Społeczeństwo

Partnerzy wspierani ze środków UE rozpoczęli pierwszą serię próbnych lotów dronów autonomicznych na kampusie holenderskiego Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven (HTCE).
Naukowcy korzystający ze wsparcia UE wykorzystali uproszczone miniaturowe modele ludzkiego mózgu, aby zrozumieć, w jaki sposób mutacje genu odpowiadającego za wysokie ryzyko wystąpienia autyzmu wpływają na rozwój mózgu.
Ocieplenie klimatu naszej planety doprowadzi do częstszego występowania ekstremalnie gorących lub suchych warunków pogodowych. Jednak co sprawia, że susze i fale upałów występują razem i jaki wpływ mają na to opady atmosferyczne? Najnowsze badanie wyjaśnia tę kwestię.
Dzięki wsparciu ze strony UE zwiększono skalę produkcji nowego szczepu mikroglonu, który cechuje się wyższą zawartością białka i lepszymi właściwościami organoleptycznymi niż szczep typu dzikiego.
Odpowiedzialne badania naukowe i innowacje mogą w znacznym stopniu wspierać współpracę między sektorami opieki zdrowotnej oraz politykę w zakresie badań naukowych i innowacji. W ramach finansowanego ze środków UE projektu CHERRIES konsorcjum partnerów z całej Europy wspiera rozwój i komercjalizację innowacji w dziedzinie odpowiedzialnej opieki zdrowotnej.
Niedawno uruchomiony w Polsce nowy program finansowania wspiera renowację energetyczną w budynkach, która poprawia warunki życia i obniża emisje przez co najmniej 20 lat.
Zespół wspieranych przez UE naukowców opracował i zwalidował innowacyjne nano-bioczujniki, które rozpoznają i badają ilościowo przeciwciała SARS-CoV-2 w osoczu krwi w ciągu niecałych 15 minut.
Przemoc ma różne oblicza, od przemocy domowej po międzynarodową. Jak możemy ją przewidywać, łagodzić jej skutki i radzić sobie z nią? W tym odcinku CORDIScovery zajmujemy się tym, jak lepiej pomagać ofiarom przemocy domowej. Pytamy, jaką rolę odgrywa przemoc w odwracaniu uwagi społeczności od przygotowywania się na zmianę klimatu. Analizujemy też to, na ile postrzeganie historycznej przemocy odgrywa rolę w tworzeniu się tożsamości kulturowej.
Wspierani przez UE badacze próbują przekształcić informacje z niejednorodnych europejskich źródeł danych o opiece zdrowotnej w wiarygodne dowody na temat skutków użycia leków w czasie ciąży i karmienia piersią.
Nowe narzędzie o otwartym kodzie źródłowym zapewnia internautom większą kontrolę nad danymi, a jednocześnie pomaga firmom w przejrzystym wykorzystywaniu danych osobowych potrzebnych do realizacji ich celów biznesowych.
Europa i Afryka łączą siły w ramach wspieranej przez Unię Europejską inicjatywy, której celem jest sfinansowanie 13 nowych projektów badawczych i innowacyjnych dotyczących energii odnawialnej na kontynencie afrykańskim.
Elisa Uusimäki, główna badaczka w projekcie ANINAN finansowanym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN), otrzymała Nagrodę im. Nilsa Klima za 2022 rok. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla jej wybitnego wkładu w badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.
Nigdy nie brakuje ludzi wieszczących rychły koniec naszego świata i ostrzegających o gospodarczej, społecznej i środowiskowej katastrofie. Nie da się też ukryć, że taki właśnie los spotkał Rzymian, Hetytów i Majów… Nasz ekspert, Guy Bar-Oz, opowiada, czy faktycznie powinniśmy się martwić.
Decydenci przygotowujący się do wdrożenia technologii dronów w swoich miastach mają teraz możliwość wizualizowania miejskich przestrzeni powietrznych w trzech wymiarach, a wszystko to dzięki nowemu narzędziu geoinformatycznemu.
Za pomocą dwóch innowacyjnych narzędzi finansowany ze środków UE projekt wykorzystuje operę do zdefiniowania nowych form twórczości artystycznej, które promują integrację społeczną i rozwój społeczności.
Zespół jednego z finansowanych przez UE projektów wykonał ważny krok w kierunku osiągnięcia większego stopnia zrównoważenia przemysłu oponiarskiego dzięki opracowaniu pierwszego na świecie materiału na bazie zrównoważonej sadzy (ang. sustainable carbon black, sCB) w prawdziwie zamkniętym procesie.
Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu OPERANDUM prezentuje rozwiązania oparte na zasobach przyrody, które pozwalają na ograniczanie zagrożeń związanych z klimatem, inspirując ludzi do podejmowania działań.
Szkło to niesamowity materiał, przez który patrzymy na świat. Budujemy z niego okna, lustra i ekrany. Ale czy prawdą jest, że szkło wolno skapuje na podłogę? Nasza ekspertka, Nadine Schibille, wyjaśnia tę kwestię.
Dwa konsorcja opracują pilotażowe rozwiązania w zakresie długotrwałej ochrony danych, by zaspokoić rosnące zapotrzebowanie społeczności naukowych z Europy i reszty świata.
Jakie możliwości zatrudnienia czekają na świeżo upieczonych doktorów? Czy zdobywane w czasie przewodu doktorskiego umiejętności przekładają się na kompetencje wymagane na rynku pracy? Jaka jest wartość rynkowa tytułu naukowego? Odpowiedzi na te pytania poznajemy dzięki badaniu finansowanemu ze środków UE.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności