Żywność i zasoby naturalne

W przeprowadzonym niedawno teście biopaliw samochód zasilany paliwem na bazie wodorostów osiągnął prędkość 80 km/h.
Uczeni wspierani przez Unię Europejską szukali sposobu, w jaki można by wykorzystać ocenę cyklu życia (LCA) do zwiększenia zrównoważoności środowiskowej sektora produkcji biochemikaliów.
Naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie opracowali wynalazek, który może zrewolucjonizować środowisko pszczelarskie, przyczyniając się do polepszenia kondycji pszczelich rodzin oraz do zmniejszenia strat w produkcji miodu wynikających z niewłaściwej nadbudowy węzy przez pszczoły lub z powodu jej spływania.
Przy pomocy danych satelitarnych naukowcy monitorowali we Włoszech skutki działania zabójczej dla drzew oliwnych bakterii. Badania te pomogą w przyszłości zapobiegać rozprzestrzenianiu się tego patogenu i ograniczać powodowane przez niego szkody.
Pewna unijna inicjatywa z powodzeniem zbadała możliwość wykorzystania miskantu w produkcji biopaliw. Wykorzystana w projekcie technologia może pomóc w pełnym spożytkowaniu obiecującego potencjału tej rośliny energetycznej.
Badacze i branżowi eksperci przeprowadzili badania, w ramach których podawali rybom białko pozyskane z drewna. Technologia ta pomoże zadbać o rozwój akwakultury.
Uczeni opracowali nową metodę wytwarzania związku, który może zastąpić politereftalan etylenu (PET) w opakowaniach żywności i napojów.
Wysoko cenione czasopismo Annals of Internal Medicine opublikowało nowe wytyczne żywieniowe dotyczące konsumpcji mięsa czerwonego* i przetworzonego* wraz z 5 przeglądami systematycznymi, na podstawie których zalecenia te zostały sformułowane. W pracach tych uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetów Dalhousie i McMaster w Kanadzie oraz badacze z iberoamerykańskiego i polskiego ośrodka Cochrane, który działa w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
Dzięki realizacji zakończonego w zeszłym roku projektu DIVERSIFY przedsiębiorstwa z sektora akwakultury otrzymały ważne wytyczne pozwalające im zwiększyć swoją konkurencyjność i zdywersyfikować produkcję. Czym konsorcjum zajmowało się od tamtej pory? Czy rezultaty projektu przyczyniły się do wprowadzenia na rynek nowych gatunków ryb? Sprawdziliśmy.
Promowanie zrównoważonego rolnictwa w Europie: zespół badaczy finansowanych przez UE analizuje wady i zalety wielostronnych partnerstw.
Jak dowodzi przeprowadzone niedawno badanie, wykorzystanie sfermentowanego grochu zamiast pszenicy do produkcji ginu może zmniejszyć wpływ tego napoju alkoholowego na środowisko.
Szybkie, dokładne i niedrogie testy bezpieczeństwa żywności są teraz możliwe. Dzięki przenośnemu skanerowi rolnicy, producenci żywności i handlowcy mogą teraz sami przeprowadzać testy na polu, bez potrzeby wykonywania drogich i czasochłonnych badań laboratoryjnych.
W ramach badań naukowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej opracowano system, który pomaga hodowcom ryb w Jeziorze Wiktorii, a jednocześnie wspomaga działania ukierunkowane na ochronę środowiska.
W ramach badań naukowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej opracowano system, który pomaga hodowcom ryb w Jeziorze Wiktorii, a jednocześnie wspomaga działania ukierunkowane na ochronę środowiska.
Szybkie, dokładne i niedrogie testy bezpieczeństwa żywności są teraz możliwe. Dzięki przenośnemu skanerowi rolnicy, producenci żywności i handlowcy mogą teraz sami przeprowadzać testy na polu, bez potrzeby wykonywania drogich i czasochłonnych badań laboratoryjnych.
W ramach pewnej unijnej inicjatywy wyprodukowano bio-izobuten ze źródeł odnawialnych, przeznaczony do różnych zastosowań, od kosmetyków po paliwa.
Przedstawiciele serwisu CORDIS z przyjemnością wzięli udział w Europejskim Forum Robotyki – największym wydarzeniu poświęconym europejskiej branży robotyki, które odbyło się w Bukareszcie (Rumunia) w dniach 20–22 marca. Zobaczyli wiele fascynujących robotów i poznali wielu genialnych i utalentowanych naukowców, którzy je zbudowali – a to wszystko podczas wydarzenia, które zmieniło stolicę Rumunii w prawdziwie „europejską stolicę robotyki”.
Aby pomóc krajom w skuteczniejszej ochronie lasów, naukowcy opracowali lepszy sposób pomiaru dwutlenku węgla składowanego w lasach, wykorzystujący drony i sygnały satelitarne.
W ramach pewnej unijnej inicjatywy wykorzystano systemy satelitarne i obserwacje Ziemi do prognozowania jakości i ilości wody. Pomoże to w ograniczeniu kosztów i ochronie środowiska.
Naukowcy sprawdzili, które odpady wytworzone przez przemysł rolniczy i leśny mogą zostać wykorzystane do wytwarzania materiałów pochodzenia biologicznego.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności