Bezprecedensowe wyróżnienie dla europejskich badań nad komórkami macierzystymi

Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Komórkami Macierzystymi (ang. International Society for Stem Cell Research, ISSCR) wyróżniło prestiżową nagrodą za 2023 rok dwoje naukowców, których badania są wspierane ze środków Unii Europejskiej, prof. Christine Mummery i prof. Cédrika Blanpaina. Jest to pierwsze takie wyróżnienie dla badaczy z Europy.

Dwoje europejskich naukowców otrzymało wyróżnienie w tegorocznym plebiscycie ISSCR za nadzwyczajne osiągnięcia w dziedzinie badań nad komórkami macierzystymi i medycyny regeneracyjnej. Ceremonia wręczenia nagród stypendystom Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN), prof. Christine Mummery i prof. Cédrikowi Blanpainowi, oraz dwojgu innym wyróżnionym naukowcom z Japonii i Stanów Zjednoczonych, odbędzie się podczas dorocznego posiedzenia ISSCR w dniach 14-17 czerwca 2023 roku.Prof. Mummery (Centrum Medycznego Uniwersytetu w Lejdzie, Niderlandy) zdobyła nagrodę ISSCR Public Service Award za 2023 rok w uznaniu za istotny wkład w badania nad komórkami macierzystymi i medycynę regeneracyjną. Ta uznana na całym świecie naukowczyni przyczyniła się do pogłębienia wiedzy na temat rozwoju układu sercowo-naczyniowego i jego chorób dzięki prowadzonym przez siebie badaniom z zakresu biologii układu sercowo-naczyniowego. Prace prof. Mummery w obszarze nowych modeli niewydolności serca i chorób naczyniowych otrzymały wsparcie w ramach finansowanego ze środków UE projektu STEMCARDIOVASC. Z kolei prowadzone przez prof. Mummery badania oceny toksycznego wpływu leków na układ sercowo-naczyniowy otrzymały dofinansowanie w ramach innego, również finansowanego przez UE, projektu ACQUIRE.

„Christine wpisała się na stałe w historii ISSCR, odciskając silne piętno zarówno na działalności Towarzystwa, jak i dziedzinie, którą się zajmuje, poprzez swoje bezinteresowne oddanie, przywództwo i wsparcie”, powiedział przewodniczący ISSCR, dr Haifan Lin, w komunikacie prasowym wydanym przez ISSCR. „Christine pełni ponadto funkcję redaktor naczelnej założonego z jej inicjatywy czasopisma Towarzystwa, „Stem Cell Reports”, a w przeszłości była przewodniczącą ISSCR. Jako rzeczniczka badań nad komórkami macierzystymi, Christine niestrudzenie wspiera kobiety naukowczynie, budując i zbliżając do siebie społeczności naukowe z całego świata. To dla mnie wielki zaszczyt i honor móc przyznać Christine tę prestiżową nagrodę w uznaniu za jej służbę publiczną”.Prof. Blanpain (Université Libre de Bruxelles, Belgia) został wyróżniony nagrodą ISSCR Momentum Award za swoje innowacyjne podejście do rozwoju niezwykle obiecującej dziedziny, jaką są badania nad komórkami macierzystymi. Jego badania nad mechanizmami regulującymi stany aktywności guza odpowiedzialne za wzrost komórek nowotworowych oraz ich różnicowanie, inwazyjność, tworzenie przerzutów i oporność na terapie przeciwnowotworowe były wspierane w ramach finansowanego ze środków UE projektu TrackingTumorStates. Prof. Blanpain jest również beneficjentem dwóch innych grantów ERBN, które umożliwiły mu prowadzenie badań nad pochodzeniem komórkowym różnych rodzajów nowotworów nabłonkowych oraz za pracę nad zdefiniowaniem mechanizmów komórkowych i cząsteczkowych regulujących ekspansję tkanki i decyzje o losie komórek w trakcie postnatalnego rozwoju i naprawy tkanek nabłonka.

„Dr Blanpain istotnie przyczynił się do pogłębienia naszej wiedzy na temat komórek macierzystych w trakcie rozwoju, w homeostazie i rozwoju choroby nowotworowej, obierając przy tym podejście multidyscyplinarne i ilościowe”, podkreślił dr Lin w kolejnym wydanym przez ISSCR komunikacie prasowym. „Doskonaląc technikę śledzenia komórek „lineage tracing”, odkrył kluczową rolę dynamiki komórek macierzystych w homeostazie komórek naskórka i rozwoju raka oraz zaproponował nowatorskie podejście do segregacji linii komórkowych w gruczole sutkowym i prostacie. Cédriku, pozwól, że pogratuluję ci twoich niezwykłych osiągnięć naukowych oraz tego prestiżowego i zasłużonego wyróżnienia”.

Pięcioletni projekt TrackingTumorStates (Tracking and Targeting Tumor States at single-cell resolution in real time in vivo) dobiegnie końca w 2025 roku. Projekty STEMCARDIOVASC (Human Pluripotent Stem Cells: the new heart patient?) i ACQUIRE (Assessing cardiac Contractility and Quantification of Underlying mechanisms In vitro via Response in Excitation-contraction coupling) zakończyły się, odpowiednio, w 2018 i 2022 roku.

Więcej informacji:

projekt TrackingTumorStates

projekt STEMCARDIOVASC

projekt ACQUIRE


data ostatniej modyfikacji: 2023-03-02 19:30:01
Komentarze
Polityka Prywatności