Energia

Zespół finansowanego ze środków UE projektu stawia sprawę jasno: baterie muszą mieć większą żywotność niż urządzenia internetu rzeczy (IoT), które zasilają. Badacze przedstawili swoje stanowisko w dokumencie opisującym kluczowe działania, które należy podjąć, by zapewnić niezawodne i zrównoważone zasilanie urządzeń IoT.
Grecka wyspa Tilos zajęła trzecie miejsce w unijnym konkursie nagradzającym osiągnięcia w dziedzinie produkcji energii odnawialnej i zdobyła nagrodę pieniężną w wysokości 100 000 euro za swój innowacyjny model systemu energetycznego.
Jak prowadzić prace przy morskich turbinach wiatrowych w niekorzystnych warunkach pogodowych? Naukowcy twierdzą, że połączenie inteligentnego oprogramowania z konserwacją wykonywaną przez roboty może wydłużyć czas pracy statków obsługujących fermy wiatrowe o 35 %.
Dzięki wsparciu Unii Europejskiej udało się zakończyć budowę pływającej turbiny pływowej o mocy 2 MW. Po zainstalowaniu na Orkadach będzie to najpotężniejsza turbina pływowa uruchomiona na świecie.
W ramach finansowanego ze środków UE projektu opublikowano raport opisujący zautomatyzowane rozwiązanie do handlu energią oraz platformę stworzoną do jego obsługi.
Dwie wspierane przez UE holenderskie firmy zbudowały na Morzu Północnym instalację stanowiącą połączenie farmy fotowoltaicznej i farmy wodorostów. To pierwsze przedsięwzięcie umożliwiające wytwarzanie prądu z energii słonecznej i uprawę wodorostów w tym samym miejscu.
Francuski rząd docenił wspierane przez UE konsorcjum i jego osiągnięcia w zakresie technologii półprzewodnikowych.
Zespół projektu finansowanego ze środków UE wdrożył oparty na wodorze system przechowywania energii w oddalonej miejscowości Agkistro w północnej Grecji.
Zespół finansowanego ze środków UE projektu umożliwia naukowcom-wolontariuszom zbieranie danych o ruchu ulicznym w ich okolicy. Członkowie zespołu mają nadzieję, że pomoże on lokalnym społecznościom podjąć działania, które ostatecznie umożliwią zmianę lokalnej polityki i wprowadzenie efektywnych rozwiązań w ruchu ulicznym.
Podczas Europejskiego Tygodnia Wodoru dyskutowano o flagowych projektach Unii Europejskiej ukierunkowanych na rozpowszechnianie technologii wodorowych w sektorze transportowym.
Zespół finansowanego przez UE projektu pracuje nad lekkimi, wydajnymi energetycznie szklanymi panelami izolacyjnymi, które być może pozwolą na zaoszczędzenie aż do 70 % energii poświęcanej na ogrzewanie i schładzanie.
Najnowsza zainstalowana turbina wchodząca w skład Szetlandzkiej Farmy Pływowej (Shetland Tidal Array) obniża ogólne koszty energii pływów o jedną trzecią, zwiększając konkurencyjność tego sposobu wytwarzania energii względem paliw kopalnych.
Finansowany ze środków UE zespół badaczy opublikował wstępne wyniki swego pierwszego testu z zakresu produkcji energii elektrycznej ze źródeł geotermalnych, przeprowadzonego w szybie naftowym we Francji.
Na podstawie satelitarnych obserwacji prowadzonych w podczerwieni naukowcy przygotowali dokładniejsze oceny szacunkowe rocznej absorpcji CO2 przez oceany. Są one znacznie gorsze, niż wskazywały wcześniejsze przypuszczenia.
Systemy ogrzewania i schładzania opartego na CO2, opracowane przed badaczy korzystających z unijnego dofinansowania, są dobrym rozwiązaniem dla sklepów działających w klimacie Europy Południowej.
Jakie działania podejmują badacze wspierani ze środków UE na rzecz zmniejszenia kosztów dostarczania bardziej ekologicznej energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej do budynków mieszkalnych? Otóż opracowują innowacyjne systemy pomp ciepła z naturalnymi czynnikami chłodniczymi oparte na wielu różnych odnawialnych źródłach energii.
Inicjatywa UE znacznie przyczynia się do rozwoju zdecentralizowanej i opłacalnej platformy handlu energią w celu stworzenia przyjaznych dla klimatu i zrównoważonych środowisk miejskich.
Grupa ekspertów wskazała różne kwestie stanowiące barierę w stosowaniu zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” w procesie planowania energetycznego, legislacji oraz przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez państwa Europy.
Wystawa sztuki na świeżym powietrzu prezentuje murale namalowane na odnowionych budynkach z okresu sowieckiego. Historię obrazów opisano po estońsku i angielsku, podkreślając ich znaczenie zarówno dla obywateli, jak i gości.
Ciekłe organiczne nośniki wodoru są jednymi z najlepszych opcji przenoszenia wodoru na duże odległości. Projekt HySTOC wykorzystuje niestosowane dotąd materiały, aby zwiększyć ich możliwości magazynowania, zmniejszyć koszt korzystania z nich i podnieść bezpieczeństwo użycia.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności