Wykorzystanie ultradźwięków do produkcji zdrowszych soków i smoothie o dłuższym okresie przydatności do spożycia

Wspierani przez UE specjaliści ds. żywności wykorzystują technologię ultradźwięków do produkcji soków owocowych i smoothie, które są bardziej odżywcze i mają dłuższy okres przydatności do spożycia.

Utrzymanie właściwego odżywienia organizmu i dobrego stanu zdrowia staje się coraz ważniejszą kwestią dla współczesnych konsumentów, którzy oczekują, że kupowana przez nich żywność i napoje będą świeże, bezpieczne i zdrowe. Jednakże konwencjonalne metody stosowane do konserwacji żywności mogą obniżać jej wartość odżywczą. Pragnąć rozwiązać ten problem, specjaliści ds. żywności wykorzystują inną alternatywę: technologię ultradźwiękową.

„Najpopularniejszą techniką konserwacji żywności jest pasteryzacja, która, mimo swojej skuteczności, wykorzystuje wysokie temperatury, co wpływa na jakość produktów”, stwierdza dr Adilia Lemos z Uniwersytetu Abertay w artykule zamieszczonym na stronie internetowej „The Scotsman”. „Technologia ultradźwiękowa, z kolei, nie wiąże się z wykorzystaniem wysokich temperatur”, wyjaśnia. „W tym przypadku może to oznaczać, że jesteśmy w stanie produkować zdrowsze soki owocowe i smoothie”.Uniwersytet Abertay jest partnerem finansowanego ze środków UE projektu SHEALTHY, którego celem jest produkcja przetworzonych w minimalnym stopniu owoców, warzyw, soków owocowych i smoothie, które są bezpieczniejsze i mają wyższą wartość odżywczą. W ramach programu SHEALTHY uniwersytet zakupił najnowocześniejsze urządzenie ultradźwiękowe, które pomoże w poprawie jakości i wydłuży okres przydatności do spożycia soków owocowych i smoothie.

„Urządzenie ultradźwiękowe zostało wyprodukowane przez firmę Hielscher, jednego ze światowych liderów w tej dziedzinie. Bardzo cieszymy się, że będzie ono dostępne na naszym kampusie”, mówi dr Lemos, opisując urządzenie jako „bardzo wydajne”. Jak czytamy w artykule, w Szkocji nie ma drugiego tego typu urządzenia. Urządzenie ultradźwiękowe umożliwia również ekstrakcję bioaktywnych związków ze skórki pomarańczy, wytłoków z jabłek itp., pomagając w ten sposób ograniczyć ilość odpadów żywnościowych i umożliwić ich ponowne wykorzystanie. „Urządzenie jest bardzo wydajne, mamy więc nadzieję, że wyniki naszych badań w znacznym stopniu pozytywnie wpłyną na kupujących w najbliższej przyszłości”, komentuje dr Lemos.

Prace w ramach projektu SHEALTHY skupiają się na ocenie i rozwoju technologii nietermicznych z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Wysoki koszt tak skomplikowanych technologii przetwarzania zazwyczaj sprawia, że są one poza zasięgiem mniejszych firm. Obecnie wdrożenie tych technologii umożliwia mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom projekt SHEALTHY. Pozwoli im to na zwiększenie swojej konkurencyjności i rozwijanie nowych, opartych na współpracy modeli biznesowych. Jak twierdzi dr Lemos: „Zaangażowanie Uniwersytetu Abertay w ten międzynarodowy projekt dowodzi jakości prac i badań prowadzonych przez naszych specjalistów ds. żywności oraz naszego wkładu w przemysł. Wierzymy, że może on mieć rzeczywisty wpływ na jakość spożywanej przez nas żywności

Projekt SHEALTHY (Non-Thermal physical technologies to preserve fresh and minimally processed fruit and vegetables), prowadzony przez firmę Enco zajmującą się doradztwem ds. innowacji i badań naukowych, zrzesza 21 partnerów z całej Europy. Realizacja tego czteroletniego projektu zakończy się w kwietniu 2023 roku.

Więcej informacji:

strona projektu SHEALTHY


data ostatniej modyfikacji: 2021-01-26 17:15:02
Komentarze
Polityka Prywatności