Ręczne urządzenie do błyskawicznego testowania jakości żywności

Urządzenie wykonujące badania mikrobiologiczne pozwoli na przyspieszenie pomiarów skażeń surowego mięsa, co umożliwi zmniejszenie kosztów oraz redukcję ilości odpadów spożywczych.

Choroby przenoszone drogą pokarmową stanowią jeden z najistotniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego na całym świecie. Szacuje się, że każdego roku około 1 na 10 osób, czyli około 600 milionów ludzi, choruje po spożyciu skażonej żywności, a według danych Światowej Organizacji Zdrowia dla 420 000 osób taka choroba kończy się zgonem. Aby pomóc w rozwiązaniu kwestii bezpieczeństwa żywności, w ramach finansowanego przez UE projektu FRESHDETECT opracowywane jest przenośne urządzenie pozwalające na określenie jakości mikrobiologicznej produktów mięsnych.

Według broszury opisującej produkt, udostępnionej na stronie internetowej projektu, urządzenie jest w stanie określić „ogólną liczbę drobnoustrojów (TVC) w surowym mięsie bez konieczności pobierania próbek oraz bez inkubacji”. Urządzenie wykorzystuje proces spektroskopii fluorescencyjnej, w ramach którego na powierzchnię mięsa kierowane jest intensywne niebieskie światło, a następnie dokonywany jest pomiar charakterystycznych sygnatur fluorescencyjnych oraz flory bakteryjnej. „W następnej kolejności przy pomocy sprawdzonych algorytmów analitycznych obliczana jest ogólna liczba drobnoustrojów w celu ustalenia jakości mikrobiologicznej produktu. Pomiary są przeprowadzane w sposób bezinwazyjny i zajmują zaledwie kilka sekund. Wyniki są wyświetlane bezpośrednio na urządzeniu natychmiast po wykonaniu pomiaru”.

Pamięć urządzenia może przechowywać wyniki nawet do 2 000 pomiarów, które mogą być również przesyłane do komputera przy pomocy kabla podłączonego do portu USB. Jak wynika z broszury produktu: „Potencjalne obszary zastosowań obejmują przeprowadzanie szybkich badań w celu wewnętrznej kontroli mięsa w całym łańcuchu obróbki i przetwarzania, a także natychmiastową kontrolę jakości w obszarach odbioru i wysyłki”.

Nowy wymiar

W artykule informacyjnym zamieszczonym na portalu internetowym „FoodNavigator” Oliver Dietrich, dyrektor zarządzający przedsiębiorstwem FreshDetect GmbH koordynującym projekt, stwierdził, że nowy i innowacyjny produkt „otwiera nowy wymiar bezpieczeństwa żywności”. Według serwisu CORDIS „urządzenie umożliwia przeprowadzanie bezinwazyjnych badań mikrobiologicznych bez konieczności zwiększania kosztów operacyjnych bądź kosztów utrzymania”. Docelowymi użytkownikami urządzenia są rzeźnie, zakłady rozbioru mięsa, zakłady przetwórstwa mięsnego, detaliści, hurtownicy i rzeźnicy. Według serwisu CORDIS celem projektu jest „doprowadzenie istniejącego prototypu urządzenia na 7. poziomie gotowości technologicznej do odniesienia sukcesu na rynku poprzez jego komercjalizację wśród tych odbiorców”.

We wspomnianym artykule Oliver Dietrich wspomina, że: „Zastosowania urządzenia FreshDetect będą sukcesywnie rozszerzane na inne produkty żywnościowe, takie jak ryby, produkty mleczne, owoce i warzywa. Zamierzamy skupiać się nie tylko na skażeniu bakteryjnym, ale także na wykrywaniu pestycydów, herbicydów, pochodzenia, wieku (stopnia dojrzałości) i innych czynników”.

Trwający projekt FRESHDETECT (FRESHDETECT – food safety – fast and reliable) zajmuje się również odpadami żywnościowymi, które stanowią źródło około 8 % wszystkich emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez działalność człowieka. Według Komisji Europejskiej każdego roku w Unii Europejskiej wytwarzane jest około 88 milionów ton odpadów żywnościowych, a związane z tym koszty szacowane są na 143 miliardy EUR. Serwis CORDIS podkreśla, że „technologia zastosowana w rozwiązaniu FreshDetect oferuje niezrównane możliwości kontroli procesu przetwórczego, umożliwiając optymalizację produkcji żywności, a także minimalizację strat i odpadów”.

Na stronie internetowej projektu można znaleźć informację, że pomimo tego, że urządzenie trafiło na rynek latem 2017 roku, „testy urządzenia przeprowadzane we współpracy z firmami z branży mięsnej skupiającymi się na zapewnieniu najwyższej jakości produktów rozpoczęły się już w 2016 roku”. W informacji opublikowanej na swojej stronie internetowej autorzy projektu dodają także: „Obecnie oferujemy oprogramowanie i zbiory danych dla różnych rodzajów mięsa. Rozwijamy także inne zbiory danych wykorzystywane do badania ogólnej liczby drobnoustrojów w innych produktach. Pracujemy również nad rozwojem technologii badania TVC przez przezroczyste opakowania w przypadku produktów pakowanych próżniowo oraz w atmosferze modyfikowanej”.

Więcej informacji:
strona projektu FRESHDETECT

data ostatniej modyfikacji: 2018-12-06 17:15:01
Komentarze


Polityka Prywatności