Transport i mobilność

Pewna unijna inicjatywa pomoże przyspieszyć upowszechnienie technologii wodorowych zarówno w żegludze śródlądowej, jak i morskiej bliskiego zasięgu.
Inżynierowie opracowali system bezprzewodowego, stykowego ładowania i proces zautomatyzowanych płatności dla pojazdów elektrycznych. Rozwiązanie to pomoże w rozwoju mobilności elektrycznej na obszarach miejskich.
Dzięki prototypowi promu napędzanego wyłącznie energią elektryczną przemysł morski będzie mógł zaoferować bezemisyjny transport.
Pewna unijna inicjatywa pomoże przezwyciężyć bariery utrudniające rozwój rynku paliw alternatywnych dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności.
Usprawnienie transportu publicznego nie jest łatwym zadaniem. A gdyby tak miasta mogły skorzystać z nieograniczonego potencjału dużych zbiorów danych (ang. Big Data), żeby podejmować lepsze decyzje? Dzięki projektowi SIADE SaaS miasta mogą teraz poznawać nie tylko wzorce mobilności pasażerów, ale także mocne i słabe strony obecnych lub planowanych sieci transportu miejskiego.
Stacja tankowania wodoru we Francji wnosi doniosły wkład w rozwój bezemisyjnego transportu.
Polityka Prywatności