logo_ActiveJet_200.pngPatronat nad działem objęła marka Activejet - tusze i tonery dla każdego
Zadzwoń i zapytaj o zamiennik, Infolinia: 801 08 1111

Nauki społeczne

research*eu RESULTS PACK – Efektywne gospodarowanie zasobami: siła napędowa ekologicznego rozwoju Europy

Najnowsza broszura research*eu RESULTS PACK – zbiór artykułów poświęconych finansowanym ze środków UE projektom prowadzonym w określonej dziedzinie badań naukowych – jest już dostępna bezpłatnie w formacie PDF. To wydanie poświęcone jest temu, jak innowacyjne badania dofinansowane ze środków unijnych zapewniają innowacyjne rozwiązania wspomagające ekologiczny wzrost poprzez efektywne gospodarowanie zasobami i przesuwanie się w kierunku gospodarki o prawdziwie zamkniętym obiegu.

Środowisko naturalne znajduje się pod coraz większą presją ze strony rosnącego popytu i globalnej rywalizacji o surowce. Europa musi utrzymywać konkurencyjność, ale jednocześnie stać na czele działań zmierzających do rozwiązywania tych problemów w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska.

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną opartą na ekologicznym rozwoju oraz model społeczeństwa wytwarzającego i udostępniającego wszystkim korzyści ekonomiczne i środowiskowe będzie oznaczać dla przedsiębiorstw europejskich nowe okazje do ograniczania kosztów materiałów i skutecznego rozwoju w warunkach coraz poważniejszych ograniczeń surowcowych i wysokich standardów ekologicznych.

Przyczyni się to również do maksymalizacji produktywności zasobów przy jednoczesnym ograniczaniu ilości pozyskiwanych surowców i generowanych odpadów. Wynikowa zmiana paradygmatu przyniesie korzyści dla bardzo różnorodnych sektorów, w tym gospodarki odpadami, produkcji przemysłowej, pozyskiwania surowców, górnictwa, produkcji żywności i rolnictwa.

Broszura CORDIS Results Pack promuje osiem projektów, które prowadzą w Europie do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości opartej na oszczędnym gospodarowaniu zasobami. Dotyczą one innowacji w sektorze spożywczym i rolnym – odpowiednio projekty RESFOOD i BIOECOSIM, po postępy we współpracy Europy z innymi regionami świata w ramach projektów WATER4CROPS i EWIT. W budowaniu bardziej wystarczającej i zrównoważonej gospodarki równie ważne jak nowe technologie jest wyposażanie przedsiębiorstw i konsumentów w narzędzia i procesy zapewniające wyższą wydajność energetyczną – tymi problemami zajęły się projekty GREENECONET, MYECOCOST i RESCOM.

W najbliższych latach UE będzie nadal kłaść nacisk na ekologiczny rozwój, efektywność korzystania z surowców i przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym, toteż przyszłe projekty badawcze finansowane w ramach programu Horyzont 2020 będą kontynuować działania zainicjowane przez już zakończone projekty. Z tego względu treść tego pakietu Results Pack będzie regularnie aktualizowana, aby uwzględniała najnowsze innowacje europejskie niezbędne dla sprostania najpoważniejszym wyzwaniom gospodarczym i ekologicznym, z jakimi w XXI wieku musi zmierzyć się Europa i reszta świata.

Broszurę można pobrać pod adresem:
http://bookshop.europa.eu/pl/research-eu-results-pack-pbZZAD17002/

data ostatniej modyfikacji: 2017-06-14 17:15:02Przegląd uczelni
w Polsce
Uniwersytet___l__ski_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura