Klimat i środowisko

Nowe badanie wykazało, że do 2100 roku stopnieje 60 % lądolodu Grenlandii więcej, niż przypuszczali naukowcy. W związku z tym poziom mórz wzrośnie nie o 10 cm, a o 18 cm.
Dwie wspierane przez UE holenderskie firmy zbudowały na Morzu Północnym instalację stanowiącą połączenie farmy fotowoltaicznej i farmy wodorostów. To pierwsze przedsięwzięcie umożliwiające wytwarzanie prądu z energii słonecznej i uprawę wodorostów w tym samym miejscu.
W trakcie warsztatów wspieranych przez UE, mających na celu informowanie o politykach prowadzących do rzeczywistej redukcji emisji, skupiono się na omówieniu czterech zasad dotyczących usuwania CO2 z atmosfery.
Wymiana wiedzy i praktyk uznawana jest obecnie za skuteczny sposób na inicjowanie zmian, szczególnie jeśli chodzi o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Pewien międzynarodowy program wnosi własny cenny wkład w te działania, wspierając władze lokalne i specjalistów zajmujących się miejską przyrodą w dążeniach do utworzenia odpornych i zrównoważonych miast.
Nowe, wspierane przez UE badanie wskazuje, że ograniczenie emisji w celu nieprzekroczenia limitów wzrostu temperatury wynoszących 1,5 °C i 2 °C może spowolnić tempo ocieplania klimatu w ciągu dwudziestu lat.
Finansowane ze środków UE badanie udowadnia, że dodatki i substancje zanieczyszczające uwalniane z cząstek tworzyw sztucznych do wody mogą powodować deformacje zarodków jeżowców.
Zespół projektu finansowanego ze środków UE opracowuje i testuje inteligentne sieci, skanery i inne technologie mające zapobiec przełowieniu.
W ramach finansowanego ze środków UE badania przeanalizowano dotychczasową przydatność założeń scenariuszowych. Zidentyfikowano także powiązane problemy i zaproponowano metody ich rozwiązania.
Podczas Europejskiego Tygodnia Wodoru dyskutowano o flagowych projektach Unii Europejskiej ukierunkowanych na rozpowszechnianie technologii wodorowych w sektorze transportowym.
Korzystając z nowatorskich technik i wsparcia UE, naukowcy dokonują rekonstrukcji masowego wymierania, które 252 miliony lat temu doprowadziło do wyginięcia niemal wszystkich gatunków.
Zespół projektu realizowanego dzięki wsparciu UE otrzymał dofinansowanie od międzynarodowej organizacji, które pozwoli naukowcom udoskonalić inspirowane naturą rozwiązanie do odsalania wody morskiej i zastosować je na terenach rolniczych w Omanie.
Zespół finansowanego przez UE projektu pracuje nad lekkimi, wydajnymi energetycznie szklanymi panelami izolacyjnymi, które być może pozwolą na zaoszczędzenie aż do 70 % energii poświęcanej na ogrzewanie i schładzanie.
Twórcy finansowanego przez UE projektu wykazali potencjał zastosowań zrównoważonego biokompozytu w lotnictwie, akustyce i sektorze motoryzacyjnym.
Trzy finansowane ze środków Unii Europejskiej badania zostały poświęcone nawykom w zakresie sprzątania kuchni i wiedzy na temat bezpieczeństwa żywności posiadanej przez mieszkańców Starego Kontynentu, a także praktyk stosowanych przez rumuńskich konsumentów.
Zespół finansowanych przez UE naukowców zbadał popularny chwast, aby odkryć, dlaczego niektóre rośliny mogą być zakażone kilkoma wirusami jednocześnie. Badacze odkryli, że odpowiedzi należy szukać w różnicach genetycznych między roślinami.
Najnowsza zainstalowana turbina wchodząca w skład Szetlandzkiej Farmy Pływowej (Shetland Tidal Array) obniża ogólne koszty energii pływów o jedną trzecią, zwiększając konkurencyjność tego sposobu wytwarzania energii względem paliw kopalnych.
Projekt TiPES rozpoczął się we wrześniu 2019 r., a jego głównym celem jest skuteczniejsza kwantyfikacja elementów krytycznych w systemie klimatycznym oraz uwzględnienie ich w obliczeniach wykonywanych na potrzeby prognoz klimatycznych. Uczestnicy projektu są w ostatnim czasie bardzo aktywni i opublikowali kilka fascynujących badań, w tym pracę, według której susze w amazońskiej puszczy można przewidzieć z nawet 18 miesięcznym wyprzedzeniem.
Chociaż w niniejszej broszurze Results Pack w wyczerpujący sposób przedstawiliśmy kilka ważnych projektów dotyczących Morza Czarnego, pięć innych także zasługuje na omówienie, aby dodatkowo podkreślić różnorodność prac mających wkład w badania dotyczące tego akwenu. Obejmują one między innymi aspekty sektorowe i zarządzanie polityką badawczą oraz współpracę.
Finansowany ze środków UE zespół badaczy opublikował wstępne wyniki swego pierwszego testu z zakresu produkcji energii elektrycznej ze źródeł geotermalnych, przeprowadzonego w szybie naftowym we Francji.
Na podstawie satelitarnych obserwacji prowadzonych w podczerwieni naukowcy przygotowali dokładniejsze oceny szacunkowe rocznej absorpcji CO2 przez oceany. Są one znacznie gorsze, niż wskazywały wcześniejsze przypuszczenia.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności