Jak poprawić usługi i bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę

W ramach pewnej unijnej inicjatywy wykorzystano systemy satelitarne i obserwacje Ziemi do prognozowania jakości i ilości wody. Pomoże to w ograniczeniu kosztów i ochronie środowiska.

Technologie kosmiczne znajdują zastosowanie w różnych sektorach, pomagając w rozwiązaniu współczesnych problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Do zastosowań tych należą: komunikacja (telefony komórkowe, telewizja satelitarna, dostęp do internetu na obszarach oddalonych), transport (systemy nawigacyjne), planowanie przestrzenne i regionalne, rolnictwo (rolnictwo precyzyjne), monitorowanie klęsk żywiołowych oraz monitorowanie środowiska naturalnego (roślinność, warstwa ozonowa, prądy morskie).

Zarządzanie zasobami wodnymi jest jednym z obszarów w których technologie te są wykorzystywane coraz powszechniej. W finansowanym przez UE projekcie SPACE-O wykorzystano dane satelitarne i szczegółowe modelowanie do poprawy jakości wody pitnej. W specjalnym raporcie ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej EURACTIV podsumowano różne aspekty tego projektu.

W artykule na stronie EURACTIV koordynator projektu SPACE-O Apostolos Tzimas mówi: „Dzięki usługom prognozowania jakości wody jakie SPACE-O świadczy operacyjnie podmioty zarządzające zbiornikami wodnymi mogą przynajmniej złagodzić skutki zakwitów glonów wdrażając predykcyjne zarządzanie wodą jak na przykład mieszanie wody lub uzdatnianie wody w jeziorach”. Takie zakwity – będące nadmiernym wzrostem glonów – mogą powodować powstawanie niebezpiecznych toksyn w wodzie słodkiej lub morskiej i szkodzić środowisku oraz lokalnej gospodarce.

W tym samym artykule czytamy: „Przytaczając praktyczne przykłady, Tzimas powiedział, że w przypadku szkodliwych zakwitów glonów w jeziorze, przedsiębiorstwa wodociągowe mogą być zmuszone do odcięcia dostaw wody”. Taka jednodniowa przerwa w mieście liczącym 100 000 mieszkańców „może kosztować konsumentów ponad 300 000 euro. Kwota ta nie obejmuje kosztów w gospodarce wodnej wynikających ze zmniejszenia sprzedaży oraz utraty reputacji, nie wspominając już o możliwych kosztach ponoszonych przez turystykę, rybołówstwo, akwakulturę, a także dotyczących utraty wartości nieruchomości, inwentarza żywego i zdrowia publicznego”. Dzięki funkcji predykcyjnego zarządzania i optymalizacji procesów SPACE-O można zmniejszyć zużycie środków chemicznych, co „ma pozytywny wpływ na środowisko, jak również pozwala na zmniejszenie kosztów operacyjnych w przemyśle”.

Zaawansowane technologie

Na stronie internetowej projektu podsumowano opracowane w jego ramach rozwiązania: „SPACE-O łączy najnowocześniejsze obserwacje Ziemi i monitoring in situ z zaawansowanymi modelami hydrologicznymi modelami jakości wody i narzędziami ICT tworząc skuteczny system wspomagania decyzji”. Jak czytamy ma to umożliwić „krótko- i średnioterminowe prognozowanie przepływów i jakości wody w zbiornikach w czasie rzeczywistym a dane te posłużą do optymalizacji pracy stacji uzdatniania wody oraz stworzenia kompletnej linii serwisowej od obserwacji Ziemi po sektor gospodarki wodnej”.

Oprócz modeli mających istotne znaczenie dla monitoringu ekologicznego w ramach projektu SPACE-O (Space Assisted Water Quality Forecasting Platform for Optimized Decision Making in Water Supply Services) opracowano i przetestowano inne produkty i zmienne. Są one oparte na obserwacjach Ziemi i mają na celu stworzenie systemu informacji o wodzie. Jak podano w serwisie CORDIS należy do nich „raportowanie jakości wody (np. wskaźnik stanu troficznego) i modelowanie hydrologiczne (np. pokrywa śnieżna)”. Inne narzędzia SPACE-O wykorzystujące zdjęcia satelitarne z unijnego programu obserwacji Ziemi Copernicus które mogłyby być przydatne dla przedsiębiorstw komunalnych to między innymi system wczesnego ostrzegania optymalizacja stacji uzdatniania wody ocena ryzyka oraz platforma z zakresu nauki obywatelskiej poświęcona zarządzaniu i analizie lokalnych zagadnień związanych z wodą.

Partnerzy projektu zastosowali nowe produkty i usługi SPACE-O w oczyszczalniach ścieków i zbiornikach dwóch zakładów energetycznych na Krecie i Sardynii. Naukowe studia przypadku dotyczyły szwedzkiej rzeki Umeälven i włoskiego jeziora Garda.

Więcej informacji:
strona projektu SPACE-O

data ostatniej modyfikacji: 2019-02-16 17:15:01
Komentarze
Polityka Prywatności