Co nowego w projekcie LETS-CROWD: rozszerzenie zestawu narzędzi technologicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników imprez masowych – nawet w dobie pandemii COVID-19

W wydaniu specjalnym poświęconym walce z terroryzmem, które ukazało się w listopadzie 2019 r., spotkaliśmy się z koordynatorem projektu LETS-CROWD, w którego ramach opracowywane są zaawansowane narzędzia do monitorowania i planowania pomagające organom ścigania w poprawie bezpieczeństwa podczas imprez masowych, takich jak koncerty. Teraz ponownie skontaktowaliśmy się z uczestnikami projektu, aby dowiedzieć się, jak przebiega wdrażanie opracowanej przez nich technologii.

Podczas aktualnej pandemii COVID-19 imprezy i zgromadzenia publiczne nie odbywają się, ale z pewnością powrócą już w nieodległej przyszłości, gdy tylko uporamy się z koronawirusem. Zanim do tego dojdzie, władze potrzebują narzędzi, dzięki którym będą mogły pilnować przestrzegania obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią, takich jak dystans społeczny i ograniczenia liczby osób, jakie mogą przebywać w miejscach publicznych. W taki oto sposób rezultaty projektu LETS-CROWD (Law Enforcement agencies human factor methods and Toolkit for the Security and protection of CROWDs in mass gatherings) znalazły dodatkowe i nieprzewidziane zastosowania, testowane obecnie w kontekście walki z problemami związanymi z pandemią COVID-19.

Oprócz tego koordynator projektu ETRA I+D kontynuuje prace nad zestawem narzędzi technologicznych rozpoczęte w projekcie LETS-CROWD. Narzędzia te to między innymi silnik inteligencji semantycznej (ang. Semantic Intelligence Engine, SIE) służący do gromadzenia, monitorowania i analizowania informacji publikowanych online w związku z imprezą masową, zarówno przed, jak i w trakcie wydarzenia, a także system dynamicznej oceny ryzyka (Dynamic Risk Assessment, DRA), który dynamicznie ocenia ryzyko w oparciu o przetwarzanie słabych sygnałów – podejrzanych oznak aktywności, które samodzielnie nie stanowią zagrożenia, ale mogą być niebezpieczne wspólnie. Łącznie powstało siedem narzędzi LETS-CROWD.Szersze wdrożenie narzędzi LETS-CROWD pozostaje jednym z priorytetów. „Po pomyślnym przetestowaniu rezultatów projektu LETS-CROWD jako narzędzi pomagających władzom w pilnowaniu przestrzegania środków związanych z pandemią COVID-19, doszliśmy do wniosku, że aby zwiększyć obecność na rynku i znaczenie narzędzi dla poprawy bezpieczeństwa publicznego, trzeba je rozszerzyć o dwa dodatkowe rozwiązania”, mówi Antonio Marqués z ETRA I+D. „Pierwsze z nich dotyczy rozszerzenia ich zakresu z ochrony zbiorowisk ludzkich na ochronę przestrzeni otwartych i ogólnie celów miękkich, szczególnie w środowiskach miejskich. Drugie z kolei, dotyczące zdolności naszych narzędzi do radzenia sobie z zagrożeniami ogólnymi, powinno zostać uzupełnione o konkretne narzędzia i technologie wyspecjalizowane w wykrywaniu i eliminowaniu zagrożeń terrorystycznych. Założenia te planujemy zrealizować w ramach nowej inicjatywy wspieranej ze środków programu »Horyzont 2020«”.

Marqués wraz z zespołem liczą, że równolegle uda im się przeprowadzić prace związane z włączeniem narzędzi LETS-CROWD do systemów informacyjnych dwóch organów ścigania. „Skontaktowali się z nami także przedstawiciele dwóch innych sił policyjnych zainteresowani omówieniem możliwości wdrożenia naszego zestawu narzędzi”, mówi. „Bardzo się z tego cieszymy”.

Od zakończenia projektu, który zdaniem Marquésa okazał się pełnym sukcesem, kilka organów policyjnych z UE podzieliło się z jego uczestnikami swoimi doświadczeniami, wdrożyło nowe narzędzia i usprawniło dzięki nim swoje działania. Dzięki zespołowi LETS-CROWD imprezy masowe wznowione po zakończeniu aktualnej pandemii będą bezpieczniejsze.


data ostatniej modyfikacji: 2020-10-31 17:15:01
Komentarze
Polityka Prywatności