Energia

Inicjatywa UE znacznie przyczynia się do rozwoju zdecentralizowanej i opłacalnej platformy handlu energią w celu stworzenia przyjaznych dla klimatu i zrównoważonych środowisk miejskich.
Grupa ekspertów wskazała różne kwestie stanowiące barierę w stosowaniu zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” w procesie planowania energetycznego, legislacji oraz przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez państwa Europy.
Wystawa sztuki na świeżym powietrzu prezentuje murale namalowane na odnowionych budynkach z okresu sowieckiego. Historię obrazów opisano po estońsku i angielsku, podkreślając ich znaczenie zarówno dla obywateli, jak i gości.
Ciekłe organiczne nośniki wodoru są jednymi z najlepszych opcji przenoszenia wodoru na duże odległości. Projekt HySTOC wykorzystuje niestosowane dotąd materiały, aby zwiększyć ich możliwości magazynowania, zmniejszyć koszt korzystania z nich i podnieść bezpieczeństwo użycia.
Unijna inicjatywa wspiera działania mające na celu opracowanie rozwiązania montażowego dla producentów paneli fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami.
Partnerzy pewnej finansowanej z unijnych środków inicjatywy zajmują się integracją innowacyjnych technologii umożliwiających odzysk wody i minerałów o odpowiedniej czystości i jakości pochodzących z solanki. Rozwiązanie to znajdzie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
Finansowany ze środków UE zespół naukowców przeanalizował wpływ zmiany klimatu na użytkowanie klimatyzacji i wynikające z niego zużycie energii.
Pewna słoweńska wioska podjęła zdecydowane kroki w kierunku obniżenia kosztów energii i eliminacji przerw w dostawie.
W kwietniu 2019 roku w naszym specjalnym wydaniu na temat energii jądrowej rozmawialiśmy z Xiaoyang Gaus-Liu, koordynatorką techniczną projektu ALISA, którego głównym celem było umocnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i nowych możliwości badawczych pomiędzy podmiotami z Europy i Chin. Po ponad roku wracamy do naszej rozmowy, aby dowiedzieć się na temat postępów w jej pracach.
W przeprowadzonym niedawno teście biopaliw samochód zasilany paliwem na bazie wodorostów osiągnął prędkość 80 km/h.
W ramach inicjatywy UE opublikowano sprawozdanie na temat przyjętych rozwiązań i zaleceń dotyczących problemów środowiskowych związanych z wytwarzaniem energii geotermalnej.
Dostawcy energii i technologii, naukowcy oraz partnerzy przemysłu stalowego uruchomili pilotażowy zakład produkcji wodoru z wykorzystaniem energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.
Dzięki finansowaniu otrzymanemu z Unii Europejskiej eksperci opracowują oparte na obiegu zamkniętym modele biznesowe dotyczące systemów fotowoltaicznych, aby uzyskać w ten sposób korzyści dla środowiska, gospodarki oraz użytkowników końcowych.
Odnawialne płynne paliwo transportowe produkowane w nowej fabryce paliw słonecznych w Hiszpanii stanowi klucz do ekologicznej przyszłości lotnictwa.
Nowy elektrolit może okazać się kluczem do opracowania akumulatorów wapniowych ładowanych w temperaturze pokojowej. Badania naukowe współfinansowane ze środków UE wyjaśniają, w jaki sposób.
W jaki sposób można motywować ludzi, by wydajniej wykorzystywali energię? Sfinansowane przez UE wielokulturowe badanie ma na celu analizę tego, w jaki sposób ludzie wykorzystują technologie w budynkach do kontrolowania ich środowiska wewnętrznego.
Podczas tegorocznej konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego dotyczącej odzyskiwania zasobów (IWARR 2019) ponad 300 ekspertów i praktyków zaprezentuje pomysły i innowacje mające pomóc środowisku. Tematem przewodnim będzie odzyskiwanie zasobów ze ścieków miejskich i rolniczych.
Inicjatywa UE wykorzystuje grywalizację i inne strategie do zmiany zachowań konsumenckich dotyczących zużywania energii w budynkach.
Pewna unijna inicjatywa pomaga obywatelom zaangażować się w procesy rozbudowy sieci elektroenergetycznych w celu przyczynienia się do rozwijania bardziej ekologicznej gospodarki.
Co to jest: waży 23 000 ton i może w teorii osiągnąć temperaturę 150 000 000°C? To nowa gwiazda świata energetycznego, reaktor ITER.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności