Żywność i zasoby naturalne

Nowe badania wykazały, że pewien przypominający meduzę gatunek ucieka się do zjadania swojego potomstwa, aby przeżyć w nowym środowisku i zaspokoić niedobory pokarmowe.
Partnerzy pewnej finansowanej z unijnych środków inicjatywy zajmują się integracją innowacyjnych technologii umożliwiających odzysk wody i minerałów o odpowiedniej czystości i jakości pochodzących z solanki. Rozwiązanie to znajdzie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
W ramach inicjatywy wspieranej przez Unię Europejską powstał nowy system, którego celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju sektora hodowli ryb.
Naukowcy zgodnie twierdzą, że dobór hodowlany może poprawić reakcje owiec i kóz na zmienne warunki pogodowe wywołane zmianą klimatu.
Naukowcy zbadali wpływ zmiany klimatu na chów łososia, a ich ustalenia pomogą w planowaniu działań adaptacyjnych.
Zwycięzcą irlandzkiego konkursu NEWBIE Farm Entrant Competition w 2019 roku został rolnik z Galway, który urozmaicił swoją działalność i założył hodowlę ślimaków.
Zespół naukowców finansowanych przez Unię Europejską opracował nowe biodegradowalne pojemniki na rynek kosmetyków organicznych.
W przeprowadzonym niedawno teście biopaliw samochód zasilany paliwem na bazie wodorostów osiągnął prędkość 80 km/h.
Uczeni wspierani przez Unię Europejską szukali sposobu, w jaki można by wykorzystać ocenę cyklu życia (LCA) do zwiększenia zrównoważoności środowiskowej sektora produkcji biochemikaliów.
Naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie opracowali wynalazek, który może zrewolucjonizować środowisko pszczelarskie, przyczyniając się do polepszenia kondycji pszczelich rodzin oraz do zmniejszenia strat w produkcji miodu wynikających z niewłaściwej nadbudowy węzy przez pszczoły lub z powodu jej spływania.
Przy pomocy danych satelitarnych naukowcy monitorowali we Włoszech skutki działania zabójczej dla drzew oliwnych bakterii. Badania te pomogą w przyszłości zapobiegać rozprzestrzenianiu się tego patogenu i ograniczać powodowane przez niego szkody.
Pewna unijna inicjatywa z powodzeniem zbadała możliwość wykorzystania miskantu w produkcji biopaliw. Wykorzystana w projekcie technologia może pomóc w pełnym spożytkowaniu obiecującego potencjału tej rośliny energetycznej.
Badacze i branżowi eksperci przeprowadzili badania, w ramach których podawali rybom białko pozyskane z drewna. Technologia ta pomoże zadbać o rozwój akwakultury.
Uczeni opracowali nową metodę wytwarzania związku, który może zastąpić politereftalan etylenu (PET) w opakowaniach żywności i napojów.
Wysoko cenione czasopismo Annals of Internal Medicine opublikowało nowe wytyczne żywieniowe dotyczące konsumpcji mięsa czerwonego* i przetworzonego* wraz z 5 przeglądami systematycznymi, na podstawie których zalecenia te zostały sformułowane. W pracach tych uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetów Dalhousie i McMaster w Kanadzie oraz badacze z iberoamerykańskiego i polskiego ośrodka Cochrane, który działa w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
Dzięki realizacji zakończonego w zeszłym roku projektu DIVERSIFY przedsiębiorstwa z sektora akwakultury otrzymały ważne wytyczne pozwalające im zwiększyć swoją konkurencyjność i zdywersyfikować produkcję. Czym konsorcjum zajmowało się od tamtej pory? Czy rezultaty projektu przyczyniły się do wprowadzenia na rynek nowych gatunków ryb? Sprawdziliśmy.
Promowanie zrównoważonego rolnictwa w Europie: zespół badaczy finansowanych przez UE analizuje wady i zalety wielostronnych partnerstw.
Jak dowodzi przeprowadzone niedawno badanie, wykorzystanie sfermentowanego grochu zamiast pszenicy do produkcji ginu może zmniejszyć wpływ tego napoju alkoholowego na środowisko.
Szybkie, dokładne i niedrogie testy bezpieczeństwa żywności są teraz możliwe. Dzięki przenośnemu skanerowi rolnicy, producenci żywności i handlowcy mogą teraz sami przeprowadzać testy na polu, bez potrzeby wykonywania drogich i czasochłonnych badań laboratoryjnych.
W ramach badań naukowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej opracowano system, który pomaga hodowcom ryb w Jeziorze Wiktorii, a jednocześnie wspomaga działania ukierunkowane na ochronę środowiska.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności