczenie tym działaniom nadaje fakt, że w ciągu ostatnich kilku dekad, a szczególnie od kryzysu finansowego z lat 2008–2009, nierówności społeczne i gospodarcze w najbogatszych krajach stale się pogłębiają. Skupiając się na młodych ludziach znajdujących się w trudnej sytuacji, zespół projektu chce opracować zrównoważoną agendę polityczną, która może przyczynić się do powstania bardziej elastycznych i adaptacyjnych polityk, poprzez współtworzenie.
Projekt BEYOND4.0, którego nazwa nawiązuje do Przemysłu 4.0, czyli tak zwanej czwartej rewolucji przemysłowej, stawia sobie za cel opracowywanie opartych na badaniach naukowych wskazówek dla decydentów politycznych i interesariuszy na temat wyzwań oraz możliwości związanych z błyskawicznym rozwojem cyfrowych technologii, a także ich wpływu na przyszłość pracy oraz dobrobyt pracowników.
Nowa praca naukowa rzuca światło na wpływ obecnego zużycia piasku na całym świecie na zrównoważony rozwój i proponuje rozwiązania pozwalające uzyskać bardziej zrównoważony globalny system wykorzystania piasku.
Niemal co trzecia kobieta na świecie doświadczyła przemocy ze strony partnera lub partnerki. W numerze 88 magazynu „Research*eu” wydanego w grudniu 2019/styczniu 2020 roku zaprezentowaliśmy projekt VRespect.Me – fascynujące rozwiązanie wykorzystujące możliwości oferowane przez rewolucję cyfrową, pozwalające na walkę z przemocą domową w wyjątkowo innowacyjny sposób. Dziś ponownie spotykamy się z Charlie’m Pearmundem, dyrektorem generalnym koordynującej projekt firmy Virtual Bodyworks SL, aby dowiedzieć się więcej o dalszych działaniach zespołu i najnowszych osiągnięciach.
Właśnie ukazał się trzeci odcinek naszego podcastu CORDIScovery. Trzech finansowanych ze środków UE badaczy spotkało się z nami, aby pomówić na temat przyszłości zakupów – czynności, która dla większości z nas jest koniecznością, a dla niektórych również przyjemnością. Nasza dyskusja toczy się wokół nurtujących pytań dotyczących tego, czy potężna machina handlu elektronicznego jest naprawdę nie do zatrzymania i co to oznacza dla sklepów stacjonarnych w świecie po pandemii. Podcast jest już dostępny do pobrania za darmo z Twojej ulubionej platformy.
Badacz korzystający z grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) wniósł kluczowy wkład w prace zespołu, który dokonał zaskakującego odkrycia w samym sercu kolumbijskich lasów deszczowych Amazonii. Odkryta przez badaczy kolekcja składa się z dziesiątków tysięcy obrazów przedstawiających ludzi i zwierzęta namalowanych na ścianach klifów rozciągających się na przestrzeni 12-13 kilometrów rozbudziła zbiorową wyobraźnię ludzi na całym świecie.
Magazyn Research*eu jest jedną z najważniejszych pozycji w dorobku wydawniczym CORDIS już od 10 lat, dlatego z okazji naszego setnego wydania wybraliśmy się na małą wycieczkę w przeszłość, na którą zapraszamy również naszych drogich czytelników.
W ramach obchodów związanych z setnym wydaniem magazynu Research*eu CORDIS ogłasza nowy konkurs fotograficzny w mediach społecznościowych. Konkursy zwykle oznaczają nagrody – nie inaczej jest w tym przypadku!
Uruchomione w listopadzie 2020 roku działanie koordynacyjne i wspierające Soil Mission Support połączy wysiłki najważniejszych podmiotów zajmujących się badaniami i innowacjami w dziedzinie stanu gleb i gospodarowania nimi. Może ono stać się wartościową inicjatywą wspierającą dla proponowanej misji UE skupiającej się na zdrowiu gleb oraz bezpieczeństwie żywnościowym.
Europejskie rolnictwo wymaga stałego napływu nowych podmiotów do sektora, aby rozwijać się i rosnąć w siłę. Podmioty wchodzące na rynek napotykają jednak często sporo przeszkód na drodze do tworzenia zrównoważonych przedsiębiorstw rolnych. Zespół projektu NEWBIE przedstawił dedykowany zestaw narzędzi, który ma im pomóc. Badacze stworzyli także dedykowane sieci wsparcia w celu promowania innowacyjnych modeli biznesowych i strategii wejścia na rynek, aby umożliwić przedsiębiorcom łatwy start.
Naukowcy, zainteresowani lepszym poznaniem zachodzącego na całym świecie zjawiska migracji, ukończyli pierwszy w historii systematyczny przegląd literatury, którego celem jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania: Co sprawia, że ludzie chcą migrować? Co rzeczywiście skłania ich do migracji?
Widzi, mruga, rozgląda się i obserwuje ludzi – kamera internetowa w kształcie ludzkiego oka skłania do dyskusji na temat technologii czujnikowych oraz naszego stosunku do nich.
Niedawno opublikowane wytyczne polityczne poruszają kwestię stale istniejących luk w danych dotyczących migracji, które utrudniają opracowywanie skutecznych polityk i zalecanych rozwiązań.
Najnowsze badanie finansowane ze środków UE jest poświęcone wskazaniu czynników genetycznych, które dzielą ze sobą osoby z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) i destrukcyjnymi zaburzeniami zachowania (ang. disruptive behaviour disorder, DBD).
W nowym raporcie przyjrzano się Dominice, jednej z wysp karaibskich najbardziej dotkniętych zmianą klimatu, oraz temu, w jaki sposób wprowadzone tam przepisy i polityki mogą przyczynić się do odpornego na zmianę klimatu rozwoju.
Uczeni zajmujący się klimatem, których badania finansowane są ze środków UE, pokazują, że zaproponowana przez nich metoda umożliwia skuteczniejsze prognozowanie wpływu długofalowej koncentracji CO2 na klimat Ziemi.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności