Finansowane przez UE badania naukowe pomagają zbudować pomyślną przyszłość regionu Morza Czarnego

Nowa broszura informacyjna CORDIS przybliża kulisy skoordynowanych, transgranicznych badań i innowacji, które wytyczają drogę regionu Morza Czarnego ku zdrowej, odpornej i produktywnej przyszłości.


data ostatniej modyfikacji: 2023-05-06 23:15:01
Komentarze
Polityka Prywatności