Zindywidualizowana aplikacja na potrzeby policji środowiskowej

Aplikacje umożliwiające obywatelom zgłaszanie przestępstw lub zajść upowszechniły się, ale zazwyczaj nie są w stanie dostosować się do lokalnych warunków, kultury i wrażliwości. SecureU to nowa aplikacja, która usuwa te mankamenty i przechodzi aktualnie testy w pięciu miastach w Europie.

Pojawienie się serwisów web 2.0 zapewniło nam, obywatelom, ogromną arenę do intensywniejszego włączania się w życie naszego społeczeństwa. Możemy z łatwością podzielić się swoją opinią z szerszym audytorium, ale także próbować zgromadzić wsparcie wystarczające, by kształtować zmianę społeczną, a wszystko to w rekordowym tempie. Ma to na przykład zastosowanie do polityki, ale także do organów ścigania.

Od roku 2010 przybywa w coraz szybszym tempie aplikacji na smartfony umożliwiających obywatelom składanie zawiadomień o przestępstwach i zajściach. W obliczu przeważającego podejścia anglosaksońskiego do tych aplikacji, partnerzy projektu CITYCOP (Citizen Interaction Technologies Yield Community Policing) postanowili tymczasem rozpoznać powody braku europejskich alternatyw, przed przystąpieniem do opracowywania własnego rozwiązania, odzwierciedlającego różnorodność europejskich miast i społeczeństw.

Prof. dr Jeanne Pia Mifsud Bonnici, koordynatorka CITYCOP z ramienia Uniwersytetu w Groningen, omawia osiągnięcia projektu na kilka miesięcy przed zakończeniem jego realizacji w maju 2018 r.

Jak wytłumaczy pani fakt, że treści tworzone przez użytkowników stają się tak ważnym elementem składania zawiadomień o przestępstwach?

Jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze to innowacyjny sposób bezpośredniego kontaktu z policją, który zapewnia członkom społeczności większe poczucie wnoszonego wkładu, oferując wygodniejsze opcje składania zawiadomień o przestępstwach, problemach bytowych i podejrzanych działaniach. Stały się one zasadniczymi elementami działalności policji w XXI wieku.

Po drugie tego typu metody bezpośredniego zaangażowania i wnoszenia wkładu są pomocne w podnoszeniu skuteczności działań operacyjnych policji, dzięki czemu większe nakłady można przeznaczać na rozwiązywanie przestępstw i problemów społeczności.

Celem projektu jest wyjaśnienie, z jakiego powodu UE pozostaje w tyle. Co w tej materii udało się ustalić?

Relacje między policją a członkami społeczności w UE są szczególne. Wyniki naszych badań wskazują, że definicje policji środowiskowej znacznie od siebie odbiegają w poszczególnych krajach. Podczas gdy w niektórych częściach Europy doświadczenia policji środowiskowej można liczyć w dekadach, w innych koncepcja jest stosunkowo nowa i dopiero zaczyna nabierać kształtu, z uwzględnieniem wrażliwości kulturowej i historycznych relacji z organami porządku publicznego.

Z tego względu nie ma miejsca na uniwersalne podejście do rozwiązań technologicznych wspomagających te programy. Zanim innowacja się ugruntuje i przyniesie wymierne korzyści, potrzebne jest wyraźne zobowiązanie do angażowania i budowanie zaufania.

W jaki sposób wasza aplikacja rozwiązuje te problemy?

SecureU uwzględnia zarówno potrzeby społeczności, jak i policji, nadając lokalny „koloryt” każdej wersji aplikacji, odpowiednio do miejsca, w którym jest oferowana. Nasze badania pokazały, że ludzie życzą sobie więcej pozytywnego kontaktu z policją. Nie tylko poprzez większą widoczność i częstszą interakcję, ale także poprzez intensywniejszy kontakt z policją w sprawach mających bezpośredni wpływ na ich życie.

Nasze rozwiązanie intensyfikuje dwustronną komunikację i opiera się na podejściu uwzględniającym ochronę prywatności już na etapie projektowania, zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi.

Można wymienić trzy główne cechy charakterystyczne. Po pierwsze policja może wysyłać „alerty” bezpośrednio do społeczności z ważnymi informacjami dotyczącymi lokalnych zdarzeń, wypadków drogowych i spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym. Następnie użytkownicy mogą zgłaszać wybrane problemy bytowe i przestępstwa. Wreszcie aplikacja zapewnia różne formy informacji municypalnych oraz, w razie potrzeby, link umożliwiający połączenie z numerami alarmowymi.

Na czym polega jej działanie zarówno z perspektywy użytkownika, jak i policjantów?

Użytkownik najpierw pobiera aplikację z Google Play lub App Store, a następnie wybiera kraj, miasto i język. Następnie wyświetla się intuicyjny interfejs, za pośrednictwem którego użytkownik może przeglądać alerty, na które się zapisał, przesyłać (i przeglądać wcześniejsze) zgłoszenia na policję oraz uzyskiwać informacje od ważnych instytucji, takich jak policja, straż pożarna i szpital. Użytkownik może zarejestrować swoje dane osobowe i udostępnić swoją lokalizację w celu ułatwienia zgłoszenia – co w niektórych regionach jest wymagane – lub na wypadek nagłego zdarzenia. Ustawienia można w dowolnym momencie usunąć lub zmienić.

W przypadku organów ścigania internetowy panel oferuje kilka funkcji, a najważniejsze z nich to tworzenie, klasyfikacja i zarządzanie alertami; oraz zarządzanie zgłoszeniami obywateli i reagowanie na nie. Wszystkie alerty, zgłoszenia i zdarzenia nagłe są wyświetlane na mapie w panelu i można je eksportować w celu stworzenia raportu na potrzeby zarządzenia i do celów kontrolnych. Panel jest łatwy w użyciu, intuicyjny i nadaje się do wykorzystania przy minimalnych nakładach ze strony uczestniczących agencji.

Jakie są oczekiwania pod względem sukcesu komercyjnego?

Zamierzamy przede wszystkim zadbać o płynne przeniesienie dotychczasowych użytkowników, to jest uczestników projektu i pierwszych zwolenników technologii, którzy ogromnie przyczynili się do jej sukcesu. Chcemy, aby po zakończeniu projektu nie nastąpiła zauważalna zmiana w obsłudze ani po stronie użytkownika ani po stronie korzystających wydziałów policji.

Zważywszy na powyższe, dysponujemy strukturą, za pośrednictwem której nowe organizacje i społeczności mogą przysposobić nowe rozwiązanie CITYCOP, zanim projekt dobiegnie końca. Obejmuje ona opracowanie zestawu narzędzi streszczających wyniki naszych prac badawczych, zapewniając ramy do instalacji i przeglądu najlepszych praktyk.

Co jeszcze musicie osiągnąć przed zakończeniem prac nad projektem?

Przeprowadzamy obecnie badania pilotażowe w Bukareszcie, Florencji, Lizbonie, Dublinie i Kildare. Zanim projekt dobiegnie końca, zbierzemy wyniki prac pilotażowych i przygotujemy ich prezentację na konferencji zamykającej, która zaplanowana jest na kwiecień 2018 r. we Florencji.

Naszym celem jest nie tylko przegląd i świętowanie udanego zakończenia projektu CITYCOP, ale także zorganizowanie wydarzenia otwartego dla mieszkańców i przedstawicieli organów ścigania z całej Europy, aby propagować nasze działania i udzielać informacji tym wszystkim, którzy rozważają zastosowanie naszego rozwiązania w swoich społecznościach.

CITYCOP
strona projektu w serwisie CORDIS

data ostatniej modyfikacji: 2018-01-25 17:15:01
Komentarze


Polityka Prywatności