logo_ActiveJet_200.pngPatronat nad działem objęła marka Activejet - tusze i tonery dla każdego
Zadzwoń i zapytaj o zamiennik, Infolinia: 801 08 1111

Ochrona i bezpieczeństwo

Efektywny zautomatyzowany nadzór wideo

Naukowcy z UE stworzyli nowatorski system połączonych koderów i analizatorów, zoptymalizowanych do zautomatyzowanych zastosowań w zakresie monitorowania wideo. Projekt zaowocował stworzeniem efektywnego oprogramowania potokowego oferującego rozmaite usprawnienia w zakresie funkcji, takich jak bardzo precyzyjne śledzenie i stabilizacja.

Na skuteczność i koszty systemów nadzoru wideo wpływa szereg kwestii technicznych. Systemy kompresji są zwykle oddzielone od elementów analitycznych, takich jak rozpoznawanie twarzy, a jednocześnie są optymalizowane pod kątem podglądu przez człowieka nie zaś analizy maszynowej.

Celem prac prowadzonych w ramach finansowanego przez UE projektu SMARTENC (Smart Video Encoders for Wireless Surveillance Networks) była poprawa tej sytuacji. Konsorcjum zaplanowało opracować kodery wideo i systemy analityczne, blisko połączone z kamerami monitoringu. Celem konstrukcji projektowych była poprawa osiągów analiz wideo w różnych urządzeniach, a także uzyskanie wysokiej jakości kompresji.

Prace obejmowały opracowanie nowych technik kodowania i algorytmów strumieniowania. Do rezultatów zaliczyć należy stworzenie oprogramowania potokowego o nazwie "Architektura przetwarzania wideo zorientowana na obiekt" (Object Oriented Video Processing Architecture — OVA). Oprogramowanie to służy do pozyskiwania, przetwarzania, analizy i wyświetlania materiału wideo. Rezultaty tych prac zostały włączone do badań prowadzonych w ramach dwóch innych finansowanych przez UE projektów (ITEA2 oraz SPY).

Jako elementy systemu OVA zaprojektowano i opracowano cztery algorytmy służące do analizy w czasie rzeczywistym. Zaimplementowane w nich innowacje umożliwiają wykrywanie i śledzenie poruszających się obiektów, stabilizację obrazu oraz generowanie obrazu panoramicznego. Dodatkowy algorytm, opracowany we współpracy z organizacją komercyjną, zwiększa wydajność kodowania wideo w czasie rzeczywistym.

W ramach projektu opracowano także system kamer, Smart Open Networked Camera, który umożliwi przetestowanie oprogramowania w terenie. Prace zaowocowały kilkoma wnioskami patentowymi oraz publikacjami przedstawionymi na konferencjach.

W ramach projektu SMARTENC opracowano innowacyjne systemy eliminowania niedostatków typowych dla konwencjonalnej kompresji wideo. Dzięki temu zwiększy się wydajność i obniżą koszty zautomatyzowanego przetwarzania wideo w monitoringu, co może poprawić bezpieczeństwo publiczne.

data ostatniej modyfikacji: 2016-04-22 14:05:58Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
uns_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura