Nauki społeczne

Obserwcja Ziemi dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu open source

Satelity do obserwacji Ziemi (EO) dostarczają ogromnych i ciągle rosnących ilości danych z teledetekcji, ale brak jest standardowych narzędzi do ekstrakcji i analizowania tych przydatnych informacji. W ramach unijnego projektu opracowano oprogramowanie open-source, aby wypełnić tę lukę.

Brak powszechnie stosowanych narzędzi komputerowych do skutecznej ekstrakcji i analizy informacji pochodzących z EO powoduje, że na rynku zaczynają pojawiać się gotowe rozwiązania. Wiele organizacji zajmujących się teledetekcją tworzy też własne narzędzia, nie dzieląc się nimi z szerszą społecznością.

Celem finansowanego ze środków UE projektu TOLOMEO (Tools for open multi-risk assessment using Earth observation data) było wspieranie międzynarodowej współpracy na rzecz stworzenia bezpłatnego oprogramowania (open source). Partnerzy z Europy i Ameryki Południowej połączyli siły, aby stworzyć rozwiązania do analizy i oceny wielu zagrożeń.

Skupiając się na solidności, łatwości stosowania i dostosowalności, zespół TOLOMEO opracował techniki mapowania osiedli ludzkich. Współcześnie większość ludności mieszka na obszarach miejskich, przez co zjawiska w rodzaju klęsk żywiołowych czy katastrof będących wynikiem działalności człowieka stanowią coraz poważniejsze zagrożenie dla miast.

W oparciu o informacje o obszarach miejskich i ich cechach szczególnych, uczeni opracowali narzędzia do oceny narażenia ludności na zagrożenia związane z wylesieniem, trzęsieniami ziemi i powodziami oraz na wiele innych zagrożeń. Na dalszym etapie zgromadzono próbne dane, aby przetestować opracowane narzędzia.

Prace badawcze w ramach projektu TOLOMEO zostały już zakończone, a ostateczną wersję narzędzi udostępniono ogółowi społeczeństwa. Zdefiniowano też wskazówki techniczne i łańcuchy połączeń dla elementów oprogramowania, aby stworzyć całościowy pakiet.

Osiągnięcia te były możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy z zakresu tworzenia oprogramowania, jaką dysponuje każdy z partnerów TOLOMEO. W szczególności szeroko zakrojona wymiana pracowników pozwoliła na uzyskanie informacji zwrotnych potrzebnych do udoskonalenia narzędzi.

Rozwiązania opracowane w projekcie TOLOMEO powinny pomóc europejskiej branży teledetekcji w optymalnym wykorzystaniu ogromu dostępnych danych EO. Ponadto dzięki inicjatywie TOLOMEO Europa nawiązała szerszą współpracę z Ameryką Południową, przy czym Brazylia należy do największych graczy, jeśli chodzi i wykorzystywanie danych EO, co pomoże w skuteczniejszej ochronie środowiska.

data ostatniej modyfikacji: 2015-10-20 15:59:55
KomentarzePrzegląd uczelni w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Ignatianum_220_uzupelniajacy_2019.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności