Przekazywanie tantiem twórcom filmów

To koniec opóźnionych wypłat tantiem i niejasnych zasad ich przekazywania. Technologia blockchain opracowana przez wspierany przez UE start-up pozwala zautomatyzować i przyspieszyć przepływ strumienia przychodów z filmów oraz zwiększyć jego przejrzystość.

Jeśli chodzi o obliczanie i raportowanie tantiem i przychodów, przemysł filmowy jest zaskakująco nieefektywny, opierając się cyfryzacji i polegając na podatnych na błędy procesach płatności. Przychody (nawet 30 %) z filmów i programów telewizyjnych nie są poprawnie zgłaszane, wypłaty należności opóźniają się latami, a czasem w ogóle do nich nie dochodzi. Problem ten pogłębia kreatywna księgowość nacelowana na ukrywanie przychodów, którą dla własnych korzyści stosują pośrednicy.

FilmChain to założony w 2018 r. start-up działający w branży technologii finansowych, który automatyzuje i przyspiesza przepływ strumienia przychodów z filmów oraz zwiększa jego przejrzystość w oparciu o technologię blockchain. FilmChain to także zautomatyzowany, oparty na chmurze system pobierania opłat, który umożliwia przepływ pieniędzy z punktów sprzedaży do kieszeni posiadaczy praw w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to powstało przy wsparciu finansowanego ze środków UE projektu STADIEM.

„Chcemy, by pieniądze od widzów szybciej trafiały do twórców treści dzięki zapewnieniu precyzyjnego i zautomatyzowanego obliczania tantiem w całym łańcuchu wartości”, mówi Maria Tanjala, współzałożycielka firmy FilmChain, w artykule opublikowanym w witrynie STADIEM. System chmurowy zapewnia wsparcie prawne, zwiększa czytelność planów podziału wpływów (dzięki wizualizacji), umożliwia natychmiastowe wypłaty oraz gwarantuje przejrzystość, pozwalając sygnatariuszom na weryfikowanie wszystkich transakcji i podziałów płatności. Ponadto umożliwia ściąganie zaległych płatności, śledzi źródła przychodów i prawa do należności oraz przelewa płatności bezpośrednio na rachunki bankowe posiadaczy praw.W czasie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie w 2022 r. londyńska firma FilmChain ogłosiła nawiązanie współpracy z dwoma podmiotami, w tym z niemieckim dystrybutorem Alamode Film Distribution. W ramach tego partnerstwa zadaniem firmy FilmChain była obsługa tantiem za horror „Occhiali neri” (Ciemne okulary) w reżyserii włoskiego filmowca, Dario Argento. Jak podano w artykule w serwisie „Screen Daily”, Alamode planuje rozpowszechniać ten film w Niemczech i użyć technologii firmy FilmChain do automatycznej obsługi tantiem. Ma to być pierwsza umowa w ramach pilotażowego projektu prowadzonego przez obie firmy. Druga firma, z którą nawiązano współpracę, to Lumière Benelux – kolejny czołowy europejski dystrybutor filmów i seriali.Innowacyjna technologia firmy FilmChain przyciągnęła pierwszego inwestora – rumuńskie przedsiębiorstwo venture capital ROCA X. Pierwsza runda inwestycyjna ma pomóc zwiększyć sprzedaż, rozbudować bazę klientów i poszerzyć ofertę usług w Stanach Zjednoczonych. „Pracujący w przemyśle filmowym twórcy treści są coraz bardziej niezależni: koszty produkcji maleją i pojawiają się nowe kanały dystrybucji w postaci platform streamingowych. Technologia staje się bardziej elastyczna i zdecentralizowana, wpisując się w trend związany z budowaniem tzw. gospodarki twórców. Doświadczenie zespołu, użyteczność produktu i rzeczywiste potrzeby rynku sprawiają, że firma FilmChain ma szansę stać się czołowym graczem w światowym przemyśle rozrywkowym”, zauważa Bogdan Pashko, dyrektor inwestycyjny w firmie ROCA X, w artykule opublikowanym w witrynie „Europenewsok.com”.

Projekt STADIEM (Startup Driven Innovation in European Media) ma pomóc firmie FilmChain w rozwijaniu opracowanej przez nią technologii oraz budowaniu pozycji na globalnym rynku. Realizacja projektu zakończy się we wrześniu 2023 roku.

Więcej informacji:

strona projektu STADIEM

strona projektu FilmChain

strona firmy FilmChain


data ostatniej modyfikacji: 2022-03-18 17:15:01
Komentarze
Polityka Prywatności