Lepsza ocena potrzeb starszych pacjentów umożliwi skuteczniejsze leczenie nowotworów

Dokładniejsza ocena potrzeb starszych pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe może prowadzić do usprawnienia procesu podejmowania decyzji dotyczących leczenia onkologicznego i zabiegów, które będą uwzględniać także cele i priorytety pacjenta.

Jak odpowiednio zadbać o coraz szybciej starzejące się społeczeństwo? Stale rosnąca liczba osób starszych sprawia, że konieczne jest dostosowanie systemów opieki zdrowotnej tak, by mogły poradzić sobie z nowymi wyzwaniami. Jednym z nich jest problem chorób współistniejących występujących u pacjentów w podeszłym wieku. Obecnie stosowane modele opieki okazują się niezadowalające ze względu na wysokie koszty, powolny czas reakcji oraz sposoby postępowania, które nie są przystosowane do pacjentów cierpiących na wiele chorób przewlekłych.

Aby rozwiązać te problemy, zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu GERONTE zamierza usprawnić, a jednocześnie uprościć proces opieki nad pacjentami cierpiącymi na nowotwory i inne choroby dzięki szeregowi innowacyjnych rozwiązań. Wyniki przeprowadzonych w ramach projektu badań dotyczących oceny potrzeb starszych pacjentów z chorobami nowotworowymi ukazały się niedawno na łamach czasopisma naukowego „Journal of Geriatric Oncology”. Po przeprowadzeniu systematycznej analizy zgromadzonych danych autorzy zasugerowali, że bardziej intensywna i pogłębiona ocena może poprawić plany leczenia, a dodatkowo może przełożyć się na działania, których skutkiem będzie poprawa komunikacji na temat planowania opieki.

Leczenie nowotworów u pacjentów w podeszłym wieku może prowadzić do dodatkowych zagrożeń i nieść za sobą potencjalnie poważne skutki uboczne. „Ze względu na to, że pacjenci w podeszłym wieku mogą się od siebie znacząco różnić pomimo braku różnicy w latach, konieczna jest ocena zdrowia i sprawności każdego pacjenta przed podjęciem leczenia choroby nowotworowej”, wyjaśnia współautorka badania, dr Siri Rostoft ze Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo, której wypowiedź została przytoczona w informacji prasowej opublikowanej na stronie internetowej uczelni.W ramach badania uczeni dokonali także analizy wpływu różnych rodzajów ocen i podkreślili, jak ważne jest stwierdzenie i wykrycie wszelkich zaburzeń poznawczych. „Badania seniorów zapoczątkowały dużą liczbę debat i dyskusji na temat celów leczenia oraz konieczności usprawnienia komunikacji”, zauważają autorzy w opracowaniu wyników badań. Dzięki temu plan leczenia może uwzględniać kwestie takie jak indywidualny poziom funkcjonowania, funkcje poznawcze, emocje czy sieć społeczną.

W ramach planowania leczenia należy także uwzględnić szereg innych kwestii i zagadnień. „Czy pacjent przede wszystkim chce uniknąć skutków ubocznych, czy raczej chce złagodzić objawy powodowane przez guza? Należy też zapytać, czy pacjent oczekuje leczenia przedłużającego życie za wszelką cenę, czy ważniejsza jest raczej możliwość bezproblemowego funkcjonowania w codziennym życiu?”, dodaje dr Rostoft. Jak czytamy w podsumowaniu badania opracowanym przez autorów, „badanie seniorów może przełożyć się na ograniczenie występowania powikłań i toksyczności, przekłada się na zwiększenie prawdopodobieństwa zakończenia leczenia i prowadzi do lepszego funkcjonowania, a jednocześnie przyczynia się do poprawy jakości życia”.

Jednym z długoterminowych celów projektu GERONTE (Streamlined Geriatric and Oncological evaluation based on IC Technology for holistic patient-oriented healthcare management for older multimorbid patients) jest poprawa jakości życia pacjentów cierpiących na wiele chorób przy jednoczesnym obniżeniu kosztów opieki i udoskonaleniu procesów decyzyjnych. Zaplanowany na pięć lat projekt dobiegnie końca w 2026 roku.

Więcej informacji:

strona projektu GERONTE


data ostatniej modyfikacji: 2022-11-26 17:15:01
Komentarze
Polityka Prywatności