Europejskie miasta dążą do osiągnięcia zerowych emisji netto

Dziesiątki miast w Europie podejmują bezprecedensowe działania mające na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej.

W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu NetZeroCities wybrano 53 europejskie miasta, które wezmą udział w programie pilotażowym. W ciągu dwóch lat miasta te będą weryfikować i wdrażać innowacyjne sposoby szybkiej redukcji emisji. Program odgrywa kluczową rolę w realizacji założeń europejskiej misji „Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta”, której celem jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto przez 112 miast do 2030 roku.

Miasta zajmują zaledwie 4 % powierzchni lądowej UE, ale zamieszkuje je 75 % obywateli i odpowiadają za ponad 70 % globalnych emisji. To miasta powinny odgrywać zasadniczą rolę nie tylko w realizacji celów klimatycznych, ale także w zapewnieniu, że starania w zakresie obniżenia emisji dwutlenku węgla będą spójne i przyczynią się do poprawy dobrostanu społeczności europejskich. Program pilotażowy, będący częścią projektu NetZeroCities, umożliwia wybranym miastom wprowadzenie istotnych zmian niezbędnych do realizacji tych planów.Jak podano w artykule opublikowanym na stronie internetowej projektu, „w pilotażowych miastach opracowywane będą nowe strategie reagowania na zmianę klimatu”. Miasta, poprzez działania indywidualnie lub w zespołach, „będą wdrażać systemowe i opracowane na szczeblu lokalnym, innowacyjne działania dotyczące wielu obszarów – od budynków po odpady – oraz mechanizmy wprowadzania zmian obejmujące zarządzanie, finanse i prawodawstwo”.

Do udziału w programie zaproszono 53 miasta z 21 państw członkowskich UE oraz Norwegii, Turcji, Ukrainy i Zjednoczonego Królestwa. Wybrano 25 wniosków spośród 103 złożonych przez przedstawicieli 159 miast z całej UE oraz z krajów stowarzyszonych uczestniczących w unijnym programie finansowania badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

Miasta pilotażowe będą pełniły funkcję ośrodków testowych w zakresie innowacyjnego i systemowego podejścia do przekształcania systemów miejskich. Wnioski wyciągnięte w ciągu dwóch lat pomogą innym miastom w działaniach na rzecz ograniczania emisji, dając im możliwość powielania i skalowania sprawdzonych rozwiązań, aby dostosować je do konkretnych potrzeb.

Mariya Gabriel, europejska komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, komentuje: „Gratulacje dla 53 miast wybranych do programu miast pilotażowych, które przyczynią się do realizacji misji UE «Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta». Będą w nich testowane nowe strategie, które umożliwią osiągnięcie lokalnych celów klimatycznych. Ich doświadczenia posłużą za przykład dla wszystkich miast w Unii Europejskiej i poza nią. Program miast pilotażowych jest jednym z wielu działań prowadzonych w ramach tej unijnej misji. Zachęcam wszystkie miasta do zapoznania się z przyszłymi inicjatywami i zaangażowania się we współpracę z obywatelami i zainteresowanymi stronami oraz przygotowania swojej strategii na rzecz neutralności klimatycznej”.

W ramach programu NetZeroCities (Accelerating cities’ transition to net zero emissions by 2030) 33 partnerów z 13 krajów pomaga miastom pokonywać obecne bariery strukturalne, instytucjonalne i kulturowe, by mogły one osiągnąć neutralność klimatyczną do 2030 roku. Czteroletni projekt ma zakończyć się w 2025 roku.

Więcej informacji:

strona projektu NetZeroCities


data ostatniej modyfikacji: 2023-03-15 19:30:01
Komentarze
Polityka Prywatności