Klimat i środowisko

Jeden z projektów dofinansowanych przez Unię Europejską pokazuje skuteczność systemowego, obejmującego zasięgiem całe miasto planowania rozwiązań opartych na przyrodzie na potrzeby miejskich systemów oczyszczania, przechowywania i ponownego wykorzystania wody.
Zespół badaczy korzystających z unijnego dofinansowania analizuje korzyści wynikające z uprawy roślin strączkowych oraz zbóż na tym samym gruncie. Interesująca kwestia dla rolników
W ramach wspieranego przez UE projektu opracowano narzędzie do samooceny, które wspomaga decydentów w analizie planowanych działań z zakresu adaptacji do zmian klimatu i przewidywaniu potencjalnych zagrożeń.
W ramach wspieranego przez UE projektu VALID odbywają się warsztaty prezentujące postępy w zakresie testów hybrydowych na potrzeby konwersji energii fal.
22 marca to Światowy Dzień Wody ONZ, więc ten odcinek podcastu CORDIScovery jest poświęcony wodzie: jej jakości i bezpieczeństwie zasobów. Wespniemy się na himalajskie szczyty i poznamy sekretne życie ślimaków słodkowodnych, by zbadać cykle wodne oraz najnowsze techniki monitorowania zanieczyszczeń.
Finansowany ze środków UE projekt ma na celu umożliwienie europejskim gospodarstwom domowym i przemysłowym odbiorcom energii radykalną zmianę sposobu jej wykorzystania.
Naukowcy dowodzą, że istnieje wyraźny związek między wylesianiem a spadkiem sumy regionalnych opadów w strefach zwrotnikowych.
Dziesiątki miast w Europie podejmują bezprecedensowe działania mające na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej.
W celu poszerzenia naszej wiedzy na temat prądów i ekosystemów południowego Atlantyku na jego pełnej głębokości umieszczono dwie specjalne cumy.
Niedawno odkryto nieznane wcześniej właściwości hubiaka pospolitego, które otwierają drogę do opracowania biodegradowalnych zamienników tworzyw sztucznych i innych stosowanych obecnie materiałów.
W ramach projektu finansowanego ze środków UE wdrażany jest system autonomicznych robotów do usuwania odpadów z powierzchni i dna oceanów.
Jakie jest zadanie interesariuszy na temat unijnych programów w zakresie badań naukowych i innowacji? Aby je poznać, rozpoczęto konsultacje publiczne.
Unijni badacze prowadzą testy prototypowego silnika hybrydowego, który stanowi niezwykle ważny krok w kierunku realizacji ich celu, jakim jest wyznaczenie nowych norm zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń w hybrydowych układach napędowych typu plug-in.
Nowe badanie słynnego obrazu Rembrandta „Straż nocna” zaowocowało niespodziewanym odkryciem pewnego związku ołowiu. Badacze próbują ustalić, jak się tam znalazł.
Mokradła stanowią ważny element krajobrazów miejskich, rolniczych i leśnych. Hasło tegorocznego Światowego Dnia Mokradeł – It’s time for wetlands restoration – nawiązuje do aktualnej potrzeby poprawy stanu bagien całego świata. Większość mokradeł została bowiem osuszona i przekształcona w celach prowadzenia gospodarki wolnej i leśnej. Wiele torfowisk „zniknęło” w workach z podłożem ogrodniczym, a w niektórych krajach obszary osuszonych bagien przeznaczono nawet pod zabudowę.
Otwarte zaproszenie ogłoszone w ramach pewnego unijnego projektu daje firmom z sektora MŚP i innym podmiotom działającym na rynku szansę na przygotowanie opracowanych przez siebie technologii i rozwiązań pochodzenia biologicznego do wprowadzenia na rynek.
Od wyzwań dla studentów do wykonywanych w technologii druku 3D miedzianych komponentów akceleratorów cząstek – oto działania, które realizuje unijny projekt I.FAST.
W nowej pracy naukowej nakreślono możliwości, wyzwania i strategie polityczne związane z usługami ekosystemów leśnych Europy.
Z nowej analizy politycznej wynika jasny wniosek – poprawa sytuacji w zakresie różnorodności biologicznej jest możliwa tylko wówczas, gdy praktyki przekładające się na jej wzrost w gospodarstwach rolnych zaczną przynosić korzyści finansowe rolnikom.
W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu ogłoszono pierwsze z dwóch otwartych konkursów dla przedsiębiorstw zainteresowanych opracowaniem materiałów biopochodnych. Jedną z korzyści dla zwycięzców będzie dostęp do najnowocześniejszych technologii, które pomogą im dbać o innowacyjność i opracowywać nowatorskie produkty.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności