Technologie przemysłowe

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, pewien zespół naukowców zrekrutował 100 pacjentów cierpiących na poważne duszności do udziału we wspieranym przez UE badaniu klinicznym.
Opublikowane niedawno sprawozdanie pozwala prześledzić proces rozwoju innowacji w dziedzinie technologii energii odnawialnej. Dzięki zawartej w nim analizie kosztów, patentów i standardów stanowi ono niezwykle cenne źródło informacji dla decydentów.
Zestaw rewolucyjnych narzędzi pomaga zarządcom, planistom i decydentom zajmującym się energetyką wodną w efektywnym zarządzaniu osadami.
W lokalizacji testowej na terenie północnej Szwecji działa innowacyjny system ciepłowniczy i chłodzący, który nie wykorzystuje paliw kopalnych. Znajduje się tam także zasilane ogniwami paliwowymi centrum danych odzyskujące ciepło odpadowe.
Wykorzystując prezentacje szkolne i akcje sprzątania plaż, pewna organizacja pozarządowa ogranicza zanieczyszczenia plastikiem na niderlandzkiej wyspie wchodzącej w skład Karaibów – Sint Maarten.
Ten finansowany ze środków UE projekt zrzeszający partnerów z pięciu krajów europejskich ma za zadanie przekształcić potencjał doskonałości naukowej i innowacji w dziedzinie neuronauki komórkowej i molekularnej w ważnym ukraińskim instytucie badawczym.
Zwiększenie roli ukraińskiego Instytutu Biologii Molekularnej i Genetyki w Europie jest celem finansowanego przez UE projektu partnerskiego, w którym uczestniczą wysokiej klasy instytuty badawcze i innowacyjne z całej Europy.
Dążąc do wykorzystania w przyszłych urządzeniach elektromechanicznych bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów, wspierani przez UE naukowcy znaleźli nowy sposób wywoływania efektu piezoelektrycznego w materiałach, których zwykle nie uważa się za piezoelektryczne.
Dzięki nowemu narzędziu Voyage Energy Planner wspierany przez UE projekt pomaga armatorom statków żeglugi śródlądowej w planowaniu bezemisyjnych rejsów przy użyciu innowacyjnych, wymiennych akumulatorów kontenerowych.
Decydenci przygotowujący się do wdrożenia technologii dronów w swoich miastach mają teraz możliwość wizualizowania miejskich przestrzeni powietrznych w trzech wymiarach, a wszystko to dzięki nowemu narzędziu geoinformatycznemu.
Czy istnieje niedroga i ekologiczna alternatywa dla stosowanej obecnie technologii ogniw słonecznych? Całkiem możliwe, że jest nią dużo bardziej wydajne ogniwo opracowane przez badaczy wspieranych przez UE.
Rozpoczynający się 28 lutego 2022 roku konkurs architektoniczny Switch2save Architectural Design Competition daje studentom i młodym architektom możliwość zaprezentowania lekkich rozwiązań z inteligentnego szkła, dopasowanych do potrzeb energooszczędnych szklanych budynków.
Finansowany przez Unię Europejską projekt OPTIMAI przyczynia się do radykalnych zmian w europejskim przemyśle przez zastosowanie technologii wspomagających, takich jak sztuczna inteligencja (SI) czy bliźniaki cyfrowe. Rozwiązania zaproponowane przez twórców projektu są testowane w pilotażowych ośrodkach w Grecji, Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie.
Czy modele biznesowe, w których usługa magazynowania energii z użyciem odnowionych akumulatorów jest oferowana odbiorcy komercyjnemu, są możliwe do zrealizowania z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia? Zespół finansowanego ze środków UE projektu twierdzi, że tak, wskazując na instalację fotowoltaiczną w Belgii.
Jakie możliwości zatrudnienia czekają na świeżo upieczonych doktorów? Czy zdobywane w czasie przewodu doktorskiego umiejętności przekładają się na kompetencje wymagane na rynku pracy? Jaka jest wartość rynkowa tytułu naukowego? Odpowiedzi na te pytania poznajemy dzięki badaniu finansowanemu ze środków UE.
Szereg badań finansowanych ze środków Unii Europejskiej wykazał zaskakująco wysoką akceptację dla ponownego wykorzystania wody i składników odżywczych w trzech krajach europejskich.
Klasyczna statystyka czy metody oparte na uczeniu maszynowym? W ramach wspieranych przez Unię Europejską projektów naukowcy przeprowadzają pierwsze w historii obiektywne porównanie konwencjonalnych i nowych metod, które służą dekodowaniu dyfuzji anomalnej.
W ramach unijnego projektu opracowywany jest nowy emulator, który ma wspierać MŚP w ich staraniach na rzecz wykorzystania możliwości infrastruktury 5G.
Na Karaibach działa już przełomowe rozwiązanie – powietrzny system generowania energii wiatrowej. Koncepcja ta pokazuje, w jaki sposób w miejscach oddalonych od innych skupisk ludzkich można wprowadzać do sieci energetycznych systemy generujące tańszą energią odnawialną. Jednocześnie jest to poważny krok w stronę przyspieszenia transformacji energetycznej.
W ramach wspieranej przez UE inicjatywy opracowano oprogramowanie na potrzeby podwodnych urządzeń robotycznych. Umożliwi ono wykorzystywanie robotów w niebezpiecznych pracach prowadzonych na dużej głębokości.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności