Klimat i środowisko

Wysoka intensywność opadów i – paradoksalnie – susza, są przyczyną zwiększającej się liczby powodzi, podtopień i gwałtownych wzrostów poziomu wód w rzekach. Naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego stworzyli system wczesnego ostrzegania przed powodziami. Rozwiązanie jest już dostępne na rynku. Jak działa?
Systemy ogrzewania i schładzania opartego na CO2, opracowane przed badaczy korzystających z unijnego dofinansowania, są dobrym rozwiązaniem dla sklepów działających w klimacie Europy Południowej.
Pewien finansowany ze środków UE zespół naukowców stworzył plan działania wspierający oparte na danych i współpracy podejmowanie decyzji na poziomie miast.
Jakie działania podejmują badacze wspierani ze środków UE na rzecz zmniejszenia kosztów dostarczania bardziej ekologicznej energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej do budynków mieszkalnych? Otóż opracowują innowacyjne systemy pomp ciepła z naturalnymi czynnikami chłodniczymi oparte na wielu różnych odnawialnych źródłach energii.
Naukowcy, otrzymujący na swoje działania wsparcie ze środków UE, wykorzystują informacje o zmianie zasolenia oceanów do badania wpływu zmiany klimatu na globalny cykl wodny. Dlaczego ta technika jest tak szczególna? Naukowcy mierzą zasolenie na powierzchni oceanu, ale nie ograniczają się do tego – uwzględniają także dane pochodzące z głębokości do 2 000 m.
Inicjatywa UE znacznie przyczynia się do rozwoju zdecentralizowanej i opłacalnej platformy handlu energią w celu stworzenia przyjaznych dla klimatu i zrównoważonych środowisk miejskich.
Grupa ekspertów wskazała różne kwestie stanowiące barierę w stosowaniu zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” w procesie planowania energetycznego, legislacji oraz przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez państwa Europy.
Międzynarodowy zespół naukowców przedstawił szczegółowe dane dotyczące zwiększania się stężenia atmosferycznego metanu, który jest groźnym gazem cieplarnianym.
Partnerzy finansowanego przez UE projektu zaprezentowali nowo skonstruowany, pełnowymiarowy fragment kadłuba statku wykonany z materiałów kompozytowych umożliwiających obniżenie kosztów energii i eksploatacji.
Wystawa sztuki na świeżym powietrzu prezentuje murale namalowane na odnowionych budynkach z okresu sowieckiego. Historię obrazów opisano po estońsku i angielsku, podkreślając ich znaczenie zarówno dla obywateli, jak i gości.
Zdaniem międzynarodowego zespołu badaczy, decyzje dotyczące sposobów na odbudowanie gospodarki po pandemii koronawirusa wpłyną na kierunek działań związanych z walką z globalnym ociepleniem.
Unijna inicjatywa zachęca do aktywnego uczestnictwa i współpracy wszystkich członków społeczeństwa w celu stworzenia gospodarki wodnej o obiegu zamkniętym.
Nowe badania wykazały, że pewien przypominający meduzę gatunek ucieka się do zjadania swojego potomstwa, aby przeżyć w nowym środowisku i zaspokoić niedobory pokarmowe.
Partnerzy pewnej finansowanej z unijnych środków inicjatywy zajmują się integracją innowacyjnych technologii umożliwiających odzysk wody i minerałów o odpowiedniej czystości i jakości pochodzących z solanki. Rozwiązanie to znajdzie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
KETBIO, finansowane ze środków UE, skoordynowane działania na rzecz ułatwienia komercjalizacji badań kluczowych ze względu na ich wykorzystanie w dziedzinie biotechnologii, w ramach których ogłaszane są projekty europejskie zajmujące czołowe miejsca w rankingach.
W ratuszu w Lizbonie, kiedyś uważanym za wyzwanie renowacyjne, obecnie korzysta się z energooszczędnych rozwiązań wprowadzonych dzięki środkom modernizacyjnym wdrażanym w ramach jednej z inicjatyw UE.
Finansowany ze środków UE zespół naukowców przeanalizował wpływ zmiany klimatu na użytkowanie klimatyzacji i wynikające z niego zużycie energii.
Badania wykazały, że bezpośrednie i długotrwałe wystawienie na słońce upośledza funkcje motoryczne i poznawcze.
Zespół naukowców wspieranych przez UE podjął prace nad stworzeniem systemu umożliwiającego sprawne prognozowanie kluczowych zmiennych meteorologicznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych na przestrzeni lat.
Dzięki połączeniu danych z obserwacji Ziemi, pomiarów terenowych i modelowania komputerowego zespół projektu ECOPOTENTIAL opracował narzędzia do monitorowania i prognozowania stanu ekosystemów na wielu obszarach chronionych w całej Europie i poza nią.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności