Przyszłość europejskiego dziedzictwa kulturowego

Pewne centrum cyfrowego dziedzictwa kulturowego udostępnia mieszkańcom i turystom przestrzeń, dzięki której mogą zapoznać się z angażującymi treściami, wymieniać się doświadczeniami oraz skorzystać z cennych źródeł i materiałów szkoleniowych.

Finansowany przez UE projekt ReInHerit wytycza nową drogę dla przyszłości dziedzictwa kulturowego, zmieniając status quo komunikacji, współpracy i innowacji pomiędzy muzeami a ośrodkami dziedzictwa kulturowego. Zespół projektu, od momentu jego rozpoczęcia w marcu 2021 roku, stara się połączyć zbiory i ośrodki dziedzictwa kulturowego, aby przedstawić europejskie dziedzictwo kulturowe obywatelom i turystom w szerszym kontekście historycznym i geograficznym.

Opracowany w ramach projektu ReInHerit innowacyjny model zrównoważonego zarządzania dziedzictwem opiera się na ekosystemie cyfrowym z otwartą i zorientowaną na współpracę przestrzenią, która wspiera muzea, ośrodki dziedzictwa, decydentów oraz specjalistów i entuzjastów dziedzictwa kulturowego w eksperymentowaniu, wymianie i innowacjach. W ramach centrum cyfrowego ReInHerit udostępniono zwiedzającym cyfrowe wystawy opracowane w ramach projektu, materiały wideo i zdjęcia z immersyjnych widowisk, a także innowacyjne aplikacje do interakcji z dziedzictwem kulturowym. Specjalistów związanych z tą tematyką zainteresować mogą webinary, zestawy narzędzi i inne materiały do promowania i wspierania turystyki kulturowej w muzeach i ośrodkach. W ramach centrum cyfrowego powstała także platforma networkingowa do nawiązywania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń.Pierwsze dwa webinary projektu ReInHerit zorganizowano w listopadzie 2022 roku, a ich tematem przewodnim były umiejętności związane z rozwiązaniami cyfrowymi i nowymi technologiami. 18 listopada profesor nadzwyczajny Marco Bertini i badacz Paolo Mazzanti z Centrum Integracji Mediów i Komunikacji (MICC) Uniwersytetu Florenckiego przeprowadzili webinar „Sztuczna inteligencja i widzenie komputerowe na rzecz dziedzictwa kulturowego”, z którego specjaliści zainteresowani innowacjami cyfrowymi i narzędziami SI mogli dowiedzieć się, jak zwiększać zaangażowanie odwiedzających za pomocą nowych technologii.

Z kolei 30 listopada odbył się webinar „Angażowanie odwiedzających muzeum poprzez gamifikację”, zrealizowany także przez prof. Bertiniego, któremu tym razem towarzyszył badacz z MICC, Filippo Principi. Prowadzący przedstawili dwie aplikacje wchodzące w skład zestawu narzędzi ReInHerit (Strike a Pose i Face Fit), które zwiększają atrakcyjność i poprawiają jakość edukacji dotyczącej dzieł sztuki znajdujących się w zbiorach muzeum. Użytkownicy obu tych aplikacji mają za zadanie przeanalizować i odtworzyć dzieła sztuki, wykorzystując przy tym swoje własne ciało i twarz, a powstałe w ten sposób spersonalizowane obrazy mogą udostępnić w mediach społecznościowych.

Seria podcastów Museums Up, nagranych w ramach projektu ReInHerit z udziałem specjalistów z tej dziedziny, zachęca słuchaczy do zapoznania się z problemami związanymi z muzealnictwem i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym. Podcasty w bezpośredni i nieformalny sposób poruszają takie tematy jak dostosowywanie muzeów i obiektów dziedzictwa kulturowego do młodszych odwiedzających, realizacja wystaw objazdowych oraz wykorzystywanie SI i widzenia komputerowego do rozszerzania doświadczenia muzealnego. Gospodarzem podcastów jest Jaime López z hiszpańskiej organizacji Arte Sostenible, będącej partnerem projektu.Bank of Cyprus Cultural Foundation, koordynator projektu ReInHerit (Redefining the future of cultural heritage, through a disruptive model of sustainability), niedawno uruchomił także nowy multisensoryczny projekt nazwany Aisthiseis (nazwa nawiązuje do greckiego słowa „zmysły”). Celem projektu jest wprowadzenie zmian w muzeach, które zwiększają uczestnictwo osób w trudnej sytuacji i osób z niepełnosprawnościami w kulturze.

„Działania te odzwierciedlają przekonania fundacji i banku, że każde społeczeństwo definiowane jest przede wszystkim przez swoją kulturę, a w kulturze wszyscy są ważni i nikomu nie można uniemożliwiać uczestnictwa w niej dla dobra społeczeństwa”, czytamy w artykule na stronie „Cyprus Mail”. Wśród inicjatyw znalazły się nagrywane zwiedzanie z przewodnikiem w cypryjskim języku migowym i multisensoryczne zwiedzanie dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Więcej informacji:

strona projektu ReInHerit


data ostatniej modyfikacji: 2023-01-08 17:15:01
Komentarze
Polityka Prywatności