Społeczeństwo

Dzięki unijnej inicjatywie lepiej wyszkoleni pracownicy wykorzystujący innowacyjny potencjał fotoniki już wkrótce staną się rzeczywistością.
Badanie wykazało, że dzieci imigrantów wchodzące na rynek pracy spotykają się z wysokim poziomem dyskryminacji.
W ramach pewnej inicjatywy unijnej przyjęto kartę praw, która ma promować równość płci i pomagać zwiększać uczestnictwo kobiet w badaniach.
Carlos Moedas, europejski komisarz ds. badań, nauki i innowacji, otworzył 1 lipca 2019 r. w Lozannie 11. Światową Konferencję Dziennikarzy Naukowych (World Conference of Science Journalists, WCSJ). Ponieważ jego ojciec był dziennikarzem w targanej niepokojami społecznymi Portugalii, rozpoczął swoje pasjonujące i inspirujące przemówienie od refleksji na temat tego, dlaczego dziennikarze muszą „opowiadać historię”.
Nowe cyfrowe forum będzie gromadzić dane na temat sposobów korzystania z mediów społecznościowych w ramach otwartej debaty.
Nowe badanie dowodzi, że włoski geniusz nie był w stanie ukończyć wielu prac z powodu zaburzeń uwagi.
Badacze wykorzystują dziedzictwo kulturowe do rewitalizacji miast oraz do napędzania ich zrównoważonego i gospodarczego rozwoju.
Pewna unijna inicjatywa pomaga obywatelom zaangażować się w procesy rozbudowy sieci elektroenergetycznych w celu przyczynienia się do rozwijania bardziej ekologicznej gospodarki.
Uniwersytet z RPA przyjął globalny kodeks opracowany w ramach inicjatywy UE, mający na celu zapobieganie eksportowi nieetycznych praktyk badawczych do krajów o niskich i średnich dochodach.
Czy zdrowy proces starzenia się jest możliwy zarówno w przypadku bogatych, jak i ubogich osób? Aby ustalić odpowiedź na to pytanie, finansowani przez Unię Europejską naukowcy zajęli się badaniem procesów sprzyjających starzeniu się w dobrym zdrowiu, zachodzących w ciągu całego życia człowieka.
Franciszek Liszt jest jednym z najbardziej znanych kompozytorów XIX wieku i cieszy się niezmienną popularnością w swoim kraju pochodzenia – na Węgrzech. W 1845 roku muzyk podjął próbę skomponowania włoskiej opery, jednak siedem lat później, w 1852 roku zawiesił wszelkie prace nad projektem. Badacze i specjaliści doszli do wniosku, że partytura zapisana w dużej mierze skrótami jest niemożliwa do wykonania ze względu na fragmentaryczność materiału i niemożność jego odczytania.
Czy Twój unijny projekt wywarł zauważalny wpływ na społeczeństwo? Czy przyczynił się do lepszego zrozumienia naszego społeczeństwa, polityki lub środowiska? Jeśli tak, możesz wygrać nagrodę w wysokości 10 000 euro.
Nowa gra fabularna przeznaczona dla międzynarodowego personelu rozmieszczonego w strefach konfliktu zapewnia kluczowe szkolenie w zakresie umiejętności miękkich.
Jaką rolę odgrywało kino po upadku komunizmu? Badacze analizują sposób, w jaki polskie i słowackie kino lat 90. ubiegłego wieku przedstawiało transformację wolnorynkową.
Poprzednie

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności