Urządzenia biomedyczne open-source przyczyniają się do zrewolucjonizowania przemysłu medycznego

Podejście oparte na otwartym oprogramowaniu (open source) i współpracy przy projektowaniu wyrobów medycznych pomoże uwzględnić w tym procesie potrzeby pacjentów i opinie obywateli. Wymiana informacji i oceny peer-to-peer w całym procesie opracowywania produktów sprawią, że proces projektowania inżynieryjnego będzie bardziej zrównoważony, zasobooszczędny i bezpieczny.

Projekt UBORA skupia europejskie i afrykańskie uczelnie oraz powiązane z nimi ośrodki technologiczne, laboratoria i inkubatory prototypów biomedycznych, a także krajowych i międzynarodowych decydentów politycznych i zainteresowane strony. W oparciu o serię letnich szkół i konkursów partnerzy konsorcjum już w pierwszym roku projektu przeprowadzili szeroko zakrojone prace nad koncepcją, rozwojem i walidacją e-infrastruktury UBORA. W języku suahili słowo „ubora” oznacza doskonałość.

Platforma umożliwia wspólne projektowanie urządzeń biomedycznych oraz dzielenie się opracowanymi projektami w oparciu o schematy open source. UBORA łączy filozofię otwartego projektowania z wysokimi kompetencjami europejskimi w zakresie kontroli jakości i zapewnienia bezpieczeństwa, aby poprawić jakość opieki zdrowotnej i możliwości zrównoważonego rozwoju. Prace doprowadziły do powstania swego rodzaju Wikipedii wyrobów medycznych, wraz z klasyfikacją wyrobów i identyfikacją horyzontalnych standardów, jak również planami, dokumentacją i danymi dotyczącymi wydajności. Wspólnie opracowano kilka urządzeń służących do testowania, ulepszania i walidacji e-infrastruktury. Dokonano tego na podstawie systematycznej identyfikacji i selekcji niezaspokojonych potrzeb medycznych.

W ramach projektu udało się również stworzyć stale powiększającą się społeczność inżynierów biomedyków. Przeprowadzone prace potwierdzają, że podejście open source może skierować przemysł medyczny w stronę sprawiedliwej opieki zdrowotnej wspieranej przez światowej klasy technologię.

Dzięki e-infrastrukturze UBORA środowisko biomedyczne może generować i udostępniać otwarte dane i projekty urządzeń biomedycznych, wraz z procedurami niezbędnymi do kontroli jakości oraz oceny wydajności i bezpieczeństwa. Prawidłowo wdrożone – w oparciu o kontrole prowadzone przez autoryzowane jednostki notyfikowane – te wyroby medyczne mogą być bezpiecznie stosowane w szpitalach i u pacjentów.

Przykładem urządzenia biomedycznego open source opracowanego w ramach e-infrastruktury UBORA jest przenośny podgrzewacz dla noworodków. Innym przykładem może być ekonomiczny i ekologiczny odciągacz pokarmu, który posiada system schładzania i przechowywania mleka matki.

Realizowany projekt, jak tłumaczy jego koordynator prof. Arti Ahluwalia, „umożliwi zrewolucjonizowanie inżynierii biomedycznej w kierunku demokratyzacji technologii medycznej”. Zmienia on obecny paradygmat, w którym pacjenci, lekarze i inżynierowie nie mają innego wyboru, jak tylko zaakceptować technologie medyczne bez możliwości wypowiedzenia się w kwestii jej projektu, rozwoju czy użyteczności.

Projekt UBORA (Euro-African Open Biomedical Engineering e-Platform for Innovation through Education) ma na celu zrewolucjonizowanie edukacji w dziedzinie inżynierii biomedycznej oraz wygenerowanie nowych treści koncentrujących się na podejściu do projektowania opartym na otwartym oprogramowaniu i współpracy. Jest to możliwe dzięki e-infrastrukturze, jak również rozwojowi międzynarodowych konkursów i szkół projektowania.

Międzynarodowe konkursy i szkoły projektowania koncentrują się na globalnych problemach zdrowotnych i są zorientowane na trwałe gromadzenie, szkolenie i rozwijanie społeczności UBORA. Projekt opiera się na założeniu, że droga ku powszechnej i sprawiedliwej opiece zdrowotnej może stać się łatwiejsza za sprawą opracowania innowacyjnych metodologii na rzecz tworzenia bezpiecznych urządzeń medycznych, które będą w stanie rozwiązać globalne problemy zdrowotne.

Więcej informacji:
strona internetowa projektu UBORA

data ostatniej modyfikacji: 2018-05-02 17:15:02
Komentarze


Polityka Prywatności