logo_ActiveJet_200.pngPatronat nad działem objęła marka Activejet - tusze i tonery dla każdego
Zadzwoń i zapytaj o zamiennik, Infolinia: 801 08 1111

Ochrona i bezpieczeństwo

Wykrywanie toksyn w powietrzu pomaga w walce z bioterroryzmem

Znajdujące się w powietrzu środki biologiczne można łatwo wykrywać i analizować przy pomocy przenośnego urządzenia opracowanego przez pewne unijne konsorcjum. System powinien ułatwić uzyskanie natychmiastowej i potencjalnie ratującej życie odpowiedzi w przypadku terroryzmu biologicznego lub niezamierzonego uwolnienia substancji z laboratorium.

Obecnie możliwość wykorzystania środków biologicznych i wirusów przez terrorystów jest realnym zagrożeniem. Liczba ofiar takiego ataku i stopień, w jakim byłby on szkodliwy, zależą od szeregu czynników. Należą do nich wybór zastosowanego środka, jego stężenia oraz szybkość podjęcia działań ratunkowych.

Aby umożliwić reakcję na takie zagrożenie, w ramach projektu BIO-PROTECT (Ionisation-based detector of airborne bio-agents, viruses and toxins for fast-alert and identification) naukowcy opracowali przenośny system do zastosowania jako natychmiastowy system alarmujący o środkach biologicznych, wirusach i toksynach obecnych w powietrzu. System wykrywa lotne cząstki zawarte w żywych organizmach lub uwolnionych przez nie, a następnie identyfikuje ich skład za pomocą jonizacji i analizy spektralnej.

Wykrywanie skażeń biologicznych opiera się na zminiaturyzowanym systemie GC-IMS, który potrafi rozpoznawać i oddzielać bardzo małe ilości całego szeregu cząstek organicznych. System GC-IMS został dostosowany do oddzielania wszystkich stosownych rodzajów czynników biologicznych od aerozoli. Opracowano również urządzenie łączące wstępne zatężanie i pyrolizę, które potrafi pobrać mokrą próbkę i przygotować ją do użycia z zastosowaniem systemu GC-IMS.

Konsorcjum z powodzeniem wykazało zdolność połączonego układu pyroliza-IMS do generowania powtarzalnych spektrów z próbek czynników biologicznych w kolektorze. Samodzielnie uczące się oprogramowanie do analizy wzorców, w sposób powtarzalny rozpoznawało zagrożenia poprzez porównywanie widm.

Dzięki niemu użytkownicy mogą wykrywać i oznaczać środki biologiczne przy pomocy jednego urządzenia oraz rozróżniać bakterie, wirusy i toksyny. W ten sposób można uzyskać szybkie i niezawodne wyniki, na których można oprzeć wstępne środki zaradcze. Ponadto nie potrzebne są żadne odczynniki, co obniża koszty urządzenia, dodatkowo obsługującego łatwą w aktualizacji bazę danych.

Dzięki projektowi BIO-PROTECT specjaliści bezpieczeństwa mają do dyspozycji niezawodne narzędzie umożliwiające im szybkie podjęcie skutecznych działań w przypadku zagrożenia biologicznego. Technologia nie ma zastąpić potrzeby ustanowienia zespołów ds. materiałów niebezpiecznych (Hazmat), ale raczej wspierać szybkie działania w zakresie bezpieczeństwa biologicznego do czasu, aż przeszkolony personel przybędzie na miejsce lub będzie w stanie udzielić szczegółowych instrukcji na podstawie oceny danych za pośrednictwem połączenia kablowego lub poprzez link internetowy. W ten sposób może ona zmobilizować ludność i zminimalizować panikę, ratując życie.

data ostatniej modyfikacji: 2016-03-25 13:11:26Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
uns_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura