Nauczyć Europę postępowania w obliczu katastrof

Nowe wytyczne wskazują drogę do zwiększenia odporności miast europejskich na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka.

Europejczykom nie są obce potężne katastrofy. Począwszy od klęsk żywiołowych, takich jak trzęsienia ziemi i powodzie, po kryzysy spowodowane przez człowieka, mające formę cyberataków czy ataków terrorystycznych – katastrofy stają się coraz częstsze i poważniejsze. Zagraża to infrastrukturze krytycznej, takiej jak sieci energetyczne, sieci transportowe i systemy telekomunikacyjne, która ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki.

Musimy zadbać o to, by nowoczesne społeczeństwo było lepiej przygotowane, aby móc przetrwać i odbudowywać się zarówno po spodziewanych, jak i nieoczekiwanych kryzysach. W odpowiedzi na tę potrzebę w ramach pięciu projektów finansowanych przez UE, DARWIN, IMPROVER, RESILENS, RESOLUTE i SMR, opracowano wytyczne dotyczące zwiększenia odporności miast europejskich na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka. Wysiłki te doprowadziły do powstania „Białej księgi w sprawie wytycznych dotyczących zarządzania odpornością w odniesieniu do infrastruktury krytycznej”. Sprawozdanie zawiera najważniejsze zalecenia dla prawodawców dotyczące poprawy strategii politycznych i realizacyjnych w całej UE.

Biała księga obejmująca nowe wytyczne, została przedstawiona na konferencji poświęconej odporności infrastruktury krytycznej, która odbyła się 10 kwietnia 2018 r. w Brukseli. Eksperci w dziedzinie odporności i użytkownicy końcowi z pięciu projektów wypowiadali się na tematy, takie jak narzędzia i korzyści dotyczące interwencji w zakresie odporności, polityka odporności, normalizacja i bieżące potrzeby, dalsze potrzeby oraz plan działań na rzecz integracji.

Techniki i narzędzia dotyczące odporności

Aby wesprzeć wdrażanie wytycznych w zakresie zarządzania odpornością, w ramach projektów opracowano szereg technik i narzędzi. Należą do nich konferencje i prezentacje branżowe, seminaria internetowe, warsztaty oraz eksperymenty dostarczające praktycznych doświadczeń pomagających zaangażować użytkowników końcowych.

Aby zapoznać zainteresowane strony z pojęciem odporności, w projekcie DARWIN opracowano grę opartą na wirtualnej rzeczywistości. Działania RESILENS objęły utworzenie centrum e-learningu oraz schematu zarządzania odpornością i zestawu narzędzi audytowych. W ramach inicjatywy SMR opracowano „model dojrzałości odporności”, strategiczne narzędzie, które stanowi idealną mapę drogową dla procesu budowania odporności. Portal informacji i komunikacji dotyczącej odporności – kolejny rezultat prac – służy jako zestaw narzędzi, który może stanowić uzupełnienie i ulepszenie platform i oprogramowania, które już funkcjonują w miastach.

W ramach współpracy IMPROVER z Europejską Siecią Referencyjną ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej zorganizowano serię warsztatów dla operatorów infrastruktury krytycznej na temat jej odporności. Dzięki temu praktycy mogli zarówno wnieść wkład w prowadzone prace, jak i z nich skorzystać. W projekcie RESOLUTE koncentrowano się na odporności transportu miejskiego i opracowano aplikację szkoleniową opartą na grach, mającą na celu poprawę przygotowania obywateli. Innym rezultatem projektu jest aplikacja mobilna umożliwiająca informowanie na bieżąco obywateli i doradzanie im, jakie działania należy podjąć, aby zachować bezpieczeństwo w nagłych wypadkach.

Realizacja projektów DARWIN (Expecting the unexpected and know how to respond), IMPROVER (Improved risk evaluation and implementation of resilience concepts to critical infrastructure), RESILENS (RESILENS: Realising European ReSiliencE for CritIcaL INfraStructure), RESOLUTE (RESilience management guidelines and Operationalization appLied to Urban Transport Environment) i SMR (Smart Mature Resilience) dobiega końca. Będące ich owocem europejskie wytyczne w zakresie zarządzania odpornością umożliwią zainteresowanym stronom pomaganie miastom europejskim w szybszym i skuteczniejszym reagowaniu na sytuacje kryzysowe.

Więcej informacji:
strona internetowa projektu DARWIN
strona internetowa projektu IMPROVER
strona internetowa projektu RESILENS
strona internetowa projektu RESOLUTE
strona internetowa projektu SMR

data ostatniej modyfikacji: 2018-04-27 17:15:02
Komentarze


Polityka Prywatności