Energia

Opublikowane niedawno sprawozdanie pozwala prześledzić proces rozwoju innowacji w dziedzinie technologii energii odnawialnej. Dzięki zawartej w nim analizie kosztów, patentów i standardów stanowi ono niezwykle cenne źródło informacji dla decydentów.
Opracowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej sprawozdanie opisuje wpływ istniejących przepisów, zasad oraz inicjatyw na działalność i funkcjonowanie lokalnych społeczności energetycznych w Europie podkreślając potrzebę przyjęcia bardziej holistycznego podejścia do tego zagadnienia.
W lokalizacji testowej na terenie północnej Szwecji działa innowacyjny system ciepłowniczy i chłodzący, który nie wykorzystuje paliw kopalnych. Znajduje się tam także zasilane ogniwami paliwowymi centrum danych odzyskujące ciepło odpadowe.
Niedawno uruchomiony w Polsce nowy program finansowania wspiera renowację energetyczną w budynkach, która poprawia warunki życia i obniża emisje przez co najmniej 20 lat.
Europa i Afryka łączą siły w ramach wspieranej przez Unię Europejską inicjatywy, której celem jest sfinansowanie 13 nowych projektów badawczych i innowacyjnych dotyczących energii odnawialnej na kontynencie afrykańskim.
Jeśli akumulator w smartfonie ledwo wytrzymuje jeden dzień, od razu rodzi się pytanie, dlaczego urządzenie wielkości dłoni nie jest w stanie pomieścić więcej energii. Nasza specjalistka Maria Rosa Palacín tłumaczy stojące za tym ograniczenia.
Zespół wspieranego przez UE projektu pracuje nad stworzeniem narzędzia o nazwie e-Market Environment, łączącego interesariuszy w łańcuchu dostaw biomasy na potrzeby grzewcze. Jest to jedno z narzędzi projektu, których celem jest promowanie rozpowszechniania technologii grzewczych wykorzystujących bioenergię w Europie.
Dzięki nowemu narzędziu Voyage Energy Planner wspierany przez UE projekt pomaga armatorom statków żeglugi śródlądowej w planowaniu bezemisyjnych rejsów przy użyciu innowacyjnych, wymiennych akumulatorów kontenerowych.
Czy istnieje niedroga i ekologiczna alternatywa dla stosowanej obecnie technologii ogniw słonecznych? Całkiem możliwe, że jest nią dużo bardziej wydajne ogniwo opracowane przez badaczy wspieranych przez UE.
Zespół jednego z finansowanych przez UE projektów wykonał ważny krok w kierunku osiągnięcia większego stopnia zrównoważenia przemysłu oponiarskiego dzięki opracowaniu pierwszego na świecie materiału na bazie zrównoważonej sadzy (ang. sustainable carbon black, sCB) w prawdziwie zamkniętym procesie.
Rozpoczynający się 28 lutego 2022 roku konkurs architektoniczny Switch2save Architectural Design Competition daje studentom i młodym architektom możliwość zaprezentowania lekkich rozwiązań z inteligentnego szkła, dopasowanych do potrzeb energooszczędnych szklanych budynków.
Wspierani przez UE naukowcy badający strukturę molekularną granicy faz między ciałami stałymi a cieczami odkryli niespodziewanie wysoką zdolność do magazynowania energii w miejscach, w których woda styka się z powierzchniami metalowymi.
Czy modele biznesowe, w których usługa magazynowania energii z użyciem odnowionych akumulatorów jest oferowana odbiorcy komercyjnemu, są możliwe do zrealizowania z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia? Zespół finansowanego ze środków UE projektu twierdzi, że tak, wskazując na instalację fotowoltaiczną w Belgii.
Wspierane przez UE konsorcjum łączy pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w celu bardziej efektywnego wykorzystania energii w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Szereg badań finansowanych ze środków Unii Europejskiej wykazał zaskakująco wysoką akceptację dla ponownego wykorzystania wody i składników odżywczych w trzech krajach europejskich.
Klasyczna statystyka czy metody oparte na uczeniu maszynowym? W ramach wspieranych przez Unię Europejską projektów naukowcy przeprowadzają pierwsze w historii obiektywne porównanie konwencjonalnych i nowych metod, które służą dekodowaniu dyfuzji anomalnej.
Na Karaibach działa już przełomowe rozwiązanie – powietrzny system generowania energii wiatrowej. Koncepcja ta pokazuje, w jaki sposób w miejscach oddalonych od innych skupisk ludzkich można wprowadzać do sieci energetycznych systemy generujące tańszą energią odnawialną. Jednocześnie jest to poważny krok w stronę przyspieszenia transformacji energetycznej.
Wspieranym przez UE naukowcom udało się wydrukować przestrzennie mikroskopijne czujniki gazu, które naśladują mechanizmy zmiany koloru zaobserwowane u pawi. Czujniki reagują optycznie na śladowe ilości gazu w domach, miejscach pracy i samochodach.
Unia Europejska dąży ambitnie do celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wymaga to zdecydowanego przejścia na odnawialne i czyste źródła energii, a także radykalnych działań związanych z przystosowaniem gospodarek i społeczeństw. Zespół finansowanego ze środków UE projektu Open ENTRANCE przygotowuje otwartą platformę umożliwiającą przeprowadzanie ocen strategii związanych z transformacją niskoemisyjną.
Naukowcy porównali wydajność i zmęczenie materiału elastycznych kabli podmorskich. Odkryli, że użycie urządzenia zwanego usztywniaczem znacznie zwiększa ich żywotność, chroniąc je przed uszkodzeniem i zmęczeniem materiału.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności