Wykorzystanie mikrofal do recyklingu tworzyw sztucznych

Naukowcy opracowali innowacyjną metodę pozwalającą na rozkład politereftalanu etylenu (PET) występującego w plastikowych butelkach i tkaninach w celu jego ponownego wykorzystania w różnych produktach.

Pomimo nieustannych wysiłków na rzecz ograniczenia ilości plastikowych odpadów, tylko niewielka ich część poddawana jest recyklingowi. Na przykład, w Unii Europejskiej recyklingowi poddaje się mniej niż 30 % odpadów z tworzyw sztucznych. Część z nich eksportowana jest do krajów spoza UE w celu przetwarzania, natomiast reszta trafia na wysypiska śmieci lub do spalarni, a część z nich ląduje na plażach, w lasach, rzekach i morzach.

Aby rozwiązać ten problem, uczestnicy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu DEMETO testują nową technologię w celu znalezienia zrównoważonej, czystej, bezpiecznej i opłacalnej alteryatywy dla przetwarzania plastikowych odpadów PET/poliestrowych. Skrót PET odnosi się do termoplastycznego polimeru ogólnego zastosowania, który jest powszechnie używany w przemyśle opakowaniowym i odzieżowym.

W komunikacie prasowym partnera projektu, Duńskiego Uniwersytetu Technicznego, zacytowano wypowiedź profesora nadzwyczajnego Ioannisa V. Skiadasa, który mówi: „Dzięki połączeniu nowej technologii mikrofalowej z doskonale znaną reakcją chemiczną powstał wyjątkowy proces, który umożliwia recykling politereftalanu etylenu w ekonomicznie wydajny sposób, a także na wykorzystanie tej metody recyklingu na skalę przemysłową”.

Recykling chemiczny

W przeciwieństwie do powszechnie stosowanej metody recyklingu mechanicznego, która polega na oddzielaniu polimeru od zanieczyszczeń i ponowne przetwarzanie go w granulki za pomocą środków mechanicznych, metoda opracowana w ramach projektu DEMETO koncentruje się na chemicznej obróbce tego tworzywa. Opracowana w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SYMBIOPTIMA, opatentowana technologia promieniowania mikrofalowego DEMETO i powiązany z nią proces chemiczny obejmują rozkładanie polimerów w celu zbierania ich elementów budulcowych i ich ponownego wykorzystywania jako materiału pierwotnego w produkcji tworzyw sztucznych. Tak zwane dziewicze tworzywa sztuczne to nowo pozyskany plastik, który nigdy wcześniej nie był używany ani przetwarzany.

W broszurze projektu czytamy, że metoda DEMETO „wykorzystuje hydrolizę alkaliczną w roli reakcji depolimeryzacji”. Technika depolimeryzacji DEMETO została opracowana przez partnera projektu, firmę Gr3n, która uczestniczyła również w projekcie SYMBIOPTIMA.

Na stronie internetowej projektu czytamy: „Zastosowanie promieniowania mikrofalowego jako katalizatora energetycznego pozwala skrócić czas reakcji i złożoność etapów oczyszczania PTA [oczyszczonego kwasu tereftalowego], jednocześnie zwiększając wydajność dzięki realizowaniu procesu w sposób ciągły (w przeciwieństwie do przetwarzania partiami, które jest typowe dla istniejących rozwiązań przemysłowych)”.

„Niezniszczalny” politereftalan etylenu

Ze strony internetowej projektu możemy również dowiedzieć się, że „technologia recyklingu DEMETO zapewni możliwość nieskończonego wykorzystywania tworzywa PET, umożliwiając przetwarzanie go do elementów składowych (glikolu etylenowego i kwasu tereftalowego) bez degradacji tych materiałów, a tym samym torując drogę do przełomowych rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla produktów z tworzyw sztucznych na ogromną skalę”.

Główną korzyścią płynącą z projektu będzie zmniejszenie śladu środowiskowego produkcji i wykorzystania tego tworzywa sztucznego. Na stronie internetowej firmy Gr3n czytamy: „Dzięki procesowi depolimeryzacji poużytkowy politereftalan etylenu może być traktowany jako alternatywa dla ropy i gazu”. Wynika to z faktu, że „elementy składowe nowego, dziewiczego tworzywa PET pochodzą ze śmieci”, a nie ze źródeł kopalnych.

Trwający trzy lata projekt DEMETO (Modular, scalable and high-performance DE-polymerization by MicrowavE TechnolOgy) ma potrwać do 2020 roku. Partnerzy projektu mają nadzieję, że ich technologia zostanie zastosowana w przypadku różnych form tworzyw sztucznych, w tym włókien, takich jak nylon czy poliester, które stosowane są w dywanach i odzieży.

Więcej informacji:

strona internetowa projektu DEMETO


data ostatniej modyfikacji: 2019-11-25 17:15:02
Komentarze
Polityka Prywatności