Dlaczego dziennikarze naukowi powinni „opowiadać historię”, a nie tylko przedstawiać dane: CORDIS uczestniczy w 11. Światowej Konferencji Dziennikarzy Naukowych 2019

Carlos Moedas, europejski komisarz ds. badań, nauki i innowacji, otworzył 1 lipca 2019 r. w Lozannie 11. Światową Konferencję Dziennikarzy Naukowych (World Conference of Science Journalists, WCSJ). Ponieważ jego ojciec był dziennikarzem w targanej niepokojami społecznymi Portugalii, rozpoczął swoje pasjonujące i inspirujące przemówienie od refleksji na temat tego, dlaczego dziennikarze muszą „opowiadać historię”.

Odnosząc się do swojego dzieciństwa, komisarz Moedas wspominał, jak jego ojciec był dziennikarzem w Portugalii w burzliwych latach siedemdziesiątych. Pewnego dnia wrócił do domu i wyjawił matce, że ma trafić do więzienia. Poprosił żonę, by w razie gdyby coś mu się stało, przekazała dzieciom, by „opowiedzieć historię”. Komisarz Moedas podkreślił: „Jako dziennikarze naukowi musimy opowiadać ludziom historię nauki.

Dane to za mało, trzeba opowiedzieć historię”. Zwracając uwagę na fakt, że kiedy przestajemy opowiadać historię, nasza tożsamość zanika, komisarz szczególnie podkreślił rolę emocji jako najważniejszego elementu przekazu. Poza tym dziennikarze konkurują z całą rzeszą ludzi zajmujących się opowiadaniem historii, dlatego muszą być jeszcze lepsi niż ci, którzy pracowali z jego ojcem.

Tysiące historii do opowiedzenia: „Horyzont 2020” ustępuje miejsca nowemu programowi „Horyzont Europa”

Komisja Europejska była jednym ze sponsorów WCSJ i rzecz jasna odpowiada za realizację programu „Horyzont 2020”, który wkrótce zostanie zastąpiony przez program „Horyzont Europa”. Ten ambitny program badań i innowacji, którego wartość sięgnie 100 miliardów euro, da naukowcom i małym przedsiębiorstwom szansę na udane rozpoczęcie badań i osiągnięcie punktu oddziaływania, który nie byłby możliwy bez tych środków.

W pracach nad nowym funduszem Komisja oparła się na wnioskach z programu „Horyzont 2020”. Na konferencji prasowej dyrektor generalny ds. badań i innowacji Jean-Eric Paquet przedstawił przyszłe wyzwania stojące przed europejskimi badaniami naukowymi, a także informacje na temat nowego programu „Horyzont Europa”. Przed zamknięciem obecnego programu ramowego, jak ujawnił Paquet, w budżecie na badania naukowe programu „Horyzont 2020” pozostaje jeszcze 11 mld EUR.

Wyzwania związane z nową rewolucją naukową

Wyzwania społeczne, jakim będzie musiał stawić czoła program „Horyzont Europa”, dotyczą obniżenia emisji dwutlenku węgla w atmosferze, jak najlepszego wykorzystania zasobów w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa o coraz większej skali i różnorodności. Dyrektor Paquet przewiduje, że następna rewolucja naukowa będzie miała miejsce w dziedzinie sztucznej inteligencji i cyfryzacji.

Ponadto dodał, że program „Horyzont Europa” będzie realizowany do 2027 r., a jego budżet wyniesie 100 mld EUR, aby „wykorzystać sumę różnorodności europejskich badań i wytworzyć masę krytyczną potrzebną do zwiększenia oddziaływania projektów”. Badania będą miały ponadto bardziej stosowany charakter, co stanowi istotną zmianę w stosunku do programu „Horyzont 2020”. Pięć klastrów tworzących filar dotyczący globalnych wyzwań i konkurencyjności przemysłowej – „Zdrowie”, „Społeczeństwo sprzyjające integracji i bezpieczeństwu”, „Technologie cyfrowe i przemysłowe”, „Klimat, energia i mobilność” oraz „Żywność i zasoby naturalne” – otrzyma łącznie 50,5 mld EUR i będzie miało zdecydowanie przekrojowy charakter, co pozwoli na realizację multidyscyplinarnych badań.

Zaplanowano dofinansowanie 20 000 projektów, co oznacza, że dziennikarze będą mieli ogromną ilość materiałów do przekazania opinii publicznej i decydentom politycznym. Dzięki dokładnym i sprawdzonym danym Komisja i Parlament Europejski będą mogły wspólnie ulepszać instrumenty polityczne. Jak powiedział komisarz Moedas: „Dobre historie naukowe są niezbędne dla funkcjonowania demokracji”.


data ostatniej modyfikacji: 2019-09-21 17:15:03
Komentarze
Polityka Prywatności