Trendy w nauce

Wstępne wyniki badania klinicznego metody leczenia zespołu Criglera-Najjara wskazują, że terapia genowa może potencjalnie być alternatywnym sposobem walki z tą zagrażającą życiu chorobą wątroby.
Odkrycie nowego półmetalu o rzadkich naturalnych właściwościach tworzy podwaliny pod nową klasę materiałów kwantowych, która umożliwi opracowanie nowych, zaawansowanych technologii kwantowych.
Jak wskazują badania, zaledwie niewielka część ludzkiego DNA jest wyjątkowa dla ludzi współczesnych.
Naukowcy postulują wprowadzenie krótszego tygodnia pracy, żeby zwiększyć wydajność i walczyć z wypaleniem zawodowym.
Badacze korzystający z unijnego dofinansowania stawiają hipotezę zakładającą, że zmiany globalnych siedlisk nietoperzy spowodowane zmianą klimatu mogą być przyczyną niedawnego wybuchu epidemii choroby wywoływanej przez koronawirusa.
Jest nadzieja dla pacjentów z dużymi ubytkami kostnymi. Naukowcy opracowali biomateriał pozwalający naprawiać ubytki kości, które nie poddają się naturalnemu procesowi leczenia.
Naukowcy przedstawili nowatorskie podejście do leczenia raka, które może doprowadzić do opracowania nowego leku przeciwko ostrej białaczce szpikowej (ang. acute myeloid leukaemia, AML). To nowe podejście skierowane jest na enzymy związane z rozwojem i podtrzymaniem choroby.
Nieinwazyjne urządzenie do obrazowania, które ma poprawić sytuację osób chorych na nieswoiste zapalenie jelit (ang. inflammatory bowel disease, IBD), otrzymało oznakowanie CE.
Za sprawą NASA na Międzynarodową Stację Kosmiczną trafią niesporczaki i małe mątewki.
Naukowcy twierdzą, że zmiana jednego nawyku związanego ze snem może poprawić samopoczucie.
Naukowcy twierdzą, że istnieje limit wieku, którego jako ludzie nie jesteśmy w stanie przekroczyć.
Naukowcy zamierzają przechowywać dane cyfrowe w postaci DNA.
Najnowsze badanie finansowane ze środków UE jest poświęcone wskazaniu czynników genetycznych, które dzielą ze sobą osoby z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) i destrukcyjnymi zaburzeniami zachowania (ang. disruptive behaviour disorder, DBD).
Grupa francuskich ochotników spędziła niemal sześć tygodni całkowicie odcięta od świata, telefonów i światła słonecznego.
Dzieci wychowywane w dwujęzycznych domach odczuwają kognitywne zalety tej sytuacji jako dorośli.
Według najnowszego raportu, w UE produkuje się obecnie więcej energii ze źródeł odnawialnych niż z paliw kopalnych.
Nie jesteśmy w stanie ustalić określonego punktu w czasie, w którym pojawił się człowiek współczesny.
Eksperci ocenili próbki znanej odmiany francuskiego wina, które spędziły 14 miesięcy, krążąc po orbicie okołoziemskiej.
Lądowanie łazika Perseverance wysłanego na powierzchnię Czerwonej Planety przez amerykańską agencję kosmiczną NASA wymagało, by kilkaset rzeczy poszło zgodnie z planem.
Psy potrafią uczyć się nowych słów – wystarczy, że usłyszą je zaledwie cztery razy.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności