Sprawniejsze przeprowadzanie akcji ratowniczych w przypadku poważnych sytuacji kryzysowych

Pewien unijny projekt, którego nazwa pochodzi od nazwiska twórczyni współczesnego pielęgniarstwa, ma na celu opracowanie innowacyjnego zestawu narzędzi dla służb niosących pierwszą pomoc ofiarom zdarzeń nadzwyczajnych.

W ostatnich latach można zaobserwować nasilenie stopnia skomplikowania, jak i skali poważnych sytuacji kryzysowych, do których zaliczają się ataki terrorystyczne i klęski żywiołowe, co wystawia na próbę zdolności służb ratowniczych do radzenia sobie z olbrzymią liczbą poszkodowanych. Ratownicy medyczni, strażacy, policjanci oraz zespoły ratunkowe są w swojej walce o życie i zdrowie rannych nierzadko zdani na skomplikowane i przestarzałe procedury i technologie, które utrudniają pracę.

Aby móc zapewnić skuteczne reagowanie na tego rodzaju kryzysy, Europa musi mieć dostęp do najnowocześniejszej technologii i aktualnych systemów ochrony cywilnej. Zapoczątkowany w 2021 roku, finansowany ze środków UE projekt NIGHTINGALE ma na celu opracowanie narzędzi i usług, które zoptymalizują obecne procedury i zwiększą zdolności operacyjne służb ratowniczych podczas incydentów masowych.

W drugim roku trwania projektu jego zespół przeprowadził w Berlinie drugą turę rozmów przy okrągłym stole i sesji plenarnych, których gospodarzem byli partnerzy projektu: Europejskie Towarzystwo Leczenia Urazów i Chirurgii Urazowej (European Society for Trauma and Emergency Surgery) z Austrii oraz firma ASTRIAL z Niemiec. Spotkania odbyły się w dniach 25–27 października 2022 roku podczas Niemieckiego Kongresu Ortopedów i Traumatologów, DKOU 2022. Jak można dowiedzieć się z komunikatu prasowego zamieszczonego na stronie internetowej projektu, partnerzy projektu NIGHTINGALE, a także jego rada doradcza i eksperci zewnętrzni spotkali się, by porozmawiać o wsparciu na rzecz „rozwoju technologii, podzielić się aktualnymi informacjami o statusie projektu, a także by omówić kolejne kroki w kontekście nadchodzących testów i ćwiczeń weryfikacyjnych”.Na czym dokładnie polega technologia opracowana przez twórców projektu NIGHTINGALE? Zespół projektu opracowuje zintegrowany zestaw innowacyjnych narzędzi na potrzeby medycznych zespołów szybkiego reagowania w przypadku poważnych sytuacji kryzysowych. Z jednej strony mają one zapewnić sprawniejsze niesienie pomocy ofiarom, a z drugiej zwiększyć świadomość sytuacyjną służb, usprawniać współpracę między zespołami i pomagać w koordynowaniu ich działań.

Badacze pracują nad całą serią różnorodnych narzędzi i usług. Urządzenia służące do triażu i badania funkcji życiowych oraz aplikacje mobilne pomogą w identyfikowaniu ofiar i informowaniu o statusie pacjenta na podstawie przeprowadzonej procedury triażu. Inteligentne systemy poprawią świadomość sytuacyjną zespołów ratunkowych oraz ich zdolności operacyjne dzięki dostarczaniu szybkich informacji na temat miejsca zdarzenia. Z kolei interoperacyjność i usługi łączenia danych pozwolą na wczesne wysyłanie powiadomień o zagrożeniu i przekazywanie bieżących zaleceń ofiarom i ogółowi społeczeństwa. Wreszcie zintegrowane systemy, które tworzą wspólny obraz działań operacyjnych, umożliwią współpracę i usprawnią koordynację działań poszczególnych służb ratunkowych.

„Można powiedzieć, że tworzymy innowacyjny zestaw narzędzi technologicznych na potrzeby medycznych zespołów szybkiego reagowania, aby usprawnić współczesne procedury ratownictwa medycznego i triażu zanim pacjent trafi do szpitala”, mówi w tym samym w komunikacie prasowym dr Dimitra Dionysiou, koordynatorka projektu NIGHTINGALE z ramienia Instytutu Komunikacji i Systemów Komputerowych (ICCS) w Grecji. „Rozwiązanie opracowane w ramach projektu NIGHTINGALE zapewnia służbom ratunkowym dostęp do innowacyjnych, przystępnych cenowo i dostosowanych do potrzeb narzędzi i usług uzupełniających ich zasoby operacyjne”.

Technologie, których dostarcza projekt NIGHTINGALE (Novel InteGrated toolkit for enhanced pre-Hospital life support and Triage IN challenGing And Large Emergencies) zostaną dokładnie przetestowane, ocenione i zweryfikowane przez różne służby medyczne i niemedyczne. Użytkownicy końcowi również przejdą solidne szkolenie, aby zapoznać się z komponentami zestawu narzędzi i jego możliwościami. Projekt zakończy się we wrześniu 2024 roku.

Więcej informacji:

strona projektu NIGHTINGALE


data ostatniej modyfikacji: 2022-11-18 19:30:01
Komentarze
Polityka Prywatności