Klimat i środowisko

tag
Listopad w kontekście funkcjonowania cmentarzy jest miesiącem szczególnym. Obchodzone wówczas święta kościelne Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny sprawiają, że zepchnięte na margines publicznego zainteresowania słowo „cmentarz” jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Z uwagi na profil Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego warto przyjrzeć się cmentarzom przez pryzmat dynamicznie zmieniających się uwarunkowań środowiskowych.
Nazwą „wieczne chemikalia” określa się związki chemiczne wytworzone sztucznie dla celów przemysłowych oraz codziennego użytku, które, jak się okazało, nie ulegają biodegradacji. Ocenia się, że po ostatnich 30 latach ich stosowania do środowiska wprowadzono ponad 4 miliony ton tych substancji. Są one niezwykle szkodliwe także dla ludzi. Specjaliści kilku dziedzin nauki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego podjęli prace badawcze, które mogą przyczynić się do opracowania metod ochrony środowiska naturalnego przed wiecznymi chemikaliami.
Polskie żubry po raz kolejny pojechały do Hiszpanii. 10 stycznia w daleką drogę wyruszyło 8 żubrów z czterech polskich ośrodków hodowlanych. Na miejscu pieczę nad żubrami sprawuje European Bison Conservation Center of Spain (EBCC), z którym są w stałym kontakcie naukowcy z Instytutu Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Specjaliści czuwają nad doborem zwierząt oraz nad przebiegiem transportu.
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności