Ulepszenie konstrukcji nośnych przybrzeżnych turbin wiatrowych pomoże zwalczać wpływ zmian klimatu

Aby wspomóc adaptację do skutków wywołanych przez globalne ocieplenie naukowcy prowadzą wielkoskalowe doświadczenia z dziedziny hydrauliki.

Topniejące lodowce, podnoszące się poziomy mórz, powodzie, susze i ekstremalne zdarzenia meteorologiczne to tylko niektóre konsekwencje globalnego ocieplenia mające wpływ na rzeki, estuaria i wybrzeża. Choć odnawialne źródła energii, jak energia wiatrowa, są coraz powszechniej wykorzystywane na potrzeby zwalczania zmian klimatu, moc wytwórcza, dostępność i nieciągłość takich alternatywnych technologii także podlega wpływom zmian klimatu. Dlatego poza łagodzeniem skutków zmian klimatu, w ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się także próbom dostosowania do nich.

Prace w tym kierunku prowadzone są w ramach finansowanego przez UE projektu HYDRALAB-PLUS, a największy nacisk położony został na eksperymentalne badania w dziedzinie hydrauliki, dla lepszego rozwiązania kwestii związanych z adaptacją do zmian klimatu. Zespół badaczy rozpoczął nowe, stanowiące część tego projektu, badanie pod nazwą PRotection of Offshore wind Turbine monopilEs against Scouring (PROTEUS). Zespół ten przeprowadzi wielkoskalowe doświadczenia mające na celu poprawę projektu elementów chroniących przed procesem podmywania, zachodzącym dookoła monopali przybrzeżnych turbin wiatrowych.

Podmywanie to proces przesuwania osadów, wskutek którego może dojść do erozji dna morskiego dookoła stałej konstrukcji. To duży problem, z którym mierzą się projektanci fundamentów przybrzeżnych turbin wiatrowych, takich jak konstrukcje monopalowe. Monopale są sięgającym dna morskiego przedłużeniem przybrzeżnej turbiny wiatrowej pod wodą. Hydrodynamika środowiska wodnego stwarza coraz bardziej nieprzyjazne, a czasem wręcz nieprzewidywalne, warunki, dlatego parametry fundamentów takich przybrzeżnych turbin wiatrowych muszą być zoptymalizowane, gdyż struktury te podlegają wpływom fal i pływów oraz innych prądów wodnych.

Prace w ramach projektu PROTEUS prowadzone będą na terenie morskiej placówki testowej w Zjednoczonym Królestwie. Jak wyjaśnia artykuł opublikowany w „World Energy News”, w przypadku konstrukcji monopalowych koszt fundamentów stanowi prawie 20% kosztu całkowitego. Jest to w dużej mierze związane z koniecznością stosowania środków ochronnych przeciwko podmywaniu. Dlatego tak ważne jest usprawnienie projektu elementów chroniących przed podmywaniem struktur monopalowych i obniżenie ich kosztu.

Dalsze doświadczenia i wspólny projekt badawczy

Projekt HYDRALAB-PLUS (HYDRALAB+ Adapting to climate change) zbliża ośrodki badawcze i naukowców prowadzących prace z zakresu hydrauliki eksperymentalnej i hydrodynamiki. Poza badaniem PROTEUS, w ramach inicjatywy HYDRALAB-PLUS zainicjowano także inne doświadczenia. Mają one dotyczyć przepływu, fal i lodu. Ich zadaniem będzie zgłębienie interakcji między roślinnością a przemieszczaniem się osadu i erozją podłoża, a także nasilającego się zjawiska przelewania się fal nad strukturami przybrzeżnymi. Jak wyjaśniono na stronie projektu, doświadczenia te zaprojektowano z uwzględnieniem nowych zagrożeń, takich jak wywołane osuwającymi się ścianami lodowymi fale tsunami.

Inicjatywa HYDRALAB-PLUS to trzy równoległe programy badawcze mające poprawić modelowanie fizyczne oraz pomóc skuteczniej zmierzyć się z problemami stojącymi przed adaptacją do zmian klimatu. Jedno z tych działań badawczych, pod nazwą RECIPE, dotyczy ujęcia zmian klimatu w doświadczeniach fizycznych. Modelowanie fizyczne umożliwia nowe podejście do zrozumienia wpływu zmian klimatycznych na systemy wód przybrzeżnych i rzecznych oraz wód w estuariach, a także zbadanie skuteczności potencjalnych strategii adaptacyjnych. Wszystkie te aspekty są kluczowe dla poprawy zarządzania środowiskowego w ujęciu długoterminowym. Drugi program badawczy, COMPLEX, dotyczy międzydyscyplinarnych obserwacji morfodynamiki i struktur ochronnych związanych z ekologią i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Trzeci program badawczy pod inicjatywą HYDRALAB-PLUS, FREE Data, ułatwia ponowne wykorzystanie i wymianę danych doświadczalnych.

Więcej informacji:
strona projektu HYDRALAB-PLUS

data ostatniej modyfikacji: 2018-09-21 14:56:08
Komentarze


Polityka Prywatności