Zainteresowanie udziałem w badaniu dotyczącym cukrzycy typu 1 przekroczyło oczekiwania

Ponad 100 pacjentów z Europy, Australii i Stanów Zjednoczonych zgłosiło chęć udziału w badaniu klinicznym nad nowatorską metodą leczenia cukrzycy typu 1.

Właśnie zakończył się etap rekrutacji ochotników do badania klinicznego dotyczącego cukrzycy, prowadzonego we współpracy z partnerami projektów INNODIA oraz INNODIA HARVEST. Jest to badanie II fazy o nazwie IMPACT (IMCY-0098 Proof of ACtion in Type 1 Diabetes), które zorganizowano w celu sprawdzenia skuteczności preparatu IMCY-0098 – innowacyjnego leku, którego działanie polega na zapobieganiu cukrzycy typu 1 (T1D) we wczesnym stadium oraz jej dalszemu rozwojowi. Lek został opracowany przez belgijską firmę biotechnologiczną Imcyse, specjalizującą się w badaniach biofarmaceutycznych.W ramach rekrutacji przeprowadzonej w 28 ośrodkach badawczych w Europie, Australii i Stanach Zjednoczonych zarejestrowano łącznie 110 pacjentów. „Osiągnięcie celu rekrutacyjnego jest niezwykle ważnym kamieniem milowym w naszych działaniach ukierunkowanych zarówno na rozwój IMCY-0098 jako leku modyfikującego przebieg choroby, jak i na kliniczne potwierdzenie działania platformy Imotope™”, stwierdził dyrektor generalny Imcyse Denis Bedoret w informacji prasowej zamieszczonej na stronie internetowej przedsiębiorstwa. Imotopes™ to nazwa innowacyjnej, opracowanej przez Imcyse terapii chorób autoimmunologicznych.

Działanie bazującego na proinsulinie leku Imotope™ IMCY-0098 ma polegać na hamowaniu rozwoju cukrzycy poprzez powstrzymanie układu odpornościowego przed atakowaniem komórek beta produkujących insulinę. Badanie zakłada ocenę skuteczności IMCY-0098 w zapobieganiu utracie komórek beta trzustki u osób dorosłych z nowo rozpoznaną T1D. Będzie ono randomizowane, gdyż pacjenci zostaną losowo podzieleni na trzy grupy w stosunku 1:1:1. Otrzymają następnie kilka dawek, a także dawkę uzupełniającą IMCY-0098 wynoszącą 450 μg albo 1 350 μg, albo placebo. „Jesteśmy mocno podbudowani jakością dotychczas zgromadzonych danych dotyczących IMCY-0098, w tym uzyskanych podczas naszego badania I fazy o nazwie EXALT oraz analizy pośredniej biomarkerów w ramach badania IMPACT, w związku z czym z niecierpliwością czekamy na sprawozdanie zawierające najważniejsze wyniki badania IMPACT, które otrzymamy w pierwszym kwartale 2024 roku”, dodaje Bedoret.

Jean Van Rampelbergh, dyrektor ds. rozwoju korporacyjnego Imcyse, zaznacza: „Potencjał terapii Imotopes™ w zakresie nie tylko spowolnienia, ale także zatrzymania rozwoju choroby składa się na innowacyjne podejście terapeutyczne, które może całkowicie zmienić sposób leczenia T1D. Pomyślnie zakończona rekrutacja do badania IMPACT to rezultat fantastycznej współpracy z naszymi partnerami, dlatego chcielibyśmy podziękować ośrodkowi badawczemu INNODIA, T1D UK, jak również wszystkim lekarzom i członkom personelu realizującym badania kliniczne, między innymi w Australii, na Litwie i w Stanach Zjednoczonych, za ich zaangażowanie w ten program”.

Według prof. dr Chantal Mathieu z Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego w Belgii, uczelni będącej gospodarzem i koordynatorem obu projektów, cukrzyca typu 1 wiąże się z wieloma innymi zaburzeniami, które negatywnie wpływają na nasz ogólny stan zdrowia. „Wciąż istnieje ogromne, niezaspokojone zapotrzebowanie na skuteczne programy profilaktyczne lub leczenie przyczynowe, wychodzące poza podawanie zastępczej insuliny, które mogłyby poprawić jakość życia pacjentów”, zauważa prof. dr Mathieu, główna badaczka w programie IMPACT. „Proponowana przez firmę Imcyse immunoterapia to bardzo obiecujące podejście, ponieważ jej zadaniem jest leczenie podstawowej przyczyny choroby za pomocą przeprogramowania układu odpornościowego w taki sposób, by przestał atakować i niszczyć produkujące insulinę komórki beta trzustki. Cieszę się, że rekrutacja do badania II fazy została zakończona i z niecierpliwością czekam na dalszy rozwój tego obiecującego kandydata na lek”.

Projekty INNODIA (Translational approaches to disease modifying therapy of type 1 diabetes: an innovative approach towards understanding and arresting type 1 diabetes - Sofia ref.: 115797) oraz INNODIA HARVEST (Translational approaches to disease modifying therapy of type 1 diabetes - HARVESTing the fruits of INNODIA) są wspierane w ramach wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych, stanowiącej partnerstwo między Unią Europejską a europejskim przemysłem farmaceutycznym.

Więcej informacji:

strona projektu INNODIA

strona projektu INNODIA HARVEST


data ostatniej modyfikacji: 2023-03-15 19:30:01
Komentarze
Polityka Prywatności