Projekt miesiąca: Mieszkańcy UE w sercu walki z ubóstwem energetycznym

W ramach wspieranego ze środków Unii Europejskiej projektu powstają programy wsparcia i narzędzia informatyczne, które mają na celu złagodzenie ubóstwa energetycznego w całej Europie.

Ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego mamy do czynienia wówczas, gdy rachunki za energię pochłaniają znaczną część dochodów jej odbiorców. Skutkiem takiej sytuacji jest brak możliwości odpowiedniego ogrzania lub schłodzenia budynków, a także korzystania z innych potrzebnych usług energetycznych w swoich domach. Inwazja Rosji na Ukrainę i trwająca pandemia pogorszyły sytuację wielu mieszkańców.

Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt POWERPOOR stara się rozwiązać ten problem poprzez projektowanie, rozwijanie i wdrażanie programów wsparcia osób odczuwających ubóstwo energetyczne w ośmiu państwach członkowskich, które przystąpiły do pilotażowego etapu inicjatywy. Programy te realizuje blisko 1 100 certyfikowanych ekspertów i mentorów. Każdy z nich pełni rolę lokalnego ambasadora programu. Po odbyciu stosownego przeszkolenia, uczestnicy odwiedzają lokalne gospodarstwa domowe zagrożone ubóstwem energetycznym, którym proponują tanie we wdrożeniu zmiany pozwalające na zwiększenie efektywności energetycznej oraz promując rozwiązania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i koncepcję wspólnych inicjatyw energetycznych.

W celu wsparcia mieszkańców odczuwających ubóstwo energetyczne, uczestnicy projektu opracowali zestaw narzędzi nazwany Energy Poverty Mitigation Toolkit. Dzięki niemu odbiorcy energii mogą dowiedzieć się, czy są narażeni na ubóstwo energetyczne. Ponadto narzędzie sugeruje zmiany zachowań oraz tanie interwencje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w celu poprawy jakości życia. Narzędzie prezentuje też indywidualne rozwiązania dla osób, które chcą brać udział we wspólnych inicjatywach energetycznych, takich jak wspólnoty i spółdzielnie energetyczne, a także wykorzystywać innowacyjne systemy finansowania, takie jak crowdfunding.W skład zestawu Energy Poverty Mitigation Toolkit wchodzą trzy narzędzia przetłumaczone na dziesięć języków, a także przewodnik opisujący sposób korzystania z narzędzi i wdrażania podejścia opracowanego w ramach projektu POWERPOOR w celu ograniczania problemu ubóstwa energetycznego.

Dzięki narzędziu PowerTarget odbiorcy energii mogą ocenić swój stopień narażenia na ubóstwo energetyczne, a dzięki specjalnemu kwestionariuszowi mogą lepiej zrozumieć swoje wydatki na energię. Narzędzie PowerAct pozwala użytkownikom ocenić zużycie energii w domu i zaoszczędzić pieniądze. Po wypełnieniu krótkiej ankiety na temat zużycia energii otrzymują spersonalizowane propozycje zmian dotyczące poszczególnych zachowań. Celem narzędzia jest także wspieranie uczestnictwa w programach finansowania mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystywania płynących z nich możliwości. Narzędzie POWER FUND oferuje z kolei informacje na temat innowacyjnych możliwości finansowania, które pozwalają na rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego. W ramach narzędzia użytkownicy mogą poznać dwa główne działania – Zbiorowe Inicjatywy Energetyczne (Collective Energy Initiatives) oraz Zbiorowe Finansowanie (Collective Finance). Pierwsze z nich przedstawia zalety i korzyści płynące z tworzenia wspólnot i spółdzielni energetycznych, a użytkownicy poznają szereg zagadnień dotyczących dołączania lub tworzenia takich inicjatyw, w zależności od potrzeb. Drugie narzędzie przybliża użytkownikom ideę crowdfundingu i uczy sposobów efektywnego wykorzystania finansowania do realizacji projektów społecznych.

W ramach projektu powstał także poradnik dotyczący ubóstwa energetycznego, zatytułowany Energy Poverty Guidebook, z którego interesariusze mogą dowiedzieć się, w jaki sposób mogą wdrożyć i wykorzystać opracowane w ramach projektu POWERPOOR oddolne podejście. W ten sposób zespół zamierza skutecznie stawić czoła zjawisku ubóstwa energetycznego dzięki wspólnym inicjatywom energetycznym opartym na innowacyjnych programach finansowania, a także dzięki usprawnieniu planowania energetycznego na szczeblu lokalnym.

Celem projektu POWERPOOR (Empowering Energy Poor Citizens through Joint Energy Initiatives), który dobiegnie końca w sierpniu 2023 roku, jest wsparcie ponad 22 000 gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania obywateli.

Jeśli chcesz, żeby twój projekt został zaprezentowany jako „Projekt miesiąca” w kolejnym wydaniu magazynu, wyślij wiadomość na adres editorial@cordis.europa.eu i opowiedz nam o nim.


data ostatniej modyfikacji: 2023-01-01 17:15:01
Komentarze
Polityka Prywatności