Jak pomóc miastom w zmianie tradycyjnego modelu infrastruktury wodnej

Jeden z projektów dofinansowanych przez Unię Europejską pokazuje skuteczność systemowego, obejmującego zasięgiem całe miasto planowania rozwiązań opartych na przyrodzie na potrzeby miejskich systemów oczyszczania, przechowywania i ponownego wykorzystania wody.


data ostatniej modyfikacji: 2023-04-26 19:30:01
Komentarze
Polityka Prywatności