Dzięki chińsko-unijnej współpracy powstaje czwarty ośrodek w ramach międzynarodowego programu UrbanByNature

Wymiana wiedzy i praktyk uznawana jest obecnie za skuteczny sposób na inicjowanie zmian, szczególnie jeśli chodzi o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Pewien międzynarodowy program wnosi własny cenny wkład w te działania, wspierając władze lokalne i specjalistów zajmujących się miejską przyrodą w dążeniach do utworzenia odpornych i zrównoważonych miast.

Finansowany w ramach Horyzont 2020 program UrbanByNature czerpie z wiedzy specjalistycznej ponad 60 partnerów zaangażowanych w projekty CONNECTING Nature i CLEVER Cities. Jak zaprezentowano na stronie CONNECTING Nature, regionalne ośrodki powstały już w Brazylii, Korei i na Kaukazie. Działania te realizowane były w ramach pierwszej fazy UrbanByNature. Zapoczątkowany w 2019 roku program skupia się na budowaniu współpracy pomiędzy społecznościami wykorzystującymi rozwiązania oparte na zasobach przyrody oraz angażowaniu władz lokalnych i powiązanych zainteresowanych stron.W nawiązaniu do pierwszej fazy programu, w ramach współpracy pomiędzy Unią Europejską a Chinami, powstał niedawno czwarty ośrodek. Jego otwarcie odbyło się przy okazji 4. Międzynarodowego Forum Wysokiego Szczebla dotyczącego Zrównoważonego Rozwoju Miast, które zorganizowano w chińskim mieście Chengdu w dniach 16–17 listopada 2020 roku. Przygotowaniem dedykowanego wydarzenia zajęła się organizacja ICLEI – Local Governments for Sustainability będąca partnerem w projekcie CONNECTING Nature i CLEVER Cities. ICLEI zrzesza ponad 1 750 samorządów lokalnych i regionalnych, które są oddane idei zrównoważonego rozwoju miast.

Odnosząc się do nowo powstałego ośrodka, autorzy komunikatu prasowego opublikowanego na stronie ICLEI podkreślają, że chińsko-unijna współpraca „zaowocuje inicjatywami realizowanymi wspólnie przez chińskie organizacje i zespoły unijnych projektów, w które zaangażuje się wiele zainteresowanych stron”. Kilka chińskich miast już wyraziło swoją chęć dołączenia do UrbanByNature. „W ramach programu w Chinach wdrożone zastaną rozwiązania oparte na zasobach przyrody jako nowe podejście do zrównoważonego rozwoju miast. Ponadto nawiązana zostanie współpraca między miastami europejskimi a chińskimi dotycząca innowacji i wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie, która odbywać się będzie za pośrednictwem interaktywnych dyskusji na temat kształtowania ustawodawstwa i wymiany dobrych praktyk”, czytamy w komunikacie.

Wypowiadając się na temat kształtowania polityki, Holger Robrecht, zastępca dyrektora regionalnego ds. zrównoważonych zasobów, klimatu i odporności w ICLEI Europe, nawiązał także do wpływu pandemii COVID-19. Robrecht, cytowany w artykule opublikowanym na łamach czasopisma „Innovators”, stwierdza: „Miasta i miasteczka na całym świecie dotkliwie odczuły pandemię COVID-19, co jeszcze bardziej uwidoczniło skalę powiązań pomiędzy zdrowiem ludzi a zdrowiem naszej planety. Tworząc przestrzeń do głębokiej refleksji na temat relacji człowieka ze środowiskiem oraz wymiany rozwiązań mających na celu rewitalizację przyrody przy jednoczesnym rozwiązywaniu najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzą się dziś miasta, program UrbanByNature wspierać będzie współpracę pomiędzy chińskimi a europejskimi urbanistami, która zaowocuje powstaniem przestrzeni, gdzie natura odgrywa kluczową rolę w dobrostanie ludzi”. Shu Zhu, dyrektor regionalny w ICLEI East Asia, dodatkowo podkreślił konieczność integracji przyrody w nasze życie codzienne. „Sekretariat ICLEI East Asia pomaga w wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy Chinami a Europą za pośrednictwem projektu UrbanByNature, co ma na celu popularyzację stosowania rozwiązań opartych na zasobach przyrody w rozwoju miast”, powiedział Zhu.Organizatorem koordynowanego przez ICLEI projektu UrbanByNature jest inicjatywa CitiesWithNature. Jego koncepcja wpisuje się w podejście Nature Pathway opierające się na 27 wskazówkach, które pomagają miastom w formułowaniu planów rozwoju uwzględniających miejską przyrodę i osiągnięciu celów CitiesWithNature. Na dedykowanej stronie internetowej opisano działania realizowane w ramach obu projektów: „Projekt Connecting Nature skupia się na wykorzystywaniu rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu ochrony wód i budowania odporności miast. Z kolei celem projektu CLEVER Cities jest inkluzywna regeneracja miast, wzmacnianie spójności społecznej i zwiększanie możliwości gospodarczych”. Realizacja projektu CONNECTING Nature (COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance) potrwa do końca maja 2022 roku. Z kolei realizacja projektu CLEVER Cities (CLEVER Cities - Co-designing Locally tailored Ecological solutions for Value added, socially inclusivE Regeneration in Cities) zakończy się w maju 2023 roku.

Więcej informacji:

strona projektu CONNECTING Nature

strona projektu CLEVER Cities


data ostatniej modyfikacji: 2020-12-31 17:15:01
Komentarze
Polityka Prywatności