Społeczeństwo

Badania pokazują, że MŚP zatrudniające absolwentów mają większe szanse na wprowadzanie innowacji, a tym samym na odniesienie sukcesu.
Badacze zaprosili do współpracy grupę młodych ludzi o odmiennych poglądach, żeby dowiedzieć się, jak postrzegają ideologie islamistów i skrajnej prawicy.
Polityka jest często tak dobra, jak mechanizm jej monitorowania. Jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, elektroniczna platforma usług publicznych RECAP łączy otwarte dane z obserwacji Ziemi (openEO) z danymi generowanymi przez użytkowników, zapewniając ręczne lub w pełni automatyczne rozwiązanie hybrydowe dla lepszej zgodności.
Naukowcy przeanalizowali unijne mechanizmy reagowania na kryzysy i konflikty, chcąc uczynić je mniej obojętnymi, a bardziej wydajnymi i zrównoważonymi.
Czy zdrowy proces starzenia się jest możliwy zarówno w przypadku bogatych, jak i ubogich osób? Aby ustalić odpowiedź na to pytanie, finansowani przez Unię Europejską naukowcy zajęli się badaniem procesów sprzyjających starzeniu się w dobrym zdrowiu, zachodzących w ciągu całego życia człowieka.
Uniwersytet z RPA przyjął globalny kodeks opracowany w ramach inicjatywy UE, mający na celu zapobieganie eksportowi nieetycznych praktyk badawczych do krajów o niskich i średnich dochodach.
Pewna unijna inicjatywa pomaga obywatelom zaangażować się w procesy rozbudowy sieci elektroenergetycznych w celu przyczynienia się do rozwijania bardziej ekologicznej gospodarki.
Badacze wykorzystują dziedzictwo kulturowe do rewitalizacji miast oraz do napędzania ich zrównoważonego i gospodarczego rozwoju.
Nowe badanie dowodzi, że włoski geniusz nie był w stanie ukończyć wielu prac z powodu zaburzeń uwagi.
W ramach pewnej inicjatywy unijnej przyjęto kartę praw, która ma promować równość płci i pomagać zwiększać uczestnictwo kobiet w badaniach.
Carlos Moedas, europejski komisarz ds. badań, nauki i innowacji, otworzył 1 lipca 2019 r. w Lozannie 11. Światową Konferencję Dziennikarzy Naukowych (World Conference of Science Journalists, WCSJ). Ponieważ jego ojciec był dziennikarzem w targanej niepokojami społecznymi Portugalii, rozpoczął swoje pasjonujące i inspirujące przemówienie od refleksji na temat tego, dlaczego dziennikarze muszą „opowiadać historię”.
Nowe cyfrowe forum będzie gromadzić dane na temat sposobów korzystania z mediów społecznościowych w ramach otwartej debaty.
Badanie wykazało, że dzieci imigrantów wchodzące na rynek pracy spotykają się z wysokim poziomem dyskryminacji.
Wraz z odchodzeniem od modelu kapitalizmu opartego na produktywności, wzrost gospodarczy staje się coraz bardziej uzależniony od rynków finansowych.
Analiza kryminalistyczna czaszki mężczyzny z paleolitu górnego wykazała, że zginął on od dwóch kolejnych uderzeń w głowę zadanych przedmiotem przypominającym maczugę.
Spędzasz lato w biurze lub w laboratorium? A może należysz do tych szczęśliwców, którzy korzystają z wolnego czasu w jakimś bajkowym miejscu? Bez względu na to, czy pracujesz, czy wykorzystujesz końcówkę urlopu, podziel się tym, co robisz, i weź udział w konkursie fotograficznym CORDIS.
Wyniki interesującego badania sugerują, że niektórym nastoletnim dziewczynom podobają się agresywni chłopcy, co nie tylko wpływa na ich socjalizację, ale może także prowadzić do tego, że staną się ofiarą przemocy ze względu na płeć.
Dzięki unijnej inicjatywie lepiej wyszkoleni pracownicy wykorzystujący innowacyjny potencjał fotoniki już wkrótce staną się rzeczywistością.
Partnerstwo na rzecz innowacji cyfrowych pomiędzy Europą, Australią, Nową Zelandią i Singapurem ma na celu odpowiedź na globalne wyzwania i zapewnienie wsparcia inicjatyw związanych z wywiadem przestrzennym.
Partnerstwo na rzecz innowacji cyfrowych pomiędzy Europą, Australią, Nową Zelandią i Singapurem ma na celu odpowiedź na globalne wyzwania i zapewnienie wsparcia inicjatyw związanych z wywiadem przestrzennym.
Następne

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 09
miniatura
Polityka Prywatności