Klimat i środowisko

Source
W ramach unijnej inicjatywy naukowcy pracują nad rozwiązaniami dotyczącymi energooszczędnych remontów, mobilności i zintegrowanej infrastruktury, dzięki którym Europa może stać się bardziej inteligentna i bardziej ekologiczna.
Naukowcom udało się znaleźć nowy sposób na wychwytywanie emitowanego dwutlenku węgla, a przekształcenie go w minerały węglanowe składowane głęboko pod powierzchnią ziemi zajęło im niecałe 2 lata.
Odnawialne płynne paliwo transportowe produkowane w nowej fabryce paliw słonecznych w Hiszpanii stanowi klucz do ekologicznej przyszłości lotnictwa.
Naukowcy odkryli wpływ morskich gąbek na ekologiczne funkcjonowanie oceanów na całym świecie.
Podczas konferencji Power ON Gas 2019 uczestnicy zapoznają się z kompleksowym przeglądem rynków produkcji biogazu i przetwarzania energii elektrycznej w gaz.
W jaki sposób można motywować ludzi, by wydajniej wykorzystywali energię? Sfinansowane przez UE wielokulturowe badanie ma na celu analizę tego, w jaki sposób ludzie wykorzystują technologie w budynkach do kontrolowania ich środowiska wewnętrznego.
Badacze opracowują technologię zdalnego wykrywania mającą posłużyć wykrywaniu emisji z przejeżdżających samochodów bez zakłócania przepustowości ruchu.
W ramach unijnej inicjatywy w kilku miastach podejmowane są różne nowatorskie działania związane z energetyką, mobilnością i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT), których celem jest poprawa jakości życia obywateli. Miasta te staną się w przyszłości wzorem dla innych ośrodków, które będą zainteresowane powieleniem innowacyjnych rozwiązań.
Wstępne testy przeprowadzone w belgijskiej cementowni potwierdzają skuteczność innowacyjnej technologii wychwytywania dwutlenku węgla.
Podczas tegorocznej konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego dotyczącej odzyskiwania zasobów (IWARR 2019) ponad 300 ekspertów i praktyków zaprezentuje pomysły i innowacje mające pomóc środowisku. Tematem przewodnim będzie odzyskiwanie zasobów ze ścieków miejskich i rolniczych.
Naukowcy przeprowadzili badanie dotyczące reakcji ryb na gwałtowne zmiany w otoczeniu, posługując się metodami obserwacji biologicznej i innowacyjną technologią sensoryczną.
Pewna unijna inicjatywa pomaga obywatelom zaangażować się w procesy rozbudowy sieci elektroenergetycznych w celu przyczynienia się do rozwijania bardziej ekologicznej gospodarki.
Naukowcy finansowani przez Unię Europejską opisują przyczyny zwiększonego zanieczyszczenia powietrza w Afryce Zachodniej i proponują sposoby rozwiązania tego problemu.
Czy jest możliwe wykrywanie wycieków dwutlenku węgla (CO2) składowanego pod dnem oceanu? Jakie są praktyczne skutki takich wycieków dla środowiska? Odpowiedzi na te pytania poszukuje zespół badawczy finansowany przez Unię Europejską.
W ramach badań naukowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej opracowano system, który pomaga hodowcom ryb w Jeziorze Wiktorii, a jednocześnie wspomaga działania ukierunkowane na ochronę środowiska.
Naukowcy finansowani przez UE opracowali platformę opartą na chmurze w celu ograniczenia zużycia energii w budynkach, a także systemy magazynowania energii wykorzystujące akumulatory, które przyniosą korzyści użytkownikom końcowym i dostawcom mediów.
W ramach unijnej inicjatywy osiągnięto znaczące zyski pod względem wydajności paliwa w statkach ze śrubą napędową o skoku nastawnym.
Badacze prowadzący badania naukowe finansowane ze środków UE uruchomili narzędzie internetowe, które zapewnia wiarygodne prognozy pogody dla przemysłu produkcyjnego opartego na energii odnawialnej. Z rozwiązania tego mogą skorzystać także inne sektory.
W ramach unijnej inicjatywy osiągnięto znaczące zyski pod względem wydajności paliwa w statkach ze śrubą napędową o skoku nastawnym.
Naukowcy finansowani przez UE opracowali platformę opartą na chmurze w celu ograniczenia zużycia energii w budynkach, a także systemy magazynowania energii wykorzystujące akumulatory, które przyniosą korzyści użytkownikom końcowym i dostawcom mediów.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura studenci UMK
Polityka Prywatności