Technologie przemysłowe

Finansowani ze środków UE naukowcy opublikowali obszerny przewodnik na temat produkcji i przetwarzania grafenu i materiałów pochodnych w celu promowania wykorzystania ich w nowych zastosowaniach.
Wspierani przez UE specjaliści ds. żywności wykorzystują technologię ultradźwięków do produkcji soków owocowych i smoothie, które są bardziej odżywcze i mają dłuższy okres przydatności do spożycia.
Francuski rząd docenił wspierane przez UE konsorcjum i jego osiągnięcia w zakresie technologii półprzewodnikowych.
Projekt ReconCell miał służyć opracowaniu zaawansowanego technologicznie gniazda produkcyjnego, umożliwiającego powszechne korzystanie z rozwiązań w zakresie robotyki w segmencie MŚP, którego przedstawiciele w innych okolicznościach nie mieliby czasu lub środków by zautomatyzować swoje procesy produkcyjne. Koordynator projektu Ales Ude, którego mieliśmy przyjemność gościć na łamach 87 wydania magazynu Research*eu (listopad 2019), przedstawił wtedy plan, który chciał realizować ze swoim zespołem, by jeszcze bardziej skomercjalizować ten produkt. Teraz gościmy go ponownie, by przekonać się, jak przedstawiają się ich postępy.
Finansowane ze środków UE badanie udowadnia, że dodatki i substancje zanieczyszczające uwalniane z cząstek tworzyw sztucznych do wody mogą powodować deformacje zarodków jeżowców.
Zespół finansowanego przez UE projektu pracuje nad lekkimi, wydajnymi energetycznie szklanymi panelami izolacyjnymi, które być może pozwolą na zaoszczędzenie aż do 70 % energii poświęcanej na ogrzewanie i schładzanie.
Twórcy finansowanego przez UE projektu wykazali potencjał zastosowań zrównoważonego biokompozytu w lotnictwie, akustyce i sektorze motoryzacyjnym.
Dzięki wsparciu ze strony Unii Europejskiej naukowcy opracowują model symulacyjny na potrzeby łańcucha dostaw żywności i weryfikują aktualną wiedzę na temat łańcuchów dostaw nowej generacji.
Wspierani przez UE naukowcy wykorzystali fale sejsmiczne zwane falami Rayleigha, by opracować uniwersalne prawo skalowania objaśniające mechanizm dotyku u ssaków. Jaka była ich wizja? Wykorzystanie tej wiedzy w celu zrewolucjonizowania rzeczywistości wirtualnej.
Finansowany ze środków UE zespół badaczy opublikował wstępne wyniki swego pierwszego testu z zakresu produkcji energii elektrycznej ze źródeł geotermalnych, przeprowadzonego w szybie naftowym we Francji.
W ramach finansowanego z unijnych środków projektu prowadzone są obecnie testy nowych kropli do oczu, których działanie terapeutyczne opiera się na zdolności przeprogramowania układu odpornościowego pacjentów z chorobami zapalnymi oczu. Badania te stanowią więc istotny wkład w urzeczywistnienie wizji przyszłości, w której leki steroidowe nie będą już potrzebne.
23 czerwca w Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ podpisano z firmą InPhoCat - Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o. (InPhoCat) umowę licencyjną na korzystanie z patentu pt. „Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach polimerowych aktywowane światłem widzialnym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie”. Założona przez naukowców z Wydziału Chemii UJ spółka będzie komercjalizować produkt oparty na opracowanym przez nich wynalazku.
Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego pracują nad rozwinięciem metod i narzędzi wykorzystywanych przy ultradokładnych pomiarach czasu i częstotliwości, korzystających z osiągnięć tzw. metrologii kwantowej. Dalsza poprawa czułości tego typu pomiarów ma w przyszłości szansę przełożyć się m.in. na skuteczniejszą identyfikację składu chemicznego substancji w zastosowaniach przemysłowych (np. farmakologii). Badania prowadzone są w ramach europejskiego konsorcjum. Kierownikiem projektu po stronie UG jest dr hab. Łukasz Rudnicki, prof. UG z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT).
W ramach sfinansowanej przez UE inicjatywy skutecznie wdrożono technologię wychwytywania dwutlenku węgla w pilotażowej cementowni w Belgii.
W ramach finansowanej z funduszy UE inicjatywy powstało nowe rozwiązanie w zakresie pakowania żywności, które wykorzystuje folię o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych stworzoną w oparciu o nanotechnologię.
Dostawcy energii i technologii, naukowcy oraz partnerzy przemysłu stalowego uruchomili pilotażowy zakład produkcji wodoru z wykorzystaniem energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.
Inicjatywa UE pomoże w poprawie rentowności wielu skromnych, ale wysokiej jakości złóż metali w Europie i poza nią.
Uczeni wspierani przez Unię Europejską szukali sposobu, w jaki można by wykorzystać ocenę cyklu życia (LCA) do zwiększenia zrównoważoności środowiskowej sektora produkcji biochemikaliów.
Naukowcy ocenili wpływ pewnej klasy substancji stosowanych do dostarczania leków na środowisko naturalne.
Naukowcom udało się zaobserwować aktywność sejsmiczną za pomocą przewodu światłowodowego łączącego farmę wiatrową na Morzu Północnym z brzegiem.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności