Energia

Unijna inicjatywa będzie stanowić podstawy dla bardziej elastycznego i wydajniejszego systemu ułatwiającego sprawne wprowadzanie dużych ilości energii odnawialnej do sieci elektrycznej.
Co to jest: waży 23 000 ton i może w teorii osiągnąć temperaturę 150 000 000°C? To nowa gwiazda świata energetycznego, reaktor ITER.
Pewna unijna inicjatywa pomaga obywatelom zaangażować się w procesy rozbudowy sieci elektroenergetycznych w celu przyczynienia się do rozwijania bardziej ekologicznej gospodarki.
Inicjatywa UE wykorzystuje grywalizację i inne strategie do zmiany zachowań konsumenckich dotyczących zużywania energii w budynkach.
Jakie możliwości mają mniejsze państwa, które nie posiadają wystarczających zasobów ani środków umożliwiających pełne wykorzystanie technologii reaktorów jądrowych najnowszej generacji? Jak wynika z jednego ze zrealizowanych projektów, jedną z nich może być inteligentna współpraca w regionie.
Europejscy inżynierowie opracowali nowatorski generator, który może zapewnić zasilanie tysiącom domów.
Naukowcy opracowują narzędzia, które mają pozwolić na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji farm wiatrowych. W 2020 r. te nowatorskie narzędzia zostaną przetestowane na trzech europejskich farmach wiatrowych.
Komisja Europejska wspiera działania stowarzyszenia World Alliance for Efficient Solutions. Szwajcarska fundacja Solar Impulse wspólnie z World Alliance dąży do celu jakim jest zebranie 1 000 Skutecznych Rozwiązań (ang. Efficient Solutions) dla pięciu celów zrównoważonego rozwoju: czystej wody czystej energii zrównoważonego rozwoju miast odpowiedzialnego zużycia i produkcji oraz przemysłu i infrastruktury. Portfolio 1 000 Skutecznych Rozwiązań ma na celu zachęcenie decydentów do przyjmowania ambitnych celów środowiskowych i innowacyjnych regulacji prawnych oraz podejmowania właściwych decyzji politycznych.
Naukowcy odkryli osobliwe właściwości kwantowe nowej klasy materiałów hybrydowych. Ich badania mogą doprowadzić do powstania szeregu nowych zastosowań dotyczących urządzeń.
W oczyszczaniu ścieków nie chodzi już tylko o ponowne wykorzystanie wody. Naukowcy pokazują, w jaki sposób ze ścieków można pozyskiwać energię, składniki odżywcze i produkty uboczne o wartości dodanej.
Zanieczyszczenie jest poważnym problemem w wielu częściach świata zwłaszcza na obszarach miejskich. Wykorzystując nowe materiały na bazie grafenu naukowcy pracujący w ramach pakietu roboczego Graphene Flagship dotyczącego pianek i powłok funkcjonalnych opracowali rozwiązania mające na celu m.in. ograniczenie problemu zanieczyszczenia środowiska.
Zastosowanie arkuszy grafenu w fotonice krzemowej może stanowić podstawę technologii transmisji danych następnej generacji. Naukowcy z inicjatywy Graphene Flagship przybliżyli tę technologię do zastosowania w praktyce, demonstrując pierwszą na świecie szybką, opartą na grafenie transmisję danych z prędkością 50 Gb/s.
Badacze z projektu Graphene Flagship wyprodukowali urządzenia spintroniczne na bazie grafenu, które wykorzystują zarówno ładunek, jak i spin elektronów w temperaturze pokojowej. Wykazanie, że spin jest w stanie pokonać odległości do kilku mikrometrów, otwiera nowe możliwości w zakresie integracji przetwarzania i przechowywania informacji na pojedynczym chipie.
Pierwszy na świecie dwuwymiarowy materiał, grafen, ma niezwykłe i wyjątkowe właściwości. W ramach ważnej unijnej inicjatywy grafen jest rozwijany i stosowany w niezliczonej ilości nowych technologii.
Unikalna kombinacja właściwości grafenu toruje drogę do wielu różnych zastosowań, od energetyki i elektroniki po urządzenia biomedyczne i maszyny latające. Aby sprostać tym rosnącym wymaganiom, naukowcy muszą zwiększyć produkcję grafenu do skali przemysłowej.
W ramach przemyślnej serii eksperymentów europejscy badacze po raz pierwszy przetestowali grafen w warunkach mikrograwitacji. Ekscytujące wyniki tych badań stanowią cenną podstawę do opracowania urządzeń grafenowych nadających się do zastosowania w przestrzeni kosmicznej.
Polityka Prywatności