Energia

Dzięki finansowaniu otrzymanemu z Unii Europejskiej eksperci opracowują oparte na obiegu zamkniętym modele biznesowe dotyczące systemów fotowoltaicznych, aby uzyskać w ten sposób korzyści dla środowiska, gospodarki oraz użytkowników końcowych.
Odnawialne płynne paliwo transportowe produkowane w nowej fabryce paliw słonecznych w Hiszpanii stanowi klucz do ekologicznej przyszłości lotnictwa.
Nowy elektrolit może okazać się kluczem do opracowania akumulatorów wapniowych ładowanych w temperaturze pokojowej. Badania naukowe współfinansowane ze środków UE wyjaśniają, w jaki sposób.
W jaki sposób można motywować ludzi, by wydajniej wykorzystywali energię? Sfinansowane przez UE wielokulturowe badanie ma na celu analizę tego, w jaki sposób ludzie wykorzystują technologie w budynkach do kontrolowania ich środowiska wewnętrznego.
Podczas tegorocznej konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego dotyczącej odzyskiwania zasobów (IWARR 2019) ponad 300 ekspertów i praktyków zaprezentuje pomysły i innowacje mające pomóc środowisku. Tematem przewodnim będzie odzyskiwanie zasobów ze ścieków miejskich i rolniczych.
Inicjatywa UE wykorzystuje grywalizację i inne strategie do zmiany zachowań konsumenckich dotyczących zużywania energii w budynkach.
Pewna unijna inicjatywa pomaga obywatelom zaangażować się w procesy rozbudowy sieci elektroenergetycznych w celu przyczynienia się do rozwijania bardziej ekologicznej gospodarki.
Co to jest: waży 23 000 ton i może w teorii osiągnąć temperaturę 150 000 000°C? To nowa gwiazda świata energetycznego, reaktor ITER.
Unijna inicjatywa będzie stanowić podstawy dla bardziej elastycznego i wydajniejszego systemu ułatwiającego sprawne wprowadzanie dużych ilości energii odnawialnej do sieci elektrycznej.
Finansowana przez Unię Europejską inicjatywa wspiera wymianę wiedzy między regionalnymi i europejskimi projektami dotyczącymi sieci energetycznych, aby pomóc Europie w osiągnięciu celów w zakresie energii. Jeden z tych projektów dotyczy nowego, inteligentniejszego sposobu wdrażania koncepcji lokalnych rynków energii.
Unijna inicjatywa będzie stanowić podstawy dla bardziej elastycznego i wydajniejszego systemu ułatwiającego sprawne wprowadzanie dużych ilości energii odnawialnej do sieci elektrycznej.
Co to jest: waży 23 000 ton i może w teorii osiągnąć temperaturę 150 000 000°C? To nowa gwiazda świata energetycznego, reaktor ITER.
Pewna unijna inicjatywa pomaga obywatelom zaangażować się w procesy rozbudowy sieci elektroenergetycznych w celu przyczynienia się do rozwijania bardziej ekologicznej gospodarki.
Inicjatywa UE wykorzystuje grywalizację i inne strategie do zmiany zachowań konsumenckich dotyczących zużywania energii w budynkach.
Jakie możliwości mają mniejsze państwa, które nie posiadają wystarczających zasobów ani środków umożliwiających pełne wykorzystanie technologii reaktorów jądrowych najnowszej generacji? Jak wynika z jednego ze zrealizowanych projektów, jedną z nich może być inteligentna współpraca w regionie.
Europejscy inżynierowie opracowali nowatorski generator, który może zapewnić zasilanie tysiącom domów.
Naukowcy opracowują narzędzia, które mają pozwolić na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji farm wiatrowych. W 2020 r. te nowatorskie narzędzia zostaną przetestowane na trzech europejskich farmach wiatrowych.
Komisja Europejska wspiera działania stowarzyszenia World Alliance for Efficient Solutions. Szwajcarska fundacja Solar Impulse wspólnie z World Alliance dąży do celu jakim jest zebranie 1 000 Skutecznych Rozwiązań (ang. Efficient Solutions) dla pięciu celów zrównoważonego rozwoju: czystej wody czystej energii zrównoważonego rozwoju miast odpowiedzialnego zużycia i produkcji oraz przemysłu i infrastruktury. Portfolio 1 000 Skutecznych Rozwiązań ma na celu zachęcenie decydentów do przyjmowania ambitnych celów środowiskowych i innowacyjnych regulacji prawnych oraz podejmowania właściwych decyzji politycznych.
Naukowcy odkryli osobliwe właściwości kwantowe nowej klasy materiałów hybrydowych. Ich badania mogą doprowadzić do powstania szeregu nowych zastosowań dotyczących urządzeń.
W oczyszczaniu ścieków nie chodzi już tylko o ponowne wykorzystanie wody. Naukowcy pokazują, w jaki sposób ze ścieków można pozyskiwać energię, składniki odżywcze i produkty uboczne o wartości dodanej.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności