Droga do czystszego powietrza w Afryce Zachodniej

Naukowcy finansowani przez Unię Europejską opisują przyczyny zwiększonego zanieczyszczenia powietrza w Afryce Zachodniej i proponują sposoby rozwiązania tego problemu.

Według prognoz do 2050 roku Afrykę Zachodnią ma zamieszkiwać już około 800 milionów ludzi, czyli ponad dwukrotnie więcej niż wynosi jej obecna populacja. Konsekwencją gwałtownego wzrostu liczby ludności w regionie jest postępująca industrializacja i urbanizacja, co wiąże się ze wzrostem zanieczyszczenia powietrza oraz skutkami dotykającymi zdrowia ludzi i środowiska jako całości.

Jednak wpływ spodziewanego szybkiego wzrostu emisji spowodowanych przez człowieka w regionie Afryki Zachodniej nadal pozostaje w dużej mierze nieznany. Finansowany przez Unię Europejską projekt DACCIWA dostrzegł pilną potrzebę zwiększenia świadomości problemu i opracowania strategii zwalczania zagrożeń dla środowiska. W związku z tym zespół podjął się opracowania kompleksowej naukowej oceny wpływu zanieczyszczenia w Afryce Zachodniej na zdrowie ludzi, środowisko i klimat. Pod koniec 2018 roku zespół projektu DACCIWA opublikował ostateczną wersję raportu, w którym przedstawił swoje ustalenia i wnioski, które mogą mieć wpływ na kształtowanie polityki.

Problem zanieczyszczenia powietrza

Według naukowców, w miastach południowej Afryki Zachodniej stężenia drobnych cząstek w powietrzu często przekraczają limity ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia. Czynnikami odpowiedzialnymi za to zjawisko są najprawdopodobniej spalanie odpadów na wysypiskach, a także samochody i paleniska domowe używane do gotowania, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i nasilają powszechne problemy zdrowotne. Stężenia te zwiększają się jeszcze bardziej w porze suchej za sprawą pyłu nawiewanego z Sahary i dymu powstającego w wyniku wypalania gruntów rolnych.

„Wnioski wypływające z naszych ustaleń wskazują na przyczyny negatywnych zjawisk. Warto na ich podstawie określić i wprowadzić w życie solidne oraz skuteczne struktury i polityki, które pomogą złagodzić te negatywne skutki”, mówi Leonard Amekudzi z Ghańskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii Kwame Nkrumah w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie SciDev.Net.

Do problemu spowodowanego lokalnymi emisjami dokłada się dym pochodzący z pożarów w Afryce Środkowej, który przemierza tysiące kilometrów w kierunku zachodnioafrykańskiego wybrzeża podczas letniej pory monsunowej. Niesione przez dym cząstki powietrza zmieniają atmosferę, powodując, że do ziemi dociera mniej światła słonecznego. „To wpływa na obieg powietrza, tworzenie się chmur i prawdopodobieństwo opadów”, tłumaczy prof. Peter Knippertz z koordynującego projekt Instytutu Technologicznego w Karlsruhe w artykule na stronie EurekAlert!. „W dłuższej perspektywie zjawisko to może wpływać na produkcję żywności, wody i elektryczności”.

Aby wyciągnąć wnioski z tych danych, zespół badawczy przeprowadził szeroko zakrojone pomiary zanieczyszczeń powietrza w Afryce Zachodniej w czerwcu i lipcu 2016 roku, wykorzystując balony meteorologiczne i samoloty badawcze. W latach 2015–2017 mierzono również zanieczyszczenie środowiska miejskiego w czterech lokalizacjach.

Co trzeba zrobić?

W swoim raporcie, naukowcy z projektu DACCIWA (Dynamics-aerosol-chemistry-cloud interactions in West Africa) formułują szereg zaleceń dotyczących uporania się z problemem zanieczyszczenia powietrza w Afryce Zachodniej. Podkreślają potrzebę poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji pochodzących ze spalania w gospodarstwach domowych oraz współpracy z krajami Afryki Środkowej w celu zmniejszenia znaczącej emisji z pożarów. Przedstawiają również zalecenia dotyczące sposobu poprawy inwentaryzacji i obserwacji emisji oraz podkreślają znaczenie wspierania dalszych działań badawczych.

Więcej informacji:
strona projektu DACCIWA


data ostatniej modyfikacji: 2019-09-21 17:15:03
Komentarze
Polityka Prywatności