Klimat i środowisko

Naukowcy przeprowadzili badanie dotyczące reakcji ryb na gwałtowne zmiany w otoczeniu, posługując się metodami obserwacji biologicznej i innowacyjną technologią sensoryczną.
Europejscy inżynierowie opracowali nowatorski generator, który może zapewnić zasilanie tysiącom domów.
Naukowcy wspierani przez UE wykazali, że likaony z Parku Narodowego Serengeti nie były ofiarami naukowców pełnych dobrych intencji, ale opuściły ten obszar z powodu konkurencji, np. lwów.
Naukowcy opracowują narzędzia, które mają pozwolić na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji farm wiatrowych. W 2020 r. te nowatorskie narzędzia zostaną przetestowane na trzech europejskich farmach wiatrowych.
Naukowcy robią krok w kierunku przewidywania zagrożeń związanych z erupcjami wulkanicznymi. Opracowali nową technikę, która łączy skład powierzchniowy cząstek popiołu z różną aktywnością wulkaniczną.
Według najnowszych badań, mniejsza dostępność wody w ocieplającym się klimacie prowadzi do zahamowania przyrostu drzew.
Komisja Europejska wspiera działania stowarzyszenia World Alliance for Efficient Solutions. Szwajcarska fundacja Solar Impulse wspólnie z World Alliance dąży do celu jakim jest zebranie 1 000 Skutecznych Rozwiązań (ang. Efficient Solutions) dla pięciu celów zrównoważonego rozwoju: czystej wody czystej energii zrównoważonego rozwoju miast odpowiedzialnego zużycia i produkcji oraz przemysłu i infrastruktury. Portfolio 1 000 Skutecznych Rozwiązań ma na celu zachęcenie decydentów do przyjmowania ambitnych celów środowiskowych i innowacyjnych regulacji prawnych oraz podejmowania właściwych decyzji politycznych.
Aby pomóc krajom w skuteczniejszej ochronie lasów, naukowcy opracowali lepszy sposób pomiaru dwutlenku węgla składowanego w lasach, wykorzystujący drony i sygnały satelitarne.
W oczyszczaniu ścieków nie chodzi już tylko o ponowne wykorzystanie wody. Naukowcy pokazują, w jaki sposób ze ścieków można pozyskiwać energię, składniki odżywcze i produkty uboczne o wartości dodanej.
Badacze po raz pierwszy w Europie natrafili na populację osy z gatunku Trissolcus japonicus, uważanej za obiecującą broń w ekologicznej walce z Halyomorpha halys.
Unijna inicjatywa pomoże stworzyć bardziej spójny, interdyscyplinarny i interoperacyjny klaster infrastruktur badawczych zajmujących się ochroną środowiska.
W czwartek, 6 grudnia 2018 r., firma Gr3n (czyt. jak ang. wyraz „green”) zdobyła nagrodę w konkursie Radar Innowacji przyznaną w ramach zorganizowanego przez Komisję Europejską ważnego wydarzenia ICT 2018 w Wiedniu w Austrii. Ta niezwykle prestiżowa nagroda została temu przedsiębiorstwu przyznana za opracowanie technologii DEMETO, która zwiększa zarówno proporcję PET/poliestru, które można poddać recyklingowi, jak i ogólną jakość wytwarzanych w ten sposób tworzyw plastikowych. Było to możliwe dzięki uczestnictwu firmy Gr3n w finansowanym przez UE projekcie SYMBIOPTIMA.
Nowe badanie szacuje, że w 2018 r. światowe emisje związane ze spalaniem paliw kopalnych wzrosły o prawie 3 %.
Istnieje bardziej opłacalny sposób, który pozwoli na ponowne otwarcie zamkniętych i zalanych kopalń znajdujących się na terenie Europy. Naukowcy zaprezentowali nowatorską metodę wykorzystującą nowoczesny, zrobotyzowany podwodny system wydobycia kopalin.
Poprzednie

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura SGGW - Mariusz Bochenek, WBiIS Budownictwo
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności