Energia

Dwie wspierane przez UE holenderskie firmy zbudowały na Morzu Północnym instalację stanowiącą połączenie farmy fotowoltaicznej i farmy wodorostów. To pierwsze przedsięwzięcie umożliwiające wytwarzanie prądu z energii słonecznej i uprawę wodorostów w tym samym miejscu.
Francuski rząd docenił wspierane przez UE konsorcjum i jego osiągnięcia w zakresie technologii półprzewodnikowych.
Zespół projektu finansowanego ze środków UE wdrożył oparty na wodorze system przechowywania energii w oddalonej miejscowości Agkistro w północnej Grecji.
Zespół finansowanego ze środków UE projektu umożliwia naukowcom-wolontariuszom zbieranie danych o ruchu ulicznym w ich okolicy. Członkowie zespołu mają nadzieję, że pomoże on lokalnym społecznościom podjąć działania, które ostatecznie umożliwią zmianę lokalnej polityki i wprowadzenie efektywnych rozwiązań w ruchu ulicznym.
Podczas Europejskiego Tygodnia Wodoru dyskutowano o flagowych projektach Unii Europejskiej ukierunkowanych na rozpowszechnianie technologii wodorowych w sektorze transportowym.
Zespół finansowanego przez UE projektu pracuje nad lekkimi, wydajnymi energetycznie szklanymi panelami izolacyjnymi, które być może pozwolą na zaoszczędzenie aż do 70 % energii poświęcanej na ogrzewanie i schładzanie.
Najnowsza zainstalowana turbina wchodząca w skład Szetlandzkiej Farmy Pływowej (Shetland Tidal Array) obniża ogólne koszty energii pływów o jedną trzecią, zwiększając konkurencyjność tego sposobu wytwarzania energii względem paliw kopalnych.
Finansowany ze środków UE zespół badaczy opublikował wstępne wyniki swego pierwszego testu z zakresu produkcji energii elektrycznej ze źródeł geotermalnych, przeprowadzonego w szybie naftowym we Francji.
Na podstawie satelitarnych obserwacji prowadzonych w podczerwieni naukowcy przygotowali dokładniejsze oceny szacunkowe rocznej absorpcji CO2 przez oceany. Są one znacznie gorsze, niż wskazywały wcześniejsze przypuszczenia.
Systemy ogrzewania i schładzania opartego na CO2, opracowane przed badaczy korzystających z unijnego dofinansowania, są dobrym rozwiązaniem dla sklepów działających w klimacie Europy Południowej.
Jakie działania podejmują badacze wspierani ze środków UE na rzecz zmniejszenia kosztów dostarczania bardziej ekologicznej energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej do budynków mieszkalnych? Otóż opracowują innowacyjne systemy pomp ciepła z naturalnymi czynnikami chłodniczymi oparte na wielu różnych odnawialnych źródłach energii.
Inicjatywa UE znacznie przyczynia się do rozwoju zdecentralizowanej i opłacalnej platformy handlu energią w celu stworzenia przyjaznych dla klimatu i zrównoważonych środowisk miejskich.
Grupa ekspertów wskazała różne kwestie stanowiące barierę w stosowaniu zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” w procesie planowania energetycznego, legislacji oraz przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez państwa Europy.
Wystawa sztuki na świeżym powietrzu prezentuje murale namalowane na odnowionych budynkach z okresu sowieckiego. Historię obrazów opisano po estońsku i angielsku, podkreślając ich znaczenie zarówno dla obywateli, jak i gości.
Ciekłe organiczne nośniki wodoru są jednymi z najlepszych opcji przenoszenia wodoru na duże odległości. Projekt HySTOC wykorzystuje niestosowane dotąd materiały, aby zwiększyć ich możliwości magazynowania, zmniejszyć koszt korzystania z nich i podnieść bezpieczeństwo użycia.
Unijna inicjatywa wspiera działania mające na celu opracowanie rozwiązania montażowego dla producentów paneli fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami.
Partnerzy pewnej finansowanej z unijnych środków inicjatywy zajmują się integracją innowacyjnych technologii umożliwiających odzysk wody i minerałów o odpowiedniej czystości i jakości pochodzących z solanki. Rozwiązanie to znajdzie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
Finansowany ze środków UE zespół naukowców przeanalizował wpływ zmiany klimatu na użytkowanie klimatyzacji i wynikające z niego zużycie energii.
Pewna słoweńska wioska podjęła zdecydowane kroki w kierunku obniżenia kosztów energii i eliminacji przerw w dostawie.
W kwietniu 2019 roku w naszym specjalnym wydaniu na temat energii jądrowej rozmawialiśmy z Xiaoyang Gaus-Liu, koordynatorką techniczną projektu ALISA, którego głównym celem było umocnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i nowych możliwości badawczych pomiędzy podmiotami z Europy i Chin. Po ponad roku wracamy do naszej rozmowy, aby dowiedzieć się na temat postępów w jej pracach.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności