Nauki społeczne

Badacze i naukowcy nakreślili wyraźny obraz prawdziwych zagrożeń, jakie stwarzają postępujące choroby mózgu będące następstwem powtarzających się urazów głowy w sporcie, którym trzeba teraz śmiało stawić czoła.
Naukowcy i psychologowie opublikowali raport z nowych badań, w którym opisują zabójcze ruchy, dzięki którym kobieta staje się lepszą tancerką.
Naukowcy, których prace są częściowo wspierane przez finansowany ze środków UE projekt SOMA, opracowali wszechstronne chwytaki robotyczne, potrafiące chwytać tysiące produktów dostępnych w supermarketach.
Finansowany ze środków UE naukowiec wnosi ważny wkład w przełomowy raport mówiący o tym, że angielska Premier League nie zaspakaja potrzeb swoich niepełnosprawnych kibiców.
Jaskrawymi wyrazami nasilającej się polaryzacji politycznej w zachodnich demokracjach były w 2016 r. Brexit oraz wybór Donalda Trumpa w USA. Ten trend będzie prawdopodobnie kluczowym czynnikiem społecznym w roku 2017 i dlatego większą uwagę zwraca się obecnie na potrzebę poznania naukowych i psychologicznych przyczyn skłaniających ludzi do identyfikowania nieprzyjaciół na podstawie rasy, przekonań politycznych lub innych postrzeganych zagrożeń.
Różne badania wskazują na powiązanie między wysokim wskaźnikiem masy ciała (BMI) matki w czasie ciąży a nadwagą noworodków. Ale czy ta zależność dotyczy także dzieci i nastolatków? Nowe badania, finansowane częściowo w ramach projektu OBESITYDEVELOP, mają na celu zweryfikowanie tej hipotezy.
Częściowo wspierani przez finansowany ze środków UE projekt LUMINOUS neurobiolodzy opracowują rewolucyjny interfejs mózg-komputer dla pacjentów z zespołem całkowitego zamknięcia (CLIS).
Amerykańscy naukowcy odkryli, jak molekuły dwuetyloamidu kwasu lizergowego (LSD) łączą się z receptorami serotoninowymi w mózgu i dlaczego ich działanie jest tak silne.
Nowa technologia łącząca fotoakustykę z ultradźwiękami pozwoliła pracownikom Uniwersytetu w Twente odróżnić palce z artretyzmem od zdrowych, zdiagnozować marskość wątroby, a nawet zmierzyć prędkość przepływu krwi. Już niedługo urządzenie być może zostanie przetestowane w wykrywaniu takich problemów jak rak skóry, oparzenia czy stwardnienie tętnic.
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu DISEASES analizują, jak w epoce wiktoriańskiej ludzie diagnozowali, interpretowali i wyjaśniali wiele zjawisk powiązanych ze stresem i przeciążeniem, które charakteryzują dzisiejsze, nowoczesne i zglobalizowane społeczeństwo. Jednym z ciekawych odkryć było wiktoriańskie zainteresowanie fobiami, zwłaszcza ailurofobią – lękiem przed kotami.
Następne
Kanał RSS dla tej listyPrzegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura