Społeczeństwo

Sprywatyzowany w całości sektor tekstylny dynamicznie zwiększa produkcję i wpływy z eksportu.
Wspierani przez UE naukowcy prezentują możliwość precyzyjnego i częstego monitorowania tempa wzrostu owiec żywionych w systemie wypasowym bez interwencji człowieka.
Wspierani przez UE naukowcy wykazali, że niektóre środowiska prenatalne wpływają na ryzyko otyłości i opóźnienia rozwoju neurologicznego u chłopców i dziewczynek w różny sposób.
Jak sprawić, by produkty stały się bardziej ekologiczne i zrównoważone? Nowe stanowisko testowe otwartych innowacji pozwoli badaczom na opracowanie nowatorskich materiałów pochodzenia biologicznego, które będą w stanie zastąpić ropopochodne odpowiedniki.
We Włoszech przeprowadzono demonstracyjne testy dronów transportujących materiały biomedyczne i monitorujących tereny szpitali, a badania te stanowią zapowiedź przyszłej zaawansowanej miejskiej mobilności powietrznej.
Według teoretyka politycznego Toma Parra, sztuczna inteligencja odbierze pracę tylko niektórym osobom, jednak znacznie większa liczba pracowników będzie musiała dostosować się do jej nowej roli w naszej pracy.
W angielskim alfabecie występują litery P i Q, jednak na próżno szukać w nim liter takich jak ñ czy ß. Lingwistka i epigraficzka Philippa Steele przedstawia zaskakującą historię języka pisanego.
Zespół wspieranego przez Unię Europejską projektu przedstawia dotychczasowe doświadczenia w zakresie skutecznego projektowania symbiozy przemysłowej na wczesnym etapie.
Naukowcy dostarczają decydentom cenne dane, które pomogą kształtować przyszłe działania w zakresie przepisów odnoszących się do zanieczyszczenia oceanów plastikiem. Ich globalna analiza pokazuje bezprecedensowy wzrost ilości plastiku w oceanach od 2005 roku.
Nowe badanie sugeruje, że pot innych ludzi może pomagać w łagodzeniu lęku społecznego.
Konferencja Future Circular Collider Conference (FCC) to wydarzenie skupiające naukowców zaangażowanych w projekt budowy większego i potężniejszego akceleratora cząstek.
Nowa broszura informacyjna CORDIS przybliża kulisy skoordynowanych, transgranicznych badań i innowacji, które wytyczają drogę regionu Morza Czarnego ku zdrowej, odpornej i produktywnej przyszłości.
Jednym z bardziej złożonych problemów XXI wieku jest ochrona prywatności. W pokonaniu tego wyzwania może pomóc finansowana przez UE sieć szkoleń innowacyjnych (ang. Innovative Training Network, ITN), utworzona w celu przeszkolenia młodego pokolenia naukowców i opracowania skutecznych rozwiązań.
Jeden z projektów wspieranych przez Unię Europejską poświęcony jest problemom psychicznym wśród pracowników zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach w sektorach budowlanym, opieki zdrowotnej oraz ICT.
Innowacje w dziedzinie chemii i materiałoznawstwa pomagają zabezpieczyć europejskie dzieła sztuki dla przyszłych pokoleń.
W ramach wspieranego przez UE projektu opracowano narzędzie do samooceny, które wspomaga decydentów w analizie planowanych działań z zakresu adaptacji do zmian klimatu i przewidywaniu potencjalnych zagrożeń.
Naukowcy wspierani przez Unię Europejską rozpoczynają nową turę badań, które pozwolą im dowiedzieć się, jak wybrane odmiany ziemniaka reagują na różne stresory środowiskowe.
Naukowcy dowodzą, że istnieje wyraźny związek między wylesianiem a spadkiem sumy regionalnych opadów w strefach zwrotnikowych.
Dziesiątki miast w Europie podejmują bezprecedensowe działania mające na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej.
W ramach nowego badania przeprowadzonego w Finlandii wykazano, że obniżenie cen alkoholu prowadzi do wzrostu liczby aborcji i wystąpienia komplikacji związanych z ciążą i porodem.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności