Czy Europa jest gotowa na kolejną pandemię?

Twórcy projektu wspieranego przez Unię Europejską, uzbrojeni w innowacje w zakresie IT oraz szkolenia, pomogą Europie przygotować się lepiej na przyszłe pandemie. Nowi członkowie Rady Doradczej, Irlandzkie Siły Obronne, pomagają w realizacji tego celu, służąc swoją wiedzą fachową w zakresie zarządzania w wyjątkowo poważnych sytuacjach nadzwyczajnych.

Rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 od końca 2019 roku pokazało, jak ważne jest jednolite podejście do walki z wirusem. Jednakże różne sytuacje i wyzwania, jakim musiały stawiać czoła państwa członkowskie UE, a także charakter samej pandemii sprawiły, że ich reakcje były bardzo różne. Czy więc spójna, ogólnounijna reakcja na kolejną pandemię jest w ogóle możliwa? Zespół projektu PANDEM-2 finansowanego ze środków Unii Europejskiej pracuje nad tym, by tak się stało.PANDEM-2 wykorzystuje innowacje w zakresie IT oraz szkolenia, by przygotować Europę na przyszłe pandemie. Jego Rada Doradcza odzwierciedla globalny charakter tego problemu, jako że składa się z trzech wiodących agencji do spraw zdrowia: Światowej Organizacji Zdrowia, Amerykańskiego Czerwonego Krzyża oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Obecnie do Rady dołączają Irlandzkie Siły Zbrojne, które podzielą się swą dogłębną wiedzą i bogatym doświadczeniem w zakresie zarządzania w sytuacjach nadzwyczajnych na dużą skalę.

„Jesteśmy dumni, że Irlandzkie Siły Zbrojne dołączyły do Rady Doradczej projektu PANDEM-2”, informuje ekspertka ds. globalnego zdrowia, prof. Máire Connolly z Narodowego Uniwersytetu Irlandii w Galway, będącego koordynatorem projektu PANDEM-2, w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej projektu. „Ich przedstawiciele zapewnili ważne wsparcie w walce z COVID-19 w Irlandii, dzieląc się swoim doświadczeniem w zakresie logistyki, operacji i planowania w odniesieniu do szeregu kluczowych aspektów zarządzania walką z pandemia, w tym podczas wdrażania programów testowania, monitorowania i szczepienia, kierowania do placówek karetek pogotowia i personelu medycznego, a także zarządzania wsparciem pozaklinicznym w domach opieki, obowiązkową kwarantanną w hotelach oraz transportem środków ochrony indywidualnej. Ich nieocenione doświadczenie znacząco poprawi wyniki uzyskane w projekcie i pomoże zrealizować nasz cel – usprawnienie reakcji UE na przyszłe pandemie”.

Jako członek Rady Doradczej Irlandzkie Siły Zbrojne wezmą udział w ćwiczeniach symulacyjnych z partnerami projektu w Berlinie w połowie 2022 roku. Celem tych ćwiczeń jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia zdobytych w czasie walki z COVID-19 do lepszego przygotowania się na przyszłe pandemie. Siły Zbrojne podzielą się swym rozległym doświadczeniem w zakresie ćwiczeń i działań próbnych oraz wiedzą zdobytą podczas reagowania na pandemię.Osiągając kolejny kamień milowy na drodze to zwiększenia stopnia gotowości Europy na pandemię, zespół projektu PANDEM-2 wdrożył pierwszą wersję rozwiązania informatycznego, które wesprze pracę osób zarządzających walką z pandemią w całej UE. Rozwiązanie to, noszące nazwę „Pandem-Source”, jest platformą o otwartym źródle, która umożliwia użytkownikom systematyczne wychwytywanie, standaryzowanie i analizowanie w czasie rzeczywistym danych dotyczących pandemii pochodzących z międzynarodowych i krajowych baz danych podmiotów nadzorujących, uczestniczących projektów nadzorujących, sieci społecznościowych oraz mediów społecznościowych.

Francisco Orchard, kierownik ds. nauki o danych w firmie Epiconcept będącej partnerem projektu PANDEM-2 (Pandemic Preparedness and Response), stwierdza w artykule opublikowanym w „Irish Tech News”: „Z dumą ogłaszamy uruchomienie platformy »Pandem-Source«. Mamy nadzieję, że narzędzie to wesprze pracę osób zarządzających walką z pandemią w Europie poprzez udostępnianie im informacji w czasie rzeczywistym pochodzących z tradycyjnych i niestandardowych źródeł. Dzięki temu narzędziu urzędnicy uczestniczący w reagowaniu na sytuacje wyjątkowe związane ze zdrowiem publicznym będą dysponować na przykład liczbami przypadków oraz informacjami o hospitalizacjach, zgonach i szczepieniach. Mamy nadzieję, że w ten sposób nasza platforma odegra rolę w koordynowaniu danych pochodzących z jednej lokalizacji. A dzięki temu, że jest oparta na otwartym źródle, można ją łatwo zainstalować i dostosować do własnych potrzeb. Zachęcamy użytkowników z branży do instalowania platformy i testowania jej zgodności oraz poznawania rozmaitych bogatych źródeł danych”.

Więcej informacji:

strona projektu PANDEM-2


data ostatniej modyfikacji: 2022-09-22 13:15:01
Komentarze
Polityka Prywatności