Transport i mobilność

Elektryczny prom pasażersko-samochodowy zadebiutował rejsem między dwiema wyspami w Danii. Prom przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) pochodzących z transportu morskiego.
Dzięki współfinansowanej ze środków UE inicjatywie jesteśmy na najlepszej drodze, aby wykorzystać potencjał wodoru jako rozwiązania problemu czystej energii.
Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych powstał raport, który przyczynia się do budowy ustandaryzowanego systemu ładowania autobusów elektrycznych w Europie.
Na ulice kilku miast Zjednoczonego Królestwa trafią wkrótce nowe autobusy napędzane wodorem.
W ramach pewnej unijnej inicjatywy udało się skutecznie przetestować nową technikę pozwalającą na zmniejszenie minimalnych odległości pomiędzy samolotami przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa.
Myślisz, że drzemka w samochodzie jest dużo lepsza od jego prowadzenia? Naukowcy pracują nad innowacyjnym systemem, który będzie w stanie rozpoznać strach, niepokój, rozproszenie czy zmęczenie kierowcy, a następnie przejąć kontrolę nad pojazdem.
Innowacyjne, mobilne urządzenie pomiarowe sprawia, że projektowanie, instalacja i konserwacja sieci trakcyjnych stają się proste, szybkie i tanie.
Nasz artykuł specjalny opublikowany w ubiegłorocznym numerze majowym (2018 r.) poświęcony był innowacyjnym projektom finansowanym przez Unię Europejską, które stawiały sobie za cel wprowadzenie europejskiej sieci kolejowej w XXI wiek. W ramach tego specjalnego dodatku rozmawialiśmy z Giovannim De Lisi z Greenrail SRL, włoskiej firmy z sektora MŚP, która opatentowała swoją zrównoważoną technologię podkładów dostosowanych do indywidualnych potrzeb w 80 krajach. Wracamy do niego, aby dowiedzieć się, jak w ciągu ostatniego roku przebiegała realizacja ambitnego planu dalszego rozwoju działalności firmy.
Pewna unijna inicjatywa pomoże przezwyciężyć bariery utrudniające rozwój rynku paliw alternatywnych dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności.
Dzięki prototypowi promu napędzanego wyłącznie energią elektryczną przemysł morski będzie mógł zaoferować bezemisyjny transport.
Pewna unijna inicjatywa pomoże przyspieszyć upowszechnienie technologii wodorowych zarówno w żegludze śródlądowej, jak i morskiej bliskiego zasięgu.
Inżynierowie opracowali system bezprzewodowego, stykowego ładowania i proces zautomatyzowanych płatności dla pojazdów elektrycznych. Rozwiązanie to pomoże w rozwoju mobilności elektrycznej na obszarach miejskich.
Dzięki inicjatywie cyfrowej bezproblemowa mobilność z wykorzystaniem transportu publicznego w kilku sąsiadujących krajach europejskich stanie się rzeczywistością.
Dzięki inicjatywie cyfrowej bezproblemowa mobilność z wykorzystaniem transportu publicznego w kilku sąsiadujących krajach europejskich stanie się rzeczywistością.
Pewna unijna inicjatywa pomoże przyspieszyć upowszechnienie technologii wodorowych zarówno w żegludze śródlądowej, jak i morskiej bliskiego zasięgu.
Inżynierowie opracowali system bezprzewodowego, stykowego ładowania i proces zautomatyzowanych płatności dla pojazdów elektrycznych. Rozwiązanie to pomoże w rozwoju mobilności elektrycznej na obszarach miejskich.
Dzięki prototypowi promu napędzanego wyłącznie energią elektryczną przemysł morski będzie mógł zaoferować bezemisyjny transport.
Pewna unijna inicjatywa pomoże przezwyciężyć bariery utrudniające rozwój rynku paliw alternatywnych dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności.
Usprawnienie transportu publicznego nie jest łatwym zadaniem. A gdyby tak miasta mogły skorzystać z nieograniczonego potencjału dużych zbiorów danych (ang. Big Data), żeby podejmować lepsze decyzje? Dzięki projektowi SIADE SaaS miasta mogą teraz poznawać nie tylko wzorce mobilności pasażerów, ale także mocne i słabe strony obecnych lub planowanych sieci transportu miejskiego.
Stacja tankowania wodoru we Francji wnosi doniosły wkład w rozwój bezemisyjnego transportu.

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności