Stawianie czoła wyzwaniom związanym z łącznością transgraniczną pojazdów w Europie

W ramach projektu wspieranego przez Unię Europejską powstały zostały zakończone pierwsze demonstracje łączności transgranicznej w ośrodku testowym 5G na Łotwie. Celem inicjatywy jest zapewnienie bezproblemowego przełączania sieci podczas przekraczania granic państw.

Połączone i w pełni zautomatyzowane pojazdy mają zrewolucjonizować sektor transportu. Dzięki komunikacji pojazd-otoczenie (V2X), która umożliwia pojazdom komunikację między sobą oraz z elementami otoczenia, możemy oczekiwać w przyszłości zwiększonego bezpieczeństwa na drogach oraz usprawnienia ruchu. Nadal jednak pozostaje do rozwiązania kwestia przejść granicznych, które mogą stanowić białe plamy w zasięgu sieci, zagrażając bezpieczeństwu i sprawności ruchu.

Aby usprawnić płynne przekazywanie połączeń na wielu granicach przecinających Europę, zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu 5G-ROUTES przeprowadzi szeroko zakrojone badania terenowe technologii V2X w ważnym transgranicznym korytarzu 5G (Via Baltica) przecinającym trzy państwa członkowskie UE: Estonię, Łotwę i Finlandię. W ramach projektu dobiegły właśnie końca pierwsze demonstracje przypadków użycia technologii V2X na łotewskim torze wyścigowym w oparciu o sieć komórkową 5G, której celem jest emulowanie wyzwań związanych z łącznością transgraniczną.„Największym wyzwaniem związanym z testowaniem innowacji związanych z sieciami 5G w warunkach transgranicznych jest znalezienie bezpiecznego środowiska, które umożliwi przeprowadzanie realistycznych testów w bezpiecznym środowisku bez żadnych przeszkód. Z tego powodu zamknięty i bezpieczny transgraniczny ośrodek badawczy rozwiązuje ten problem umożliwiając nam przeprowadzanie badań i testów na szerszą skalę, co przekłada się na znaczące przyspieszenie rozwoju innowacyjnych rozwiązań transgranicznych dla wszystkich branż, w tym inteligentnej mobilności”, zauważa Artūrs Lindenbergs, kierownik ds. innowacji w zakresie mobilności w spółce LMT, będącej łotewskim operatorem telefonii komórkowej oraz jednym z partnerów projektu 5G-ROUTES, w wypowiedzi zacytowanej w artykule opublikowanym w serwisie „Traffic Technology Today”.

Ośrodkiem testowym wybranym do celów testowania sieci 5G w ramach projektu jest tor wyścigowy Bikernieki w Rydze. Partnerzy projektu 5G-ROUTES wykorzystali go w celu zaprezentowania czterech przypadków zastosowania łączności transgranicznej. Pierwszym z nich, zaprezentowanym przez Łotewski Instytut Elektroniki i Informatyki dotyczył dynamicznego grupowania pojazdów – sytuacji, w której pojazdy tworzą grupę, w której poruszają się w bardzo bliskich odległościach korzystając z danych wysyłanych i odbieranych przez sieć 5G. Celem grupowania jest zwiększenie przepustowości dróg poprzez zmniejszenie odległości między samochodami osobowymi i ciężarowymi dzięki umożliwieniu im jednoczesnego bezpiecznego przyspieszania i hamowania w sposób niemożliwy dla ludzkich kierowców.

Instytut VEDECOM – organizacja zajmująca się badaniami i szkoleniami w zakresie zrównoważonej mobilności z siedzibą we Francji – połączył siły z Uniwersytetem Technicznym w Tallinnie w Estonii, by zaprezentować dwa powiązane ze sobą przypadki użycia polegające na unikaniu kolizji z udziałem niechronionych użytkowników dróg oraz połączonej konserwacji. W ramach demonstracji związanej z unikaniem kolizji połączony pojazd elektryczny wysyłał do pieszego alerty ostrzegające o potencjalnej kolizji. Jak czytamy w informacji prasowej, dzięki temu pieszy zyskiwał „kilka cennych sekund na skuteczne uniknięcie niebezpiecznej sytuacji”. Partnerzy projektu 5G-ROUTES przetestowali także łączność transgraniczną dzięki podłączeniu pieszego i pojazdu do sieci różnych operatorów. Połączona konserwacja wymaga zastosowania analiz predykcyjnych oraz danych gromadzonych z czujników w celu umożliwienia obsługi technicznej oraz napraw przez cały okres eksploatacji pojazdu.

Czwarty przypadek użycia zaprezentowany przez spółkę Brainstorm Multimedia, hiszpańskiego partnera projektu 5G-ROUTES, dotyczył gier dla wielu użytkowników dostępnych w trasie. W ramach demonstracji badacze przetestowali rozgrywkę wieloosobową z udziałem graczy połączonych za pomocą smartfona obsługującego technologię 5G oraz laptopa, prezentując w ten sposób możliwości sieci 5G opartych na istniejącej infrastrukturze sieci 4G.

Projekt 5G-ROUTES (5th Generation connected and automated mobility cross-border EU trials) jest koordynowany przez spółkę Ericsson Estonia, dostawcę technologii informacyjno-komunikacyjnych. Realizacja tego czteroletniego projektu zakończy się w sierpniu 2024 roku.

Więcej informacji:

strona projektu 5G-ROUTES


data ostatniej modyfikacji: 2022-09-22 13:15:01
Komentarze
Polityka Prywatności