Przełomowa technologia mobilna daje bułgarskiej sieci energetycznej impuls do rozwoju w zakresie energii odnawialnej

Innowacyjny mobilny system kontroli przepływu energii elektrycznej zainstalowany w bułgarskiej sieci przesyłowej zwiększa wykorzystanie energii odnawialnej i usprawnia przepływy transgraniczne między Bułgarią i Rumunią.

Sieci przesyłowe z trudem nadążają za rozwojem sektora energii odnawialnej. Instalacja nowego mobilnego systemu kontroli przepływu energii elektrycznej w Bułgarii umożliwia znaczne zwiększenie ilości energii odnawialnej, którą może obsłużyć sieć energetyczna tego kraju. Oznacza to także odblokowanie transgranicznych przepływów energii elektrycznej.

Technologia ta została zainstalowana w bułgarskim systemie przesyłowym w ramach finansowanego ze środków UE projektu FLEXITRANSTORE, przy współpracy bułgarskiego operatora systemu przesyłowego, operatora systemu elektroenergetycznego i globalnej firmy Smart Wires zajmującej się technologiami energetycznymi.

Technologia kontroli przepływu energii elektrycznej pozwala operatorom sieci na odblokowanie obecnie niewykorzystywanych w pełni zdolności przesyłowych ich systemów, dzięki czemu infrastruktura sieci energetycznej staje się bardziej wydajna i odporna. Zmniejsza się przeciążenie sieci i możliwe stają szybsze połączenia między nowymi źródłami energii odnawialnej a punktami poboru. Pionierskie rozwiązanie mobilnej kontroli przepływu energii elektrycznej opracowane przez firmę Smart Wires zostało zainstalowane w północno-wschodniej Bułgarii, gdzie 750 MW energii elektrycznej wytwarzane jest z wiatru. Instalacja trwała tylko 2,5 dnia.

“Projekt ten pozwala nam wykorzystać nadwyżkę mocy w sieci do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmniejszenia ograniczeń i poprawy przepływów transgranicznych między Bułgarią i Rumunią”, stwierdził dyrektor krajowego centrum dyspozycyjnego operatora systemu elektroenergetycznego Dimitar Zarchev w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie “CISION PR Newswire”. “Operator systemu elektroenergetycznego jest dumny, że może być częścią tak ważnych działań, niezwykle istotnych dla sieci Europy południowo-wschodniej”.Opisując korzyści płynące z zastosowania mobilnej technologii kontroli przepływu energii elektrycznej, Zarchev wyjaśnił, że pozwoli ona znacznie zwiększyć przepustowość i elastyczność sieci oraz przyspieszy działania zmierzające do dekarbonizacji regionu. “Wartość technologii mobilnej Smart Wires polega na tym, że jej wdrożenie nie przekracza kilku miesięcy, instalacja natomiast kilku godzin, a następnie można ją wykorzystać ponowne w innych lokalizacjach”, kontynuuje. “Kontrola przepływu energii elektrycznej nie jest nowością, ale ta innowacyjna metoda mobilnego wdrażania zapewnia branży niezwykle elastyczne i istotne rozwiązanie, które ostatecznie zapewnia szybszy, tańszy i lepszy sposób planowania i obsługi systemów elektroenergetycznych”.

Mark Norton, wiceprezes firmy Smart Wires ds. rozwoju biznesu w Europie, skomentował bułgarskie przedsięwzięcie następująco: “Projekt ten jest przykładem prawdziwej innowacyjności – umożliwia płynne przeniesienie wielkoskalowej infrastruktury sieciowej z jednej sieci do drugiej w celu rozwiązania wielu problemów. Sprzętu tego po raz pierwszy użyto w Grecji w 2019 roku w celu zmniejszenia przeciążenia sieci energii odnawialnej w ramach wspólnego projektu z greckim sieciowym operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej. Operator systemu elektroenergetycznego i sieciowy operator systemu przesyłowego energii elektrycznej wykazali się w tym projekcie, który zainteresował operatorów z całej Europy, USA, Australii i Ameryki Łacińskiej, zdolnościami przywódczymi na skalę światową. Jesteśmy dumni z pracy wykonanej wspólnie z konsorcjum projektu FLEXITRANSTORE na rzecz umożliwienia przyjęcia tego typu narzędzi w całej Europie”. Celem projektu FLEXITRANSTORE (An Integrated Platform for Incresed FLEXIbility in smart TRANSmission grids with STORage Entities and large penetration of Renewable Energy Sources) jest przekształcenie europejskiego systemu elektroenergetycznego poprzez interwencje czynione w obrębie całego łańcucha wartości energii.

Więcej informacji:

strona projektu FLEXITRANSTORE


data ostatniej modyfikacji: 2021-09-02 17:15:01
Komentarze
Polityka Prywatności