Przygotowanie Europy do wprowadzenia mobilności powietrznej w przestrzeni miejskiej

Decydenci przygotowujący się do wdrożenia technologii dronów w swoich miastach mają teraz możliwość wizualizowania miejskich przestrzeni powietrznych w trzech wymiarach, a wszystko to dzięki nowemu narzędziu geoinformatycznemu.

W niedalekiej przyszłości miejska przestrzeń powietrzna Europy zostanie otwarta dla nowych form mobilności, takich jak drony dostawcze i taksówki powietrzne, przy czym transport towarów i pasażerów będzie odbywać się na małych wysokościach. W jaki sposób planiści miejscy i osoby odpowiedzialne za politykę transportową mogą zagwarantować bezpieczeństwo i dobrą organizację przestrzeni powietrznej na małych wysokościach?

W ramach finansowanego ze środków UE projektu AiRMOUR opracowano narzędzie, które ma pomóc decydentom przygotować się na wdrożenie technologii dronów w miejskich przestrzeniach powietrznych i zacząć myśleć w trzech wymiarach. „Narzędzie wykorzystujące System Informacji Geograficznej (GIS) pomoże planistom miejskim i decydentom w wizualizacji połączonych danych naziemnych i powietrznych, dotyczących takich zagadnień jak hałas, ochrona przyrody i najważniejsze punkty mobilności”, mówi Benoît Larrouturou, dyrektor ds. rozwoju biznesu firmy Robots Expert, partnera projektu, w artykule zamieszczonym na stronie internetowej projektu. Robots Expert jest partnerem odpowiedzialnym za opracowanie narzędzia GIS, z którego można obecnie korzystać w następujących pięciu lokalizacjach: Helsinki (Finlandia), Kassel (Niemcy), Luksemburg (Luksemburg), Stavanger (Norwegia) i Sztokholm (Szwecja).

„Otwarcie miejskiej przestrzeni powietrznej wymaga również ukazania obywatelom wartości tego typu mobilności”, stwierdza Larrouturou. „Narzędzie ma ułatwić zaangażowanie obywateli w tym zakresie. Możliwość wizualizacji wpływu tego rozwiązania zwiększa jego zrozumienie i pozwala na podejmowanie decyzji w oparciu o fakty”.

Dzięki narzędziu GIS uda się wykorzystać nowe dane do usprawnienia procesu podejmowania decyzji. Ponadto umożliwia ono planistom miejskim uwzględnienie szerokiego zakresu czynników, od łagodzenia ryzyka lotniczego i warunków brzegowych lotów po strefy ograniczonego hałasu, wykresy gęstości zaludnienia i obszary sezonowego gniazdowania ptaków. Ponieważ miasta partnerskie projektu AiRMOUR dysponują już większością istotnych danych, wyzwanie sprowadza się do połączenia ich w sensowny i łatwy do wykorzystania sposób.W mieście partnerskim projektu AiRMOUR, Helsinkach, partner projektu Forum Virium Helsinki testował drony powietrzne w celu przeanalizowania przepływu ruchu i opracowania trójwymiarowych map niektórych skrzyżowań i dzielnic. „Dostarczanie do klientów paczek za pomocą dronów nie jest głównym przedmiotem zainteresowania miasta”, wyjaśnia starszy kierownik projektu ds. inteligentnej i autonomicznej mobilności Forum Virium Helsinki Renske Martijnse-Hartikka w innym artykule zamieszczonym w witrynie „ComputerWeekly.com”. „Dostarczanie małych paczek może nie uzasadniać kosztów i zakłóceń powodowanych przez latające drony. Jednak dostawa produktów medycznych już tak”. Ten pogląd jest zbieżny z celem projektu AiRMOUR, który dotyczy mobilności lotniczej w mieście na potrzeby służb ratownictwa medycznego.

Oprócz dużych dronów pasażerskich, które mogą szybko transportować lekarzy do odległych miejsc w nagłych sytuacjach, zespół AiRMOUR bada również korzyści płynące z zastosowania małych dronów medycznych. Można je wykorzystać do sprawnego transportowania próbek krwi lub tkanek ze szpitali do laboratoriów bądź dostarczania automatycznych defibrylatorów ratunkowych w dowolne miejsca.

„Nasze badania rzucą światło na różne aspekty lotów tych dronów wykorzystywanych do celów ratownictwa medycznego”, zauważa Martijnse-Hartikka. „Obsługa lotów to bardzo ważna kwestia. Im więcej dronów znajduje się w powietrzu, tym większe prawdopodobieństwo konfliktów. Wymaga to zarządzania ruchem lotniczym i lądowisk – w tym lądowisk awaryjnych”.

Według Martijnse-Hartikka pierwsze pilotaże w warunkach rzeczywistych lub wersje demonstracyjne projektu AiRMOUR (Enabling sustainable AiR MObility in URrban contexts via emergency and medical services) zostaną prawdopodobnie przeprowadzone w Stavanger w drugiej połowie 2022 roku. „Próbujemy również wystartować z tym projektem w Helsinkach. Mamy nadzieję zacząć pod koniec tego roku lub na początku 2023 roku”.

Więcej informacji:

strona projektu AiRMOUR


data ostatniej modyfikacji: 2022-03-04 17:15:02
Komentarze
Polityka Prywatności